Gezintiyi Atla

Azure Kubernetes Service’te (AKS) Jenkins ve Kubernetes kullanarak kapsayıcı CI/CD işlemleri

Kapsayıcılar, sürekli uygulama derleyip dağıtmanızı kolaylaştırır. Azure Kubernetes Service (AKS) ile bu kapsayıcıların dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri elde edebilirsiniz.

Kapsayıcı görüntülerinizi oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik bir sürekli derleme ayarlayarak dağıtımınızın hızını ve güvenilirliğini artırabilirsiniz.

Tárolók folyamatos integrációja és készregyártása a Jenkins és a Kubernetes Azure Kubernetes Service (AKS)-beli használatávalA tárolók megkönnyítik az alkalmazások folyamatos fejlesztését és telepítését. A tárolók készregyártásának Azure Kubernetes Service-beli (AKS) használatával történő vezénylésével replikálható és felügyelhető tárolófürtök hozhatók létre.123456778

Uygulama kaynak kodunu değiştirin.

Kodu GitHub’a işleyin.

Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi.

Jenkins, dinamik bir derleme aracısı olarak Azure Kubernetes Service’i (AKS) kullanarak bir derleme işi tetikler.

Jenkins, Docker kapsayıcısını oluşturup Azure Container Registry’ye gönderir.

Jenkins, yeni kapsayıcılı uygulamanızı Azure üzerinde Kubernetes’e dağıtır.

Azure Cosmos DB destekli Container Service (AKS).

Grafana, Azure İzleyici aracılığıyla altyapı ve uygulama ölçümlerinin görselleştirmesini görüntüler.

Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın.

  1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin.
  2. 2 Kodu GitHub’a işleyin.
  3. 3 Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi.
  4. 4 Jenkins, dinamik bir derleme aracısı olarak Azure Kubernetes Service’i (AKS) kullanarak bir derleme işi tetikler.
  5. 5 Jenkins, Docker kapsayıcısını oluşturup Azure Container Registry’ye gönderir.
  1. 6 Jenkins, yeni kapsayıcılı uygulamanızı Azure üzerinde Kubernetes’e dağıtır.
  2. 7 Azure Cosmos DB destekli Container Service (AKS).
  3. 8 Grafana, Azure İzleyici aracılığıyla altyapı ve uygulama ölçümlerinin görselleştirmesini görüntüler.
  4. 9 Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın.

Uygulama kılavuzu

İlgili çözüm mimarileri

CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678

Azure Web Apps için CI/CD

Azure Web Apps ile ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanarak hızlı ve basit bir şekilde web uygulaması oluşturabilirsiniz. Yaptığınız her değişikliği otomatik olarak Web Apps’e gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı ile müşterilerinize daha hızlı değer sunun.