Gezintiyi Atla

Kapsayıcılar için CI/CD

Kapsayıcılar, uygulamalarınızı sürekli derleyip dağıtmanızı çok kolay hale getirir. Azure Container Service’te Kubernetes kullanıp bu kapsayıcıların dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri elde edebilirsiniz.

Visual Studio Team Services, kapsayıcı görüntülerinizi oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik bir sürekli derleme ayarlayarak dağıtımınızın hızını ve güvenilirliğini artırır.

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services CD Azure Container Service(Managed Kubernetes) Azure ContainerRegistry 3 5 4 7 6 Engineer Visual Studio Azure ApplicationInsights 1 9 8 Visual StudioTeam Services Backlog 2 10

Uygulama kaynak kodunu değiştirin

Uygulama Kodu İşleme

Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme, kapsayıcı görüntüsü derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir

Azure Container Registry’ye gönderilen kapsayıcı görüntüsü

Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler

Azure Container Service’e dağıtım

Kapsayıcı, Azure Container Registry’den Kapsayıcı Görüntüsü kullanılarak başlatılır

Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder

Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin

Kapsam öğesini güncelleştirin

  1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin
  2. 2 Uygulama Kodu İşleme
  3. 3 Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme, kapsayıcı görüntüsü derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir
  4. 4 Azure Container Registry’ye gönderilen kapsayıcı görüntüsü
  5. 5 Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler
  1. 6 Azure Container Service’e dağıtım
  2. 7 Kapsayıcı, Azure Container Registry’den Kapsayıcı Görüntüsü kullanılarak başlatılır
  3. 8 Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder
  4. 9 Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin
  5. 10 Kapsam öğesini güncelleştirin

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Container Kayıt Defteri

Tüm Azure dağıtımı türlerinde kapsayıcı görüntüleri depolayın ve yönetin

Application Insights

Web uygulaması ve hizmetlerindeki sorunları algılayın, önceliklendirin ve tanılayın

Visual Studio Team Services

Azure hizmetlerinden en iyi biçimde yararlanmak için çok platformlu uygulamalar oluşturun ve dağıtın

İlgili çözüm mimarileri

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services Backlog Visual StudioTeam Services CD AzureVirtual Machines Azure DevTestLabs AzureVirtual Machines 3 2 1 4 6 5 8 8 8 9 7 AzureApplication Insights Visual Studio Engineer 10

Azure VM’ler için CI/CD

Azure, Windows veya Linux çalıştıran sanal makinelerin barındırılması için birinci sınıf bir buluttur. Uygulama geliştirmek için ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanıyor olmanız fark etmeksizin, değişikliklerin bu sanal makinelere otomatik olarak gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

Jenkins Azure ContainerInstances AzureFiles Azure WebApps Azure Databasefor MySQL GitHub IntelliJ Engineer ApplicationInsights 1 8 2 3 4 5 6 7 7

Jenkins ve Azure Web Apps kullanan Java CI/CD

Java, Node, PHP veya ASP.NET kullanarak web uygulamaları oluşturmanın hızlı ve basit bir yolu olan Azure App Service, Docker kullanan özel dil çalışma zamanlarını da destekler. Yaptığınız her değişikliği otomatik olarak Azure uygulama hizmetlerine gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı ile müşterilerinize daha hızlı değer sunabilirsiniz.