Çözüm mimarisi: Visual Studio Team Services ile Azure Web Apps için sürekli tümleştirme ve dağıtım (CI/CD)

Azure ile sürekli web uygulaması dağıtımını kolaylaştırın. Azure App Service ile ASP.NET, Java, Node veya PHP kullanarak hızlı ve basit bir şekilde web uygulaması oluşturabilirsiniz. Bu uygulamaların dayanıklı ve her zaman kullanışlı tutulması için yaptığınız her değişikliği otomatik olarak gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

CI/CD işlem hattının sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım araçlarına erişebilmesi için Visual Studio Team Services’te App Service’in Web Apps özelliğini ayarlayın. Visual Studio Team Services, sürüm denetimi için bir Git deposu, sürekli tümleştirme için bir derleme sistemi ve sürekli dağıtım için bir sürüm yönetimi sistemi sağlar. Bu araçları kullanarak her işlemeyi depoya, sonra farklı ortamlar boyunca ve en sonunda üretim web sitenize kadar izleyebilirsiniz. Azure Application Insights, üretimde yaşanan sorunları belirli bir dağıtımla ve bu dağıtımdaki belirli kod değişiklikleriyle ilişkilendirerek geri bildirim döngüsünü tamamlar.

Commit Deployment Continuous integration trigger Make changes to application Review data Continuous Deployment Trigger Visual Studio Team Services Application code,Web.config file Visual Studio Team Services Web package,Web.config file Visual Studio Team Services App Service Monitoring Application Insights Health, Performance, Usage Developer Visual Studio Environment specific Web.config files

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Visual Studio Team Services Derleme hizmeti ile sürekli tümleştirme derlemeleri ayarlayın ve her işlemenizin yüksek kaliteli olmasını sağlayın.

Visual Studio Team Services Release Management’ı kullanarak bir sürümün başarıyla tamamlandığında Azure web sitelerinde otomatik dağıtılmasını tetikleyin.

App Service

Azure App Service ile dil ve platform fark etmeksizin uygulamalarınızı barındırın.

Visual Studio

Visual Studio Code veya Visual Studio kullanarak ASP.NET, ASP.NET Core, Node, PHP ve Java uygulamaları geliştirin.

Takım üyelerinizle işbirliği yapın ve Visual Studio Team Services Git deposunda kod paylaşın.

Application Insights

Application Insights’ı kullanarak web uygulamanızda sorunları algılayın, kilitlenmeleri tanılayın ve kullanımı izleyin. Geliştirme yaşam döngüsü boyunca bilgiye dayalı kararlar verin.

İlgili çözüm mimarileri

Commit Azure VMs Azure VMs Dev / Test lab Continuous integration trigger Continuous deployment trigger Deployment to QAenvironment Deployment toproductionenvironment Deployment tostagingenvironment Visual Studio TeamServices Git Application code,ARM template Visual Studio TeamServices CI Build, ARM template Visual Studio TeamServices CD Environmental specificARM parameters

Visual Studio Team Services ile Sanal Makineler için sürekli dağıtım

Azure, sanal makine (VM) dağıtımı ve yönetimi açısından birinci sınıf bir buluttur. Uygulamalarınızı geliştirmek için ASP.NET, Java, Node ve PHP’den hangisini kullanırsanız kullanın, yaptığınız değişikliklerin otomatik olarak bu VM’lere gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

Daha fazla bilgi edinin
Continuous integration trigger Azure Container Service (Registry) Push container image Pull container image Continuous deployment trigger Deployment Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Application code, Docker files, Compose files, Deployment files Container images Compose files, Deployment files Environment specific Compose files, Deployment files Running containers Azure Container Service (Kubernetes, Swarm, or DC/OS) Visual Studio Team Services CD Commit

Visual Studio Team Services ile kapsayıcılar için sürekli tümleştirme ve dağıtım (CI/CD)

Kapsayıcı dağıtımı, uygulamalarınızın sürekli olarak güncelleştirilip geliştirilmesini kolaylaştırır. Azure Container Service’te Kubernetes veya DC/OS ile kapsayıcıların sürekli tümleştirme ve dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri oluşturun. Visual Studio Team Services ile kapsayıcı görüntülerinizi üretmek ve düzenlemek üzere bir sürekli derleme ayarlayarak dağıtımlarınızın daha hızlı ve güvenilir olmasını sağlayın.

Daha fazla bilgi edinin