Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

Kavramsal mimari: Double-Take DR ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Olağanüstü Durum Kurtarma

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, Double-Take DR gibi bir iş ortağı çözümünü kullanarak bulutta olağanüstü durum kurtarmayı hesaplı bir şekilde uygulayabilir.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri üzerinde oluşturulmuştur: Traffic Manager, VPN Gateway, Sanal Ağ. Bu hizmetler düzeltme ekli, desteklenen ve yüksek kullanılabilirlik düzeyine sahip bir ortamda çalıştırılır. Böylece çalıştırılacak ortam yerine çözümünüzün kendisi üzerinde odaklanabilirsiniz.

SMB Disaster Recovery with Double Take DR Azure Failover Site Recovery VMs Primary Site (On-Premise) Before Failover After Failover *VMs aren't created until failover occurs IIS VM SQL Server2016 VM Virtual Network SQL Server2016 VM* IIS VM* Double-TakeDR VM Customers Traffic Manager(DNS Routing)

Uygulama kılavuzu

Ürünler Belgeler

Traffic Manager

DNS Trafiği, kuruluşunuz tarafından tanımlanmış ilkeler doğrultusunda trafiği kolayca bir siteden diğerine taşıyabilen Traffic Manager aracılığıyla yönlendirilir.

Double-Take DR

Double-Take DR, bir iş ortağı çözümüdür

VPN Gateway

VPN ağ geçidi, şirket içi ağ ile buluttaki ağ arasındaki iletişimi güvenli ve özel bir şekilde sürdürür.

Sanal Ağ

Olağanüstü bir durum gerçekleştiğinde yük devretme sitesi Sanal Ağ’da oluşturulur.

İlgili çözüm mimarileri