MySQL için Azure Veritabanı ile Dijital Pazarlama

Kişiselleştirilmiş zengin dijital pazarlama deneyimleri sayesinde dünyanın her yerindeki müşterilerle etkileşim kurun. Müşteri talebine göre otomatik olarak ölçeklendirilen dijital kampanyaları hızla oluşturun ve sunun. 

Marketing digital utilisant Azure Database pour MySQLImpliquez les clients du monde entier en leur proposant des expériences de marketing numérique personnalisées et enrichies. Créez et lancez rapidement des campagnes numériques qui se mettent à l’échelle automatiquement en fonction de la demande des clients.

İlgili çözüm mimarileri

Applications intelligentes utilisant Azure Database pour MySQLDéveloppez des applications transformationnelles sophistiquées à l’aide d’algorithmes Machine Learning de pointe et d’outils de visualisation intégrés permettant de générer des insights et analytiques actionnables.

MySQL için Azure Veritabanı ile akıllı uygulamalar

Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarının yanı sıra eyleme dönüştürülebilir öngörü ve analizler elde etmeye yönelik tümleşik görselleştirme araçlarını kullanarak karmaşık, dönüşümsel uygulamalar geliştirin.