Gezintiyi Atla

Nakliye ve Dağıtım için Talep Tahmini

Nakliye ve Dağıtım için Talep Tahmini Çözümü, geçmiş talep verilerini kullanarak çeşitli müşteriler, ürünler ve hedefler için gelecek dönemlere ait talebi tahmin eder. Örneğin, bir taşımacılık veya teslimat şirketi, müşterilerinin gelecekte farklı konumlarda teslim edilmesini istediği çeşitli ürünlerin miktarlarını tahmin etmek isteyebilir. Bu tahminler, şirketler tarafından teslimat araçlarının rotasını belirleme veya uzun vadeli kapasite planlaması gibi işlemleri iyileştiren bir ayırma aracı için giriş olarak kullanılabilir.

Previsión de la demanda de envíos y distribuciónLa solución de previsión de la demanda de envíos y distribución utiliza datos históricos de la demanda con el fin de prever la demanda en períodos futuros para varios clientes, productos y destinos. Por ejemplo, una empresa de transportes o mensajería quiere predecir la cantidad de productos diferentes que sus clientes querrán entregar en diversas ubicaciones en momentos futuros. Una empresa puede usar estas previsiones como datos de entrada en una herramienta de asignaciones que optimice las operaciones, como elaborar rutas para los vehículos de distribución o planear la capacidad a largo plazo.

Bildirim

© 2017 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Buradaki bilgiler “olduğu gibi” sağlanmıştır ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Microsoft, işbu bilgilerle ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Çözüm oluşturulurken üçüncü taraf verileri kullanılmıştır. Benzer veri kümeleri oluşturmak için ilgili lisansları edinmek ve bunlara uymak dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygılı olma sorumluluğu sizindir.

Previsión de la demanda de envíos y distribuciónLa solución de previsión de la demanda de envíos y distribución utiliza datos históricos de la demanda con el fin de prever la demanda en períodos futuros para varios clientes, productos y destinos. Por ejemplo, una empresa de transportes o mensajería quiere predecir la cantidad de productos diferentes que sus clientes querrán entregar en diversas ubicaciones en momentos futuros. Una empresa puede usar estas previsiones como datos de entrada en una herramienta de asignaciones que optimice las operaciones, como elaborar rutas para los vehículos de distribución o planear la capacidad a largo plazo.

İlgili çözüm mimarileri

Previsión de la demandaPrever con exactitud los picos de demanda de productos y servicios puede suponer una ventaja competitiva para una compañía. Esta solución se centra en la previsión de la demanda en el sector energético.

Talep Tahminleri

Ürün ve hizmetlere olan talepte ani artışları gerçekçi bir şekilde tahmin etmek şirketlere rekabet avantajı sağlayabilir. Bu çözümde enerji sektöründe talep tahminlerine odaklanılmıştır.

Demand Forecasting and Price OptimizationPricing is recognized as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. Expanding product offerings add further computational requirements to make real-time pricing decisions, compounding the difficulty of this already overwhelming task.

Talep Tahmini ve Fiyat Optimizasyonu

Fiyatlandırma, çoğu sektörde başarı açısından önemli bir belirleyici olarak görülür ve en zorlu görevlerden biri olabilir. Şirketler genellikle fiyatlandırma sürecinin olası taktiklerin finansal etkisini doğru bir biçimde tahmin etme, merkezi iş kısıtlamalarını mantıklı bir şekilde dikkate alma ve yürütülen fiyatlandırma kararlarını adil bir biçimde doğrulama gibi çeşitli boyutlarıyla ilgili zorluk yaşıyor. Ürün yelpazesinin genişlemesi, gerçek zamanlı fiyatlandırma kararları almak için işlem gereksinimlerini daha da artırarak zaten zor olan bu görevin daha da çetrefilli olmasına yol açar.