Gezintiyi Atla

Çözüm mimarisi: Azure Site Recovery ile küçük ve orta ölçekli işletmelerde olağanüstü durum kurtarma

Küçük ve orta ölçekli işletmeler Azure Site Recovery’yi veya Double-Take DR gibi bir iş ortağı çözümünü kullanarak bulutta olağanüstü durum kurtarmayı hesaplı bir şekilde uygulayabilir.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Traffic Manager, Site Kurtarma 'nı ve Sanal Ağ. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Azure Failover Site Recovery VMs Primary Site (On-Premise) Before Failover After Failover *VMs aren't created until failover occurs IIS VM SQL Server2016 VM Virtual Network SQL Server2016 VM* IIS VM* Blob Storage Customers Traffic Manager(DNS Routing) Site Recovery

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Traffic Manager

DNS trafiği, kuruluşunuz tarafından tanımlanmış ilkeler doğrultusunda trafiği kolayca bir siteden diğerine taşıyabilen Traffic Manager aracılığıyla yönlendirilir.

Site Kurtarma

Azure Site Recovery, makinelerin çoğaltılmasını düzenler ve yeniden çalışma yordamlarının yapılandırılmasını yönetir.

Sanal Ağ

Sanal ağ, olağanüstü bir durum gerçekleştiğinde yük devretme sitesinin oluşturulacağı yerdir.

Blob depolaması

Blob Depolama, Site Recovery tarafından korunan tüm makinelerin çoğaltma görüntülerini depolar.

İlgili çözüm mimarileri