Çözüm mimarisi: Azure Site Recovery ile küçük ve orta ölçekli işletmelerde olağanüstü durum kurtarma

Küçük ve orta ölçekli işletmeler Azure Site Recovery’yi veya Double-Take DR gibi bir iş ortağı çözümünü kullanarak bulutta olağanüstü durum kurtarmayı hesaplı bir şekilde uygulayabilir.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Traffic Manager, Azure Site Recovery 'nı ve Sanal Ağ. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Azure Site Recovery ile küçük ve orta ölçekli işletmelerde olağanüstü durum kurtarmaKüçük ve orta ölçekli işletmeler Azure Site Recovery’yi veya Double-Take DR gibi bir iş ortağı çözümünü kullanarak bulutta olağanüstü durum kurtarmayı hesaplı bir şekilde uygulayabilir.Azure Failover SiteRecovery VMsPrimary Site (On-Premise)Before FailoverAfter Failover*VMs aren't created until failover occursIIS VMSQL Server2016 VMVirtual NetworkSQL Server2016 VM*IIS VM*Blob StorageCustomersTraffic Manager(DNS Routing)Site Recovery

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Traffic Manager

DNS trafiği, kuruluşunuz tarafından tanımlanmış ilkeler doğrultusunda trafiği kolayca bir siteden diğerine taşıyabilen Traffic Manager aracılığıyla yönlendirilir.

Azure Site Recovery

Azure Site Recovery, makinelerin çoğaltılmasını düzenler ve yeniden çalışma yordamlarının yapılandırılmasını yönetir.

Sanal Ağ

Sanal ağ, olağanüstü bir durum gerçekleştiğinde yük devretme sitesinin oluşturulacağı yerdir.

Blob depolaması

Blob Depolama, Site Recovery tarafından korunan tüm makinelerin çoğaltma görüntülerini depolar.

İlgili çözüm mimarileri

Kurumsal ölçekte olağanüstü durum kurtarmaAzure altyapısına yük devretme özelliğine sahip şirket içi bir veri merkezinde barındırılan SharePoint, Dynamics CRM ve Linux web sunucularına yönelik büyük bir kurumsal mimari.Active Directory replicationSQL AlwaysOn(Recovery Plan orchestratedby Site Recovery)Azure Failover SiteRecovery VMsPrimary Site (On-Premise)Before FailoverAfter Failover*VMs aren't created until failover occursUsersTraffic Manager(DNS Routing)Site RecoveryVPN TunnelLinux WebPhysical MachineSite RecoveryUnified GatewayWindows RRASgateway VMActiveDirectorySharePointFrontend VMDynamics CRMServer VMSharePointApp VMSQL Server2016 VMBlob StorageVPNGatewayAzure ActiveDirectoryVirtual NetworkLinux Web VM*SharePointFrontend VM*Dynamics CRMServer VM*DNS VM*SQL Server2016 VM

Azure altyapısına yük devretme özelliğine sahip şirket içi bir veri merkezinde barındırılan SharePoint, Dynamics CRM ve Linux web sunucularına yönelik büyük bir kurumsal mimari.

Daha fazla bilgi edinin
Double-Take DR ile küçük ve orta ölçekli işletmelerde olağanüstü durum kurtarmaKüçük ve orta ölçekli işletmeler, Double-Take DR gibi bir iş ortağı çözümünü kullanarak bulutta olağanüstü durum kurtarmayı hesaplı bir şekilde uygulayabilir.Azure Failover SiteRecovery VMsPrimary Site (On-Premise)Before FailoverAfter Failover*VMs aren't created until failover occursIIS VMSQL Server2016 VMVirtual NetworkSQL Server2016 VM*IIS VM*Double-TakeDR VMCustomersTraffic Manager(DNS Routing)

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, Double-Take DR gibi bir iş ortağı çözümünü kullanarak bulutta olağanüstü durum kurtarmayı hesaplı bir şekilde uygulayabilir.

Daha fazla bilgi edinin