Özel veri egemenliği ve veri kütle çekimi gereksinimleri

Azure Stack ile Azure, kurumların iş gereksinimlerine uygun teknoloji yerleştirme kararları almasına olanak tanıyarak özel uyumluluk, egemenlik ve veri kütle çekimi gereksinimlerinin karşılanmasını basitleştirir.

Custom data sovereignty and data gravity requirementsAzure with Azure Stack enables organizations to make technology placement decisions based on business needs—simplifying meeting custom compliance, sovereignty, and data gravity requirements.123

Kullanıcı, Azure tabanlı web uygulamasına veri girer.

Uygulama, bu veriyi Azure Stack'e sanal ağdan sanal ağa VPN bağlantısı üzerinden veritabanına işler.

Veriler sanal makinedeki (VM) SQL veritabanında depolanır.

  1. 1 Kullanıcı, Azure tabanlı web uygulamasına veri girer.
  2. 2 Uygulama, bu veriyi Azure Stack'e sanal ağdan sanal ağa VPN bağlantısı üzerinden veritabanına işler.
  1. 3 Veriler sanal makinedeki (VM) SQL veritabanında depolanır.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Sanal Ağ

Özel ağlar sağlayın ve bu ağları isteğe bağlı olarak şirket içi veri merkezlerine bağlayın

VPN Gateway

Şirketler arası güvenli bağlantı kurun

Azure SQL Veritabanı

Bulutta yönetilen, akıllı SQL

Azure İşlevleri

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Azure Stack

Bulut sınırlarını aşan yenilikçi karma uygulamalar oluşturun ve çalıştırın

İlgili çözüm mimarileri

Hybrid CI/CD with Azure StackImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways than cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it far easier for organizations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Azure Stack ile hibrit CI/CD

Şirket içi uygulamalar bulut uygulamalarından farklı şekillerde oluşturulup çalıştırıldığında, uygulama dağıtımı için bir sürekli tümleştirme/sürekli dağıtım (CI/CD) yaklaşımının benimsenmesi zorlaşır. Hem Azure genel bulutunda hem de şirket içi Azure Stack ortamlarında birbiriyle tutarlı geliştirme araçlarına ve işlemlere sahip olunması, kuruluşlar için CI/CD yaklaşımı benimsemeyi çok daha kolay hale getirir. Azure’da ve Azure Stack’te doğru şekilde dağıtılan uygulamalar ve hizmetler temelde birbirlerinin yerine geçebilir ve her iki konumda çalışabilir.

Conectividade híbrida com o Azure StackO Azure Stack permite-lhe implementar serviços do Azure no local ou na cloud com uma metodologia consistente de lógica aplicacional, de paradigma de desenvolvimento e de operações. As aplicações híbridas na cloud são um sistema único que possui componentes que são executados tanto no Azure como no Azure Stack. Este esquema de solução é relevante para estabelecer conectividade para qualquer aplicação que envolva comunicações entre a cloud pública do Azure e os componentes do Azure Stack no local. A conectividade híbrida é um esquema fundamental que se aplicará à maioria das soluções do Azure Stack. Nota: Isto não se aplica às implementações do Azure Stack que estejam desligadas da Internet pública.4321321

Azure Stack ile karma bağlantı

Azure Stack, Azure hizmetlerini tutarlı bir uygulama mantığı, geliştirme paradigması ve operasyon metodolojisiyle şirket içinde veya bulutta dağıtmanıza imkan tanır. Hibrit bulut uygulaması, hem Azure’da hem de Azure Stack’te çalışan bileşenlere sahip tek bir sistemdir. Bu çözüm şeması, Azure genel bulutu ile şirket içi Azure Stack bileşenleri arasında iletişim gerektiren tüm uygulamalar için bağlantı kurma konusunda kullanışlıdır. Hibrit bağlantı, çoğu Azure Stack çözümü için geçerli olabilecek temel bir şemadır. Not: Bu, genel İnternet bağlantısı olmayan Azure Stack dağıtımları için geçerli değildir.

Hybrid identity with Azure StackThe need to keep application components on-premises doesn't have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556

Azure Stack ile karma kimlik

Uygulama bileşenlerini şirket içinde tutma gereksinimi, bulut teknolojilerinin benimsenmesine engel olmak zorunda değildir. Azure Stack ile uygulama bileşenleri şirket içinde bulunduğu halde Azure genel bulutunda çalışan bileşenlerle etkileşim kurabilir. Bu şema, takımların kullanıcılar ve uygulamalar için farklı bulutlarda tutarlı bir şekilde kimlik yönetimi gerçekleştirmesine imkan tanır.