Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

Kavramsal mimari: Kurumsal Ölçekte Olağanüstü Durum Kurtarma

Azure altyapısına yük devretme özelliğine sahip şirket içi bir veri merkezinde barındırılan SharePoint, Dynamics CRM ve Linux Web sunucularına yönelik büyük bir kurumsal mimari.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri üzerinde oluşturulmuştur: Traffic Manager, Site Recovery, Azure Active Directory, VPN Gateway, Sanal Ağ. Bu hizmetler düzeltme ekli, desteklenen ve yüksek kullanılabilirlik düzeyine sahip bir ortamda çalıştırılır. Böylece çalıştırılacak ortam yerine çözümünüzün kendisi üzerinde odaklanabilirsiniz.

Enterprise Scale Disaster Recovery Active Directory replication SQL AlwaysOn(Recovery Plan orchestratedby Site Recovery) Azure Failover Site Recovery VMs Primary Site (On-Premise) Before Failover After Failover *VMs aren't created until failover occurs Users Traffic Manager(DNS Routing) Site Recovery VPN Tunnel Linux WebPhysical Machine Site RecoveryUnified Gateway Windows RRASgateway VM ActiveDirectory SharePointFrontend VM Dynamics CRMServer VM SharePointApp VM SQL Server2016 VM Blob Storage VPNGateway Azure ActiveDirectory Virtual Network Linux Web VM* SharePointFrontend VM* Dynamics CRMServer VM* DNS VM* SQL Server2016 VM

Uygulama kılavuzu

Ürünler Belgeler

Traffic Manager

DNS Trafiği, kuruluşunuz tarafından tanımlanmış ilkeler doğrultusunda trafiği kolayca bir siteden diğerine taşıyabilen Traffic Manager aracılığıyla yönlendirilir.

Site Recovery

Azure Site Recovery, makinelerin çoğaltılmasını düzenler ve yeniden çalışma yordamlarının yapılandırılmasını yönetir.

Blob Depolama

Blob Depolama, Site Recovery tarafından korunan tüm makinelerin çoğaltma görüntülerini depolar.

Azure Active Directory

Azure Active Directory, şirket içi AD hizmetlerinin, bulut uygulamalarının şirket tarafından kimlik doğrulamasının yapılıp yetkilendirilmesine olanak sağlayan çoğaltmasıdır.

VPN Gateway

VPN ağ geçidi, şirket içi ağ ile buluttaki ağ arasındaki iletişimi güvenli ve özel bir şekilde sürdürür.

Sanal Ağ

Olağanüstü bir durum gerçekleştiğinde yük devretme sitesi Sanal Ağ’da oluşturulur.

İlgili çözüm mimarileri