Özel veri egemenliği ve veri kütle çekimi gereksinimleri

Azure Stack ile Azure, kurumların iş gereksinimlerine uygun teknoloji yerleştirme kararları almasına olanak tanıyarak özel uyumluluk, egemenlik ve veri kütle çekimi gereksinimlerinin karşılanmasını basitleştirir.

Custom data sovereignty and data gravity requirementsAzure with Azure Stack enables organizations to make technology placement decisions based on business needs—simplifying meeting custom compliance, sovereignty, and data gravity requirements.123

Kullanıcı, Azure tabanlı web uygulamasına veri girer.

Uygulama, bu veriyi Azure Stack'e sanal ağdan sanal ağa VPN bağlantısı üzerinden veritabanına işler.

Veriler sanal makinedeki (VM) SQL veritabanında depolanır.

  1. 1 Kullanıcı, Azure tabanlı web uygulamasına veri girer.
  2. 2 Uygulama, bu veriyi Azure Stack'e sanal ağdan sanal ağa VPN bağlantısı üzerinden veritabanına işler.
  1. 3 Veriler sanal makinedeki (VM) SQL veritabanında depolanır.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Sanal Ağ

Özel ağlar sağlayın ve bu ağları isteğe bağlı olarak şirket içi veri merkezlerine bağlayın

VPN Gateway

Şirketler arası güvenli bağlantı kurun

Azure SQL Veritabanı

Yönetilen, hizmet olarak ilişkisel SQL Veritabanı

Azure Functions (Azure İşlevleri)

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Azure Stack

Hibrit bulut uygulamalarıyla yenilik yapma fırsatı yakalayın

İlgili çözüm mimarileri

Hybridní CI/CD s využitím Azure StackuKdyž jsou místní aplikace sestavené a provozované jiným způsobem než cloudové aplikace, stává se z implementace přístupu k nasazování aplikací založeného na kontinuální integraci / kontinuálním vývoji (CI/CD) obtížný úkol. Existence konzistentní sady vývojových nástrojů a procesů napříč veřejným cloudem Azure a místními prostředími Azure Stack organizacím výrazně usnadňuje implementaci praxe CI/CD. Když se aplikace a služby nasadí na platformy Azure i Azure Stack správným způsobem, jsou v podstatě zaměnitelné a můžou běžet v obou umístěních.123455

Azure Stack ile hibrit CI/CD

Şirket içi uygulamalar bulut uygulamalarından farklı şekillerde oluşturulup çalıştırıldığında, uygulama dağıtımı için bir sürekli tümleştirme/sürekli dağıtım (CI/CD) yaklaşımının benimsenmesi zorlaşır. Hem Azure genel bulutunda hem de şirket içi Azure Stack ortamlarında birbiriyle tutarlı geliştirme araçlarına ve işlemlere sahip olunması, kuruluşlar için CI/CD yaklaşımı benimsemeyi çok daha kolay hale getirir. Azure’da ve Azure Stack’te doğru şekilde dağıtılan uygulamalar ve hizmetler temelde birbirlerinin yerine geçebilir ve her iki konumda çalışabilir.

Možnosti hybridního připojení s využitím Azure StackuAzure Stack umožňuje nasadit služby Azure do místního prostředí nebo cloudu pomocí konzistentní logiky aplikace, vývojového paradigmatu a metodiky operací. Hybridní cloudové aplikace tvoří jeden systém, který obsahuje komponenty běžící v Azure i na platformě Azure Stack. Tento podrobný plán řešení umožňuje vytvořit připojení pro každou aplikaci, ve které probíhá komunikace mezi veřejným cloudem Azure a místními komponentami Azure Stack. Hybridní připojení je základní podrobný plán, který se bude dát využít ve většině řešení Azure Stack. Poznámka: Netýká se nasazení Azure Stack, která jsou odpojená od veřejného internetu.4321321

Azure Stack ile karma bağlantı

Azure Stack, Azure hizmetlerini tutarlı bir uygulama mantığı, geliştirme paradigması ve operasyon metodolojisiyle şirket içinde veya bulutta dağıtmanıza imkan tanır. Hibrit bulut uygulaması, hem Azure’da hem de Azure Stack’te çalışan bileşenlere sahip tek bir sistemdir. Bu çözüm şeması, Azure genel bulutu ile şirket içi Azure Stack bileşenleri arasında iletişim gerektiren tüm uygulamalar için bağlantı kurma konusunda kullanışlıdır. Hibrit bağlantı, çoğu Azure Stack çözümü için geçerli olabilecek temel bir şemadır. Not: Bu, genel İnternet bağlantısı olmayan Azure Stack dağıtımları için geçerli değildir.

Hybridní identita s využitím Azure StackuNutnost mít komponenty aplikací v místním prostředí nemusí znamenat překážku pro zavádění cloudových technologií. Díky platformě Azure Stack můžou komponenty aplikací zůstat v místním prostředí a spolupracovat s komponentami běžícími ve veřejném cloudu Azure. Tento podrobný plán umožňuje týmům spravovat identitu uživatelů i aplikace způsobem, který je konzistentní napříč cloudy.12334556

Azure Stack ile karma kimlik

Uygulama bileşenlerini şirket içinde tutma gereksinimi, bulut teknolojilerinin benimsenmesine engel olmak zorunda değildir. Azure Stack ile uygulama bileşenleri şirket içinde bulunduğu halde Azure genel bulutunda çalışan bileşenlerle etkileşim kurabilir. Bu şema, takımların kullanıcılar ve uygulamalar için farklı bulutlarda tutarlı bir şekilde kimlik yönetimi gerçekleştirmesine imkan tanır.