Gezintiyi Atla

Çözüm mimarisi: PaaS çözümlerini test etmek amacıyla Geliştirme ve Test dağıtımı

Bu mimari, standart PaaS stilindeki bir sistemin geliştirilmesi ve test edilmesi için altyapınızın nasıl yapılandırılması gerektiğini gösterir.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Azure DevOps, Azure SQL Veritabanı, Redis için Azure Cache 'nı ve Application Insights. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

用於測試 PaaS 解決方案的開發/測試部署這個架構代表如何為標準 PaaS 型系統的開發與測試設定基礎結構。Application InsightsApplication InsightsApplication InsightsSwapARM and Code DeploymentVisual StudioTeam ServicesBuild andRelease AgentDevelopmentDatabaseRedisCacheDevelopmentCI Web AppPre-ProductionWeb AppQADatabaseRedisCacheQAWeb AppProductionDatabaseRedisCacheProductionWeb AppDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource Group

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Azure DevOps

Azure DevOps, geliştirme sürecini yönetir.

Microsoft Release Management

Microsoft Release Management derleme ve yayınlama aracıları, Azure Resource Manager şablonunu ve ilişkili kodunu çeşitli ortamlara dağıtır.

Kaynak Grupları

Azure DevOps kaynak grupları, çözümü bir geliştirme ve test ya da üretim ortamına dağıtmak için gereken tüm hizmetleri tanımlamakta kullanılır.

Web Apps

Bir web uygulaması, web sitesini çalıştırır ve tüm ortamlara dağıtılır. Ön üretim ile üretim sürümlerini değiştirmek için hazırlama yuvaları kullanılır.

Azure SQL Veritabanı

Azure SQL Veritabanı, web sitesine ait verileri saklar. Kopyalar geliştirme, test ve üretim ortamlarına dağıtılır.

Redis için Azure Cache

Web sitesinin performansını artırmak amacıyla her ortamda Redis için Azure Cache kullanılır.

Application Insights

Application Insights, geliştirme ve test çalıştırmaları boyunca web uygulamasını izler ve yayınlanmasının ardından tüm üretim sistemini izlemeyi sürdürür.

İlgili çözüm mimarileri