Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

Kavramsal mimari: PaaS çözümlerini test etmek amacıyla Geliştirme ve Test dağıtımı

Bu mimari, standart PaaS stilinde bir sistemin geliştirilmesi ve test edilmesi için altyapınızın nasıl yapılandırılması gerektiğini gösterir.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri üzerinde oluşturulmuştur: Visual Studio Team Services, SQL Veritabanı, Redis Cache, Visual Studio Application Insights. Bu hizmetler düzeltme ekli, desteklenen ve yüksek kullanılabilirlik düzeyine sahip bir ortamda çalıştırılır. Böylece çalıştırılacak ortam yerine çözümünüzün kendisi üzerinde odaklanabilirsiniz.

Conceptual architecture: Dev-Test deployment for testing PaaS solutions Application Insights Application Insights Application Insights Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent DevelopmentDatabase RedisCache DevelopmentCI Web App Pre-ProductionWeb App QADatabase RedisCache QAWeb App ProductionDatabase RedisCache ProductionWeb App Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group

Uygulama kılavuzu

Ürünler Belgeler

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services, geliştirme sürecini yönetir.

Microsoft Release Management

Microsoft Release Management derleme ve yayınlama aracıları, ARM şablonunu ve ilişkili kodunu çeşitli ortamlara dağıtır.

Kaynak Grupları

VSTS kaynak grupları, çözümü bir geliştirme ve test ya da üretim ortamına dağıtmak için gereken tüm hizmetleri tanımlamakta kullanılır.

Web Apps

Bir Web App, Web sitesini çalıştırır ve tüm ortamlara dağıtılır. Ön üretim ile üretim sürümlerini değiştirmek için hazırlama yuvaları kullanılır.

SQL Veritabanı

Azure SQL Veritabanı, web sitesine ait verileri saklar. Kopyalar geliştirme, test ve üretim ortamlarına dağıtılır.

Redis Cache

Web sitesinin performansını artırmak amacıyla her ortamda Redis Önbelleği kullanılır.

Visual Studio Application Insights

Application Insights, geliştirme ve test çalıştırmaları boyunca web uygulamasını izler ve yayınlanmasının ardından tüm üretim sistemini izlemeyi sürdürür.

İlgili çözüm mimarileri