Gezintiyi Atla

Azure VM’ler için CI/CD

Azure, Windows veya Linux çalıştıran sanal makinelerin barındırılması için birinci sınıf bir buluttur. Uygulama geliştirmek için ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanıyor olmanız fark etmeksizin, değişikliklerin bu sanal makinelere otomatik olarak gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

Visual Studio Team Services, uygulamanızın kaynak kodunu ve altyapı kodunu (ARM şablonları) yönetmeye yönelik bir Git deposunun yanı sıra paketlerin ve diğer derleme yapıtlarının üretilmesine yönelik bir Derleme sistemi ve değişikliklerinizi geliştirme, test ve üretim ortamlarına dağıtmak için bir işlem hattı ayarlamaya yönelik bir Release Management sisteminden oluşan CI/CD işlem hattını sağlar. İşlem hattı, her bir ortamda ARM şablonlarını kullanarak altyapınızı gerekli olduğu gibi sağlar veya güncelleştirir, sonra güncelleştirilmiş derlemeyi dağıtır. Ayrıca, Azure Dev/Test Labs ile kullanımda olmayan test kaynaklarını otomatik olarak kaldırabilirsiniz.

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services Backlog Visual StudioTeam Services CD AzureVirtual Machines Azure DevTestLabs AzureVirtual Machines 3 2 1 4 6 5 8 8 8 9 7 AzureApplication Insights Visual Studio Engineer 10

Uygulama kaynak kodunu değiştirin

Uygulama Kodunu İşleme ve Azure Resource Manager (ARM) Şablonu

Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir

Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler

QA ortamına dağıtım

Hazırlık ortamına dağıtım

Üretim ortamına dağıtım

Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder

Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin

Kapsam öğesini güncelleştirin

  1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin
  2. 2 Uygulama Kodunu İşleme ve Azure Resource Manager (ARM) Şablonu
  3. 3 Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir
  4. 4 Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler
  5. 5 QA ortamına dağıtım
  1. 6 Hazırlık ortamına dağıtım
  2. 7 Üretim ortamına dağıtım
  3. 8 Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder
  4. 9 Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin
  5. 10 Kapsam öğesini güncelleştirin

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Sanal Makineler

Birkaç saniye içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın

Azure DevTest Labs

Yeniden kullanılabilir şablonları ve yapıtları kullanarak hızlıca ortam oluşturun

Application Insights

Web uygulaması ve hizmetlerindeki sorunları algılayın, önceliklendirin ve tanılayın

Visual Studio Team Services

Azure hizmetlerinden en iyi biçimde yararlanmak için çok platformlu uygulamalar oluşturun ve dağıtın

İlgili çözüm mimarileri

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services CD Azure Container Service(Managed Kubernetes) Azure ContainerRegistry 3 5 4 7 6 Engineer Visual Studio Azure ApplicationInsights 1 9 8 Visual StudioTeam Services Backlog 2 10

Kapsayıcılar için CI/CD

Kapsayıcılar, uygulamalarınızı sürekli derleyip dağıtmanızı çok kolay hale getirir. Azure Container Service’te Kubernetes kullanıp bu kapsayıcıların dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri elde edebilirsiniz.

Jenkins Azure ContainerInstances AzureFiles Azure WebApps Azure Databasefor MySQL GitHub IntelliJ Engineer ApplicationInsights 1 8 2 3 4 5 6 7 7

Jenkins ve Azure Web Apps kullanan Java CI/CD

Java, Node, PHP veya ASP.NET kullanarak web uygulamaları oluşturmanın hızlı ve basit bir yolu olan Azure App Service, Docker kullanan özel dil çalışma zamanlarını da destekler. Yaptığınız her değişikliği otomatik olarak Azure uygulama hizmetlerine gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı ile müşterilerinize daha hızlı değer sunabilirsiniz.