Çözüm mimarisi: Mikro hizmet çözümlerini test etmek amacıyla Geliştirme ve Test dağıtımı

Bu mimari, mikro hizmetlere dayalı bir sistemin geliştirilmesi ve test edilmesi için altyapınızın nasıl yapılandırılması gerektiğini gösterir.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Azure DevOps, Service Fabric 'nı ve Azure SQL Veritabanı. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Implementação de Desenvolvimento/Teste para testar soluções de microsserviçoEsta arquitetura representa a forma como deve configurar a sua infraestrutura para fins de desenvolvimento e teste de um sistema baseado em microsserviços.ARM Infrastructure andService Fabric Code DeploymentS1S2S3S1S2S3S1S2S1S2S1S2S1S2S3Visual StudioTeam ServicesBuild andRelease AgentDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource GroupDevelopmentDatabaseQADatabaseProductionDatabaseDevelopment Host 1QA Host 1QA Host 2QA Host 2QA Host 3Production Host 1

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Azure DevOps

Azure DevOps, geliştirme sürecini yönetir.

Microsoft Release Management

Microsoft Release Management derleme ve yayınlama aracıları, Azure Resource Manager şablonunu ve ilişkili kodunu çeşitli ortamlara dağıtır.

Azure DevOps kaynak grupları

Azure DevOps kaynak grupları, çözümü bir geliştirme ve test ya da üretim ortamına dağıtmak için gereken tüm hizmetleri tanımlamakta kullanılır.

Service Fabric

Service Fabric, çözümde kullanılan tüm mikro hizmetleri düzenler. Kod, geliştirme aşamasında geliştirme araçları üzerinden doğrudan dağıtılırken; test ve üretim ortamlarında Resource Manager şablonları kullanılarak derleme ve yayınlama aracıları üzerinden dağıtılır.

Azure SQL Veritabanı

Azure SQL Veritabanı, web sitesine ait verileri saklar. Kopyalar geliştirme, test ve üretim ortamlarına dağıtılır.

İlgili çözüm mimarileri