Çözüm mimarisi: Azure Site Recovery ile küçük ve orta ölçekli işletmelerde olağanüstü durum kurtarma

Küçük ve orta ölçekli işletmeler Azure Site Recovery’yi veya Double-Take DR gibi bir iş ortağı çözümünü kullanarak bulutta olağanüstü durum kurtarmayı hesaplı bir şekilde uygulayabilir.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Traffic Manager, Azure Site Recovery 'nı ve Sanal Ağ. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

SMB disaster recovery with Azure Site RecoverySmall and medium-sized enterprises can inexpensively implement disaster recovery to the cloud by using Azure Site Recovery or a partner solution such as Double-Take DR.Azure Failover SiteRecovery VMsPrimary Site (On-Premise)Before FailoverAfter Failover*VMs aren't created until failover occursIIS VMSQL Server2016 VMVirtual NetworkSQL Server2016 VM*IIS VM*Blob StorageCustomersTraffic Manager(DNS Routing)Site Recovery

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Traffic Manager

DNS trafiği, kuruluşunuz tarafından tanımlanmış ilkeler doğrultusunda trafiği kolayca bir siteden diğerine taşıyabilen Traffic Manager aracılığıyla yönlendirilir.

Azure Site Recovery

Azure Site Recovery, makinelerin çoğaltılmasını düzenler ve yeniden çalışma yordamlarının yapılandırılmasını yönetir.

Sanal Ağ

Sanal ağ, olağanüstü bir durum gerçekleştiğinde yük devretme sitesinin oluşturulacağı yerdir.

Blob depolaması

Blob Depolama, Site Recovery tarafından korunan tüm makinelerin çoğaltma görüntülerini depolar.

İlgili çözüm mimarileri