Çözüm mimarisi: Visual Studio Team Services ile kapsayıcılar için sürekli tümleştirme ve dağıtım (CI/CD)

Kapsayıcı dağıtımı, uygulamalarınızın sürekli olarak güncelleştirilip geliştirilmesini kolaylaştırır. Azure Container Service’te Kubernetes veya DC/OS ile kapsayıcıların sürekli tümleştirme ve dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri oluşturun. Visual Studio Team Services ile kapsayıcı görüntülerinizi üretmek ve düzenlemek üzere bir sürekli derleme ayarlayarak dağıtımlarınızın daha hızlı ve güvenilir olmasını sağlayın.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Azure Container Service (AKS). Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Continuous integration trigger Azure Container Service (Registry) Push container image Pull container image Continuous deployment trigger Deployment Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Application code, Docker files, Compose files, Deployment files Container images Compose files, Deployment files Environment specific Compose files, Deployment files Running containers Azure Container Service (Kubernetes, Swarm, or DC/OS) Visual Studio Team Services CD Commit

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Takım üyelerinizle işbirliği yapın ve kapsayıcıya hazır uygulamalarınız için bir Visual Studio Team Services Git deposunda kod paylaşın.

Visual Studio Team Services Derleme hizmetini kullanarak her işleme için kapsayıcı görüntüsü oluşturup test etmek üzere sürekli tümleştirme derlemeleri ayarlayın. Derlemelerinizin bir parçası olarak kapsayıcı görüntülerini Azure Container Registry’ye gönderin.

Visual Studio Team Services Release Management’ı kullanarak çeşitli ortamları kapsayan (QA-Hazırlık-Üretim) bir sürekli dağıtım işlem hattı ayarlayın. ACS’de farklı türden düzenleyicilerle tümleştirme gerçekleştirin.

Azure Container Service (AKS)

Azure Container Service’i ve desteklediği çeşitli düzenleyicileri kullanarak Kapsayıcı tabanlı uygulamalarınızı dağıtın ve yönetin. Kapsayıcı görüntüleri, Azure Container Registry’de depolanır ve Azure Container Service’te çalıştırılan Kubernetes, DC/OS ve Swarm gibi düzenleyiciler tarafından çekilir.

İlgili çözüm mimarileri

Commit Azure VMs Azure VMs Dev / Test lab Continuous integration trigger Continuous deployment trigger Deployment to QAenvironment Deployment toproductionenvironment Deployment tostagingenvironment Visual Studio TeamServices Git Application code,ARM template Visual Studio TeamServices CI Build, ARM template Visual Studio TeamServices CD Environmental specificARM parameters

Visual Studio Team Services ile Sanal Makineler için sürekli dağıtım

Azure, sanal makine (VM) dağıtımı ve yönetimi açısından birinci sınıf bir buluttur. Uygulamalarınızı geliştirmek için ASP.NET, Java, Node ve PHP’den hangisini kullanırsanız kullanın, yaptığınız değişikliklerin otomatik olarak bu VM’lere gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

Daha fazla bilgi edinin
Commit Deployment Continuous integration trigger Make changes to application Review data Continuous Deployment Trigger Visual Studio Team Services Application code,Web.config file Visual Studio Team Services Web package,Web.config file Visual Studio Team Services App Service Monitoring Application Insights Health, Performance, Usage Developer Visual Studio Environment specific Web.config files

Visual Studio Team Services ile Azure Web Apps için sürekli tümleştirme ve dağıtım (CI/CD)

Azure ile sürekli web uygulaması dağıtımını kolaylaştırın. Azure App Service ile ASP.NET, Java, Node veya PHP kullanarak hızlı ve basit bir şekilde web uygulaması oluşturabilirsiniz. Bu uygulamaların dayanıklı ve her zaman kullanışlı tutulması için yaptığınız her değişikliği otomatik olarak gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

Daha fazla bilgi edinin