Gezintiyi Atla

Çözüm mimarisi: PaaS çözümlerini test etmek amacıyla Geliştirme ve Test dağıtımı

Bu mimari, standart PaaS stilindeki bir sistemin geliştirilmesi ve test edilmesi için altyapınızın nasıl yapılandırılması gerektiğini gösterir.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Visual Studio Team Services, Azure SQL Veritabanı, Redis Önbelleği 'nı ve Application Insights. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Application Insights Application Insights Application Insights Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent DevelopmentDatabase RedisCache DevelopmentCI Web App Pre-ProductionWeb App QADatabase RedisCache QAWeb App ProductionDatabase RedisCache ProductionWeb App Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services, geliştirme sürecini yönetir.

Microsoft Release Management

Microsoft Release Management derleme ve yayınlama aracıları, Azure Resource Manager şablonunu ve ilişkili kodunu çeşitli ortamlara dağıtır.

Kaynak Grupları

Visual Studio Team Services kaynak grupları, çözümü bir geliştirme ve test ya da üretim ortamına dağıtmak için gereken tüm hizmetleri tanımlamakta kullanılır.

Web Apps

Bir web uygulaması, web sitesini çalıştırır ve tüm ortamlara dağıtılır. Ön üretim ile üretim sürümlerini değiştirmek için hazırlama yuvaları kullanılır.

Azure SQL Veritabanı

Azure SQL Veritabanı, web sitesine ait verileri saklar. Kopyalar geliştirme, test ve üretim ortamlarına dağıtılır.

Redis Önbelleği

Web sitesinin performansını artırmak amacıyla her ortamda Redis Önbelleği kullanılır.

Application Insights

Application Insights, geliştirme ve test çalıştırmaları boyunca web uygulamasını izler ve yayınlanmasının ardından tüm üretim sistemini izlemeyi sürdürür.

İlgili çözüm mimarileri