Özel mobil iş gücü uygulaması

Bu mobil iş gücü uygulamasının mimarisinde bir SAP arka uç sisteminden alınıp Azure App Service API Yönetimi aracılığıyla cihazlara teslim edilen kurumsal verilerin güvenliğinin sağlanması için Active Directory kullanılır.

iOS, Android ve Windows’u destekleyen bir Xamarin.Forms istemci uygulaması çevrimdışı çalışır ve saha mühendislerinin kendilerine atanmış işleri görüntüleyip düzenlemelerine olanak tanır.

Visual Studio (PC veya Mac) ve Xamarin ile oluşturulan uygulama, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeden Android, iOS ve Windows’da C# kodunu ortak olarak kullanır. Derleme ve testlerin otomatikleştirilmesinin yanı sıra beta test uzmanlarına ve mağazalara dağıtılması için Visual Studio App Center kullanılır. Ayrıca, App Insights ile birlikte kullanıldığında kullanım izleme ve analiz bilgileri de sağlanır.

Özel mobil iş gücü uygulamasıBu mobil iş gücü uygulamasının mimarisinde bir SAP arka uç sisteminden alınıp Azure App Service API Yönetimi aracılığıyla cihazlara teslim edilen kurumsal verilerin güvenliğinin sağlanması için Active Directory kullanılır.12345678

Uygulamayı Visual Studio ve Xamarin ile oluşturun.

Uygulama çözümüne Azure App Service Mobile Apps arka uç hizmetini ekleyin.

Azure Active Directory aracılığıyla kimlik doğrulaması uygulayın.

Azure API Yönetimi’ni kullanarak SAP gibi dış sistemlerdeki iş verilerine bağlanın.

Mobil uygulamanın ağ bağlantısı olmadığında da çalışmasını sağlamak için çevrimdışı eşitleme uygulayın.

Uygulamayı Visual Studio App Center aracılığıyla test edin ve yayımlayın.

App Center’ı kullanarak uygulamayı cihazlara dağıtın.

Application Insights’ı kullanarak App Service’i izleyin.

  1. 1 Uygulamayı Visual Studio ve Xamarin ile oluşturun.
  2. 2 Uygulama çözümüne Azure App Service Mobile Apps arka uç hizmetini ekleyin.
  3. 3 Azure Active Directory aracılığıyla kimlik doğrulaması uygulayın.
  4. 4 Azure API Yönetimi’ni kullanarak SAP gibi dış sistemlerdeki iş verilerine bağlanın.
  1. 5 Mobil uygulamanın ağ bağlantısı olmadığında da çalışmasını sağlamak için çevrimdışı eşitleme uygulayın.
  2. 6 Uygulamayı Visual Studio App Center aracılığıyla test edin ve yayımlayın.
  3. 7 App Center’ı kullanarak uygulamayı cihazlara dağıtın.
  4. 8 Application Insights’ı kullanarak App Service’i izleyin.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Visual Studio

Web ön ucunu, mobil uygulamaları ve arka uç hizmetlerini Visual Studio 2017 veya Mac için Visual Studio’da C# ile oluşturun.

Xamarin

C# ve Azure SDK’larını kullanarak iOS ve Android için mobil uygulamalar oluşturun.

Visual Studio App Center

App Center; BitBucket, GitHub ve Visual Studio Team Services kaynaklarından kod çekerek kesintisiz bir tümleştirme ve dağıtım iş akışı sağlar.

App Service

App Service web uygulaması, müşterilere yönelik bir web uygulamasını ve hem web istemcisi hem de mobil istemci tarafından kullanılan bir hizmeti barındırabilir.

Application Insights

Application Insights’ı kullanarak web uygulamanızda sorunları algılayın, kilitlenmeleri tanılayın ve kullanımı izleyin. Geliştirme yaşam döngüsü boyunca bilgiye dayalı kararlar verin.

API Management

Dış geliştiricilere, geliştirici iş ortaklarına ve şirket çalışanı olan geliştiricilere güvenli bir şekilde ve doğru ölçekte API yayımlayın.

Azure Active Directory

Azure Active Directory, güvenli ve kurumsal sınıf kimlik doğrulama için kullanılır.

Ürün bilgisi

Sağdaki bağlantılar, yukarıdaki çözüm mimarisinde listelenen Azure ürünlerinin dağıtımı ve yönetimiyle ilgili belgeler sağlar.

İlgili çözüm mimarileri

Kimlik doğrulamasına sahip sosyal mobil uygulama ve web uygulamasıBu mobil istemci uygulaması, sosyal medyada görüntü paylaşımı ile bir eşlikçi web uygulaması sunar. Uygulama arka uç hizmeti, bir Azure İşlevi’ni kullanarak arka planda görüntü işleme gerçekleştirir ve bir bildirim merkezi üzerinden kullanıcılara ilerleme durumunu bildirebilir. Görüntü olmayan veriler CosmosDB’de depolanır. Web uygulaması, arka uç hizmet verilerine ve görüntülerine Traffic Manager aracılığıyla erişir. 1110987654321

Kimlik doğrulamasına sahip sosyal mobil uygulama ve web uygulaması

Bu mobil istemci uygulaması, sosyal medyada görüntü paylaşımı ile bir eşlikçi web uygulaması sunar. Uygulama arka uç hizmeti, bir Azure İşlevi’ni kullanarak arka planda görüntü işleme gerçekleştirir ve bir bildirim merkezi üzerinden kullanıcılara ilerleme durumunu bildirebilir. Görüntü olmayan veriler CosmosDB’de depolanır. Web uygulaması, arka uç hizmet verilerine ve görüntülerine Traffic Manager aracılığıyla erişir.