Enerji Tedariği İyileştirmesi

Bir enerji şebekesinde, enerji tüketicileri, taleplerinin karşılanması ve enerji taahhüdü maliyetlerinin en aza inmesi için şalt sahaları, bataryalar, rüzgar çiftlikleri, güneş panelleri, mikro türbinler ve talep yanıt teklifleri gibi çeşitli enerji sağlayan, takas eden ve depolayan bileşenlerle etkileşime girer. Bunu yapmak için, şebeke operatörü, farklı kaynak türlerini isteme ücretlerini ve bu kaynakların kapasitesi ve fiziksel özelliklerini göz önüne alarak, tüm kaynak türlerinin bir zaman dilimi içinde ne kadar enerji taahhüt etmesi gerektiğini belirlemelidir.

Bu çözüm, Cortana Intelligence Suite ve dış açık kaynak araçlardan yola çıkarak yapılmıştır. Çeşitli enerji kaynakları türlerinden gelen en uygun enerji ünitesi taahhütlerini hesaplar. Bu çözüm, Cortana Intelligence Suite özelliğini uyumlu dış araçlara göstererek, Azure Sanal Makineleri’nin Azure Batch’i üzerinde paralelleştirilmiş sayısal iyileştirme sorunlarını çözer.

에너지 공급 최적화에너지 그리드에서 에너지 소비자는 각각의 수요를 충족하고 에너지 사용 계획 비용을 최소화하기 위해 변전소, 배터리, 풍력 발전 지역과 태양 전지판, 마이크로 터빈 및 수요 대응 입찰과 같은 다양한 유형의 에너지 공급, 거래 및 저장 구성 요소를 활용합니다. 이를 위해 그리드 운영자는 다양한 유형의 리소스를 권유하는 비용 및 리소스의 기능과 물리적 특징을 고려하여 일정 기간 동안 각 유형의 리소스가 사용해야 하는 에너지 양을 결정해야 합니다.

Bildirim

© 2017 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Buradaki bilgiler “olduğu gibi” sağlanmıştır ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Microsoft, işbu bilgilerle ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Çözüm oluşturulurken üçüncü taraf verileri kullanılmıştır. Benzer veri kümeleri oluşturmak için ilgili lisansları edinmek ve bunlara uymak dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygılı olma sorumluluğu sizindir.

에너지 공급 최적화에너지 그리드에서 에너지 소비자는 각각의 수요를 충족하고 에너지 사용 계획 비용을 최소화하기 위해 변전소, 배터리, 풍력 발전 지역과 태양 전지판, 마이크로 터빈 및 수요 대응 입찰과 같은 다양한 유형의 에너지 공급, 거래 및 저장 구성 요소를 활용합니다. 이를 위해 그리드 운영자는 다양한 유형의 리소스를 권유하는 비용 및 리소스의 기능과 물리적 특징을 고려하여 일정 기간 동안 각 유형의 리소스가 사용해야 하는 에너지 양을 결정해야 합니다.

İlgili çözüm mimarileri

석유 및 가스 탱크 수준 예측현재 대부분의 기능은 탱크 수준의 문제에 반응해서 작동합니다. 이로 인해 누설, 비상 정지, 비싼 교정 비용, 규제 문제, 비싼 수리 비용 및 벌금이 발생하기도 합니다. 탱크 수준 예측을 통해 이러한 문제와 다른 문제를 관리하고 약화시킬 수 있습니다.

Petrol ve Doğalgaz Tank Düzeyi Tahmini

Bugün, çoğu tesis tank düzeyiyle ilgili sorunlara tepkisel olarak yanıt verir. Bu da genellikle taşma, acil kapatma, yüksek düzeltme maliyetleri, düzenleme sorunları, maliyetli onarımlar ve cezalara yol açar. Tank düzeyi tahmini, bu sorunun ve diğer sorunların yönetilmesine ve hafifletilmesine yardımcı olur.