Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

Kavramsal mimari: Canlı akış dijital medya

Canlı akış çözümü, videonun gerçek zamanlı olarak yakalanmasına ve röportajları, konferansları veya spor karşılaşmalarını gerçek zamanlı olarak çevrimiçi sunma gibi amaçlarla tüketicilere yayınlanmasına olanak tanır. Bu çözümde video, bir video kamera aracılığıyla yakalanır ve bir kanalın giriş uç noktasına gönderilir. Kanal, canlı giriş akışını alır ve bir akış uç noktası üzerinden, web tarayıcılarına veya mobil uygulamalara akışı yapılabilecek şekilde sunar. Kanal ayrıca, işleme devam edip teslime geçmeden önce akışınızı önizleyip onaylayabileceğiniz bir önizleme uç noktası sağlar. Kanal, alınan içeriği kaydedip depolayarak akışı daha sonra da gerçekleştirebilir (isteğe bağlı video).

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri üzerinde oluşturulmuştur: Media Services, CDN. Bu hizmetler düzeltme ekli, desteklenen ve yüksek kullanılabilirlik düzeyine sahip bir ortamda çalıştırılır. Böylece çalıştırılacak ortam yerine çözümünüzün kendisi üzerinde odaklanabilirsiniz.

Live Streaming Digital Media Solution ArchitectureTokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Uygulama kılavuzu

Ürünler Belgeler

Üçüncü taraf şirket içi canlı kodlayıcı

Alınacak canlı kaynağın çıktısını, RTMP, MPEG Aktarım Akışı veya parçalanmış mp4 biçimlerinde buluta aktarır

Blob Depolama

Metin veya ikili veriler gibi yüksek miktarda yapılandırılmamış veriyi depolar. Bu verilere, HTTP veya HTTPS aracılığıyla dünyanın her yerinden erişebilirsiniz. Blob depolamayı kullanarak verilerinizi dünya çapında genel kullanıma sunabilir veya uygulama verilerini gizli bir şekilde depolayabilirsiniz.

Media Services

Canlı akış içeriğinizi alma, kodlama, önizleme, depolama ve teslim etme özelliği sağlar. Kanallar, programlar ve akış uç noktaları alma, biçimlendirme, DVR, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve yedeklilik dahil olmak üzere tüm canlı akış işlevlerini yerine getirir.

Azure Akış Uç Noktası

İçerikleri, herhangi bir istemcideki yürütücü uygulamaya doğrudan teslim eden ya da daha geniş çaplı dağıtım için bir içerik teslim ağına (CDN) teslim eden bir akış hizmetini temsil eder.

CDN

Dünya çapında kapsamlı erişim ve zengin özelliklerle güvenli, güvenilir içerik teslimi sağlar.

Azure Media Player

HMTL5 (MSE/EME) gibi endüstri standartlarından yararlanarak zenginleştirilmiş bir uyarlamalı akış deneyimi sunar. Kullanılan kayıttan yürütme teknolojisinden bağımsız olarak geliştiriciler, API'lere birleştirilmiş bir JavaScript arabirimi üzerinden erişir.

Önizleme

İşleme devam edip teslime geçmeden önce canlı akışı önizleyip onaylama özelliği sağlar.

Birden çok DRM ile içerik koruma

Birden çok DRM (PlayReady, Widevine, FairPlay Akışı) veya AES şifresiz anahtar şifrelemesi kullanarak içerikleri güvenli bir şekilde teslim eder

İlgili çözüm mimarileri

Dijital medya ile isteğe bağlı video

İsteğe bağlı video çözümleri temel olarak, kayıtlı video içeriklerinin (filmler, haber görüntüleri, spor programlarından özet görüntüler, eğitim videoları, müşteri desteği amaçlı öğreticiler gibi), video oynatabilen tüm uç nokta cihazlarında, mobil uygulamalarda ve masaüstü tarayıcılarda akış ile aktarılmasını sağlayan özellikler sunar. Video dosyaları; Azure Blob depolama alanına yüklenir, çoklu bit hızında standart biçim ile kodlanır ve bit hızı uyarlamalı temel akış protokolleri (HLS, MPEG-DASH, Smooth) aracılığıyla Azure Media Player istemcisine dağıtılır.

Daha fazla bilgi edinin
Dijital medya ile anahtar sözcük arama/konuşmadan metne/OCR

Konuşmadan metne çözümü, statik video dosyalarındaki konuşmaları tanımlayarak standart içerik şeklinde yönetmenize olanak tanır. Örneğin, çalışanların bir eğitim videosunda söylenen belirli sözcük ve tümcecikleri aramasını ve böylece videoda istedikleri noktaya hızlıca gitmesini sağlayabilirsiniz. Bu çözüm, kullanıcıların bir Azure Web Sitesine statik videolar yüklemesine olanak tanır. Azure Media Indexer, Konuşma Tanıma API'sini kullanarak videolardaki konuşmaları dizinler ve SQL Azure’da depolar. Kullanıcı, Azure Web Sitesi aracılığıyla sözcük ve tümcecik aramaları yapıp sonuçların listesini alabilir. Sonuçlar arasından seçim yapıldığında, videoda bu sözcük veya tümceciğin geçtiği bölüm görüntülenebilir.

Daha fazla bilgi edinin