Gezintiyi Atla

Çözüm mimarisi: IaaS çözümlerini test etmek amacıyla Geliştirme ve Test dağıtımı

Bu mimari, standart IaaS temelli bir SaaS sisteminin geliştirilmesi ve test edilmesi için altyapınızın nasıl yapılandırılması gerektiğini gösterir.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Visual Studio Team Services, Azure DevTest Labs, Sanal Makineler 'nı ve Application Insights. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Sevices Build andRelease Agent Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group Application Insights Application Insights Application Insights Azure DevTest Labs Azure DevTest Labs SQL Server2016DevelopmentVM SQL Server2016DevelopmentVM Redis CacheLinux VM IISDev VM Redis CacheLinux VM IISQA VM ProductionSQL Server2016 DatabaseServer Pool Redis CacheVM Set IIS ProductionVM Set IISPre-ProductionVM Set

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services, geliştirme sürecini yönetir.

Microsoft Release Management

Microsoft Release Management derleme ve yayınlama aracıları, Azure Resource Manager şablonunu ve ilişkili kodunu çeşitli ortamlara dağıtır.

Visual Studio Team Services kaynak grupları

Visual Studio Team Services kaynak grupları, çözümü bir geliştirme ve test ya da üretim ortamına dağıtmak için gereken tüm hizmetleri tanımlamakta kullanılır.

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs, geliştirme ve test ortamlarında kullanılan tüm sanal makineleri yönetir.

Sanal Makineler

Çözümde kullanılan tüm ürünlerin dağıtımında sanal makineler kullanılır. Hazırlama yuvaları, ön üretim ile üretim sürümlerini değiştirir.

Application Insights

Application Insights, geliştirme ve test çalıştırmaları boyunca web uygulamasını izler ve yayınlanmasının ardından tüm üretim sistemini izlemeyi sürdürür.

İlgili çözüm mimarileri