Çözüm mimarisi: Pazarlama için talep tahmini ve fiyat iyileştirmesi

Çoğu sektör için en önemli faktör olan fiyatlandırma, en zorlu görevlerden biri de olabilir. Şirketler, kullanabilecekleri yöntemlerin mali etkisini doğru tahmin etme, işle ilgili temel kısıtlamaların tümünü göz önünde bulundurma ve fiyatlandırma konusunda alınan kararları uygun şekilde değerlendirme konularında genellikle zorluk yaşıyor. Ürün yelpazesinin genişlemesiyle birlikte, fiyatlandırmayla ilgili gerçek zamanlı kararlar almaya yönelik hesaplamalar karmaşıklaşıyor ve tüm bunlar süreci daha da zorlaştırıyor.

Bu çözüm, tüm bu sorunları çözmek için geçmiş işlem verilerini kullanarak perakende satış bağlamında bir talep tahmin modeli eğitir. Ayrıca, rakip konumundaki bir ürün grubunun fiyatlandırmasını da hesaba katarak pazar çakışması gibi ürünler arası etkileri de tahmin eder. Daha sonra, bu modeli kullanan bir fiyat iyileştirme algoritması, çeşitli fiyat noktalarında talebi tahmin eder ve olası kar oranını en üst düzeye çıkarmak için iş kısıtlamalarını hesaba dahil eder.

Geçmiş işlem verilerini alma, gelecek talebi tahmin etme ve fiyatlandırmayı düzenli olarak iyileştirme amacıyla bu çözümü kullanarak hem süreç için harcayacağınız zaman ve çabadan tasarruf edebilir hem de şirketinizin karlılık oranını artırabilirsiniz.

Azure'a Dağıt

Bu mimariyi Azure’a dağıtmak için aşağıdaki önceden oluşturulmuş şablonu kullanın

Azure'a Dağıt

Dağıtılmış çözümü görüntüle

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Data Lake Store

Haftalık ham satış verileri, Data Lake Store’da depolanır ve HDInsight’ta Spark tarafından okunur.

Azure HDInsight için Apache Spark

HDInsight’ta Spark, verileri alır ve sonra veri ön işleme, tahmin modelleme ve fiyat iyileştirme algoritmalarını yürütür.

Data Factory

Data Factory, modeli yeniden eğitme sürecinini düzenleme ve zamanlama işlemlerini yapar.

Power BI

Power BI, farklı mağazalarda satılan çeşitli ürünler için satış sonuçlarını, gelecekteki tahmini talebi ve önerilen en uygun fiyatları görselleştirir.

İlgili çözüm mimarileri

Cosmos DB (Azu r e Se r vices) Dashb o a r d B r owser Azu r e S t r eam Anal y tics (Near R eal-Time Agg r ega t es) Input E v ents E v ent Hub Cold S ta r t P r oduct Affinity Maching Lea r ning (P r oduct Affinity) Raw S t r eam Data P e r sonalized Offer Logic

Kişiselleştirilmiş pazarlama çözümleri

Ürünlerinizi kişiselleştirilmiş tekliflerle pazarlamak için sahip olmanız gereken teknolojileri bulun. Müşterilerden daha fazla beğeni almak için büyük veri öngörülerini kullanarak pazarlama tekliflerinizi özelleştirin.

Daha fazla bilgi edinin