Gezintiyi Atla

Çözüm mimarisi: Mikro hizmet çözümlerini test etmek amacıyla Geliştirme ve Test dağıtımı

Bu mimari, mikro hizmetlere dayalı bir sistemin geliştirilmesi ve test edilmesi için altyapınızın nasıl yapılandırılması gerektiğini gösterir.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Visual Studio Team Services, Service Fabric 'nı ve Azure SQL Veritabanı. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

ARM Infrastructure andService Fabric Code Deployment S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S3 Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group DevelopmentDatabase QADatabase ProductionDatabase Development Host 1 QA Host 1 QA Host 2 QA Host 2 QA Host 3 Production Host 1

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services, geliştirme sürecini yönetir.

Microsoft Release Management

Microsoft Release Management derleme ve yayınlama aracıları, Azure Resource Manager şablonunu ve ilişkili kodunu çeşitli ortamlara dağıtır.

Visual Studio Team Services kaynak grupları

Visual Studio Team Services kaynak grupları, çözümü bir geliştirme ve test ya da üretim ortamına dağıtmak için gereken tüm hizmetleri tanımlamakta kullanılır.

Service Fabric

Service Fabric, çözümde kullanılan tüm mikro hizmetleri düzenler. Kod, geliştirme aşamasında geliştirme araçları üzerinden doğrudan dağıtılırken; test ve üretim ortamlarında Resource Manager şablonları kullanılarak derleme ve yayınlama aracıları üzerinden dağıtılır.

Azure SQL Veritabanı

Azure SQL Veritabanı, web sitesine ait verileri saklar. Kopyalar geliştirme, test ve üretim ortamlarına dağıtılır.

İlgili çözüm mimarileri