Gezintiyi Atla

Kapsayıcılar için CI/CD

Kapsayıcılar, uygulamalarınızı sürekli derleyip dağıtmanızı çok kolay hale getirir. Azure Kubernetes Service’te (AKS) Kubernetes kullanıp bu kapsayıcıların dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri elde edebilirsiniz.

Azure DevOps, kapsayıcı görüntülerinizi oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik bir sürekli derleme ayarlayarak dağıtımınızın hızını ve güvenilirliğini artırır.

Kapsayıcılar için CI/CDKapsayıcılar, uygulamalarınızı sürekli derleyip dağıtmanızı çok kolay hale getirir. Azure Kubernetes Service’te (AKS) Kubernetes kullanıp bu kapsayıcıların dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri elde edebilirsiniz.12345678910

Uygulama kaynak kodunu değiştirin

Uygulama Kodu İşleme

Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme, kapsayıcı görüntüsü derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir

Azure Container Registry’ye gönderilen kapsayıcı görüntüsü

Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler

Azure Kubernetes Hizmetine (AKS) dağıtma

Kapsayıcı, Azure Container Registry’den Kapsayıcı Görüntüsü kullanılarak başlatılır

Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder

Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin

Kapsam öğesini güncelleştirin

  1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin
  2. 2 Uygulama Kodu İşleme
  3. 3 Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme, kapsayıcı görüntüsü derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir
  4. 4 Azure Container Registry’ye gönderilen kapsayıcı görüntüsü
  5. 5 Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler
  1. 6 Azure Kubernetes Hizmetine (AKS) dağıtma
  2. 7 Kapsayıcı, Azure Container Registry’den Kapsayıcı Görüntüsü kullanılarak başlatılır
  3. 8 Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder
  4. 9 Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin
  5. 10 Kapsam öğesini güncelleştirin

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Container Registry

Tüm Azure dağıtımı türlerinde kapsayıcı görüntüleri depolayın ve yönetin

Azure Kubernetes Service (AKS)

Kubernetes dağıtımı, yönetimi ve işlemlerini kolaylaştırın

Application Insights

Web uygulaması ve hizmetlerindeki sorunları algılayın, önceliklendirin ve tanılayın

Azure DevOps

Azure hizmetlerinden en iyi biçimde yararlanmak için çok platformlu uygulamalar oluşturun ve dağıtın

İlgili çözüm mimarileri

Azure VM’ler için CI/CDAzure, Windows veya Linux çalıştıran sanal makinelerin barındırılması için birinci sınıf bir buluttur. Uygulama geliştirmek için ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanıyor olmanız fark etmeksizin, değişikliklerin bu sanal makinelere otomatik olarak gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.1234567888910

Azure VM’ler için CI/CD

Azure, Windows veya Linux çalıştıran sanal makinelerin barındırılması için birinci sınıf bir buluttur. Uygulama geliştirmek için ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanıyor olmanız fark etmeksizin, değişikliklerin bu sanal makinelere otomatik olarak gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.