Çözüm mimarisi: Kurumsal ölçekte olağanüstü durum kurtarma

Azure altyapısına yük devretme özelliğine sahip şirket içi bir veri merkezinde barındırılan SharePoint, Dynamics CRM ve Linux web sunucularına yönelik büyük bir kurumsal mimari.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Traffic Manager, Azure Site Recovery, Azure Active Directory, VPN Gateway 'nı ve Sanal Ağ. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Enterprise-scale disaster recoveryA large enterprise architecture for SharePoint, Dynamics CRM and Linux web servers hosted on an on-premises data centre with failover to Azure infrastructure.Active Directory replicationSQL AlwaysOn(Recovery Plan orchestratedby Site Recovery)Azure Failover SiteRecovery VMsPrimary Site (On-Premise)Before FailoverAfter Failover*VMs aren't created until failover occursUsersTraffic Manager(DNS Routing)Site RecoveryVPN TunnelLinux WebPhysical MachineSite RecoveryUnified GatewayWindows RRASgateway VMActiveDirectorySharePointFrontend VMDynamics CRMServer VMSharePointApp VMSQL Server2016 VMBlob StorageVPNGatewayAzure ActiveDirectoryVirtual NetworkLinux Web VM*SharePointFrontend VM*Dynamics CRMServer VM*DNS VM*SQL Server2016 VM

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Traffic Manager

DNS trafiği, kuruluşunuz tarafından tanımlanmış ilkeler doğrultusunda trafiği kolayca bir siteden diğerine taşıyabilen Traffic Manager aracılığıyla yönlendirilir.

Azure Site Recovery

Azure Site Recovery, makinelerin çoğaltılmasını düzenler ve yeniden çalışma yordamlarının yapılandırılmasını yönetir.

Blob depolaması

Blob Depolama, Site Recovery tarafından korunan tüm makinelerin çoğaltma görüntülerini depolar.

Azure Active Directory

Azure Active Directory, şirket içi Azure Active Directory hizmetlerinin, şirketiniz tarafından bulut uygulamalarının kimlik doğrulamasının yapılıp yetkilendirilmesine olanak sağlayan çoğaltmasıdır.

VPN Gateway

VPN Gateway, şirket içi ağ ile buluttaki ağ arasındaki iletişimi güvenli ve gizli bir şekilde sürdürür.

Sanal Ağ

Sanal ağ, olağanüstü bir durum gerçekleştiğinde yük devretme sitesinin oluşturulacağı yerdir.

İlgili çözüm mimarileri