Azure VM’ler için CI/CD

Azure, Windows veya Linux çalıştıran sanal makinelerin barındırılması için birinci sınıf bir buluttur. Uygulama geliştirmek için ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanıyor olmanız fark etmeksizin, değişikliklerin bu sanal makinelere otomatik olarak gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

Azure DevOps, uygulamanızın kaynak kodunu ve altyapı kodunu (ARM şablonları) yönetmeye yönelik bir Git deposunun yanı sıra paketlerin ve diğer derleme yapıtlarının üretilmesine yönelik bir Derleme sistemi ve değişikliklerinizi geliştirme, test ve üretim ortamlarına dağıtmak için bir işlem hattı ayarlamaya yönelik bir Release Management sisteminden oluşan CI/CD işlem hattını sağlar. İşlem hattı, her bir ortamda ARM şablonlarını kullanarak altyapınızı gerekli olduğu gibi sağlar veya güncelleştirir, sonra güncelleştirilmiş derlemeyi dağıtır. Ayrıca, Azure Dev/Test Labs ile kullanımda olmayan test kaynaklarını otomatik olarak kaldırabilirsiniz.

CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js, or PHP to develop applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910

Uygulama kaynak kodunu değiştirin

Uygulama Kodunu İşleme ve Azure Resource Manager (ARM) Şablonu

Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir

Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler

QA ortamına dağıtım

Hazırlık ortamına dağıtım

Üretim ortamına dağıtım

Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder

Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin

Kapsam öğesini güncelleştirin

  1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin
  2. 2 Uygulama Kodunu İşleme ve Azure Resource Manager (ARM) Şablonu
  3. 3 Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir
  4. 4 Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler
  5. 5 QA ortamına dağıtım
  1. 6 Hazırlık ortamına dağıtım
  2. 7 Üretim ortamına dağıtım
  3. 8 Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder
  4. 9 Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin
  5. 10 Kapsam öğesini güncelleştirin

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Sanal Makineler

Birkaç saniye içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın

Azure DevTest Labs

Yeniden kullanılabilir şablonları ve yapıtları kullanarak hızlıca ortam oluşturun

Application Insights

Web uygulaması ve hizmetlerindeki sorunları algılayın, önceliklendirin ve tanılayın.

Azure DevOps

Azure hizmetlerinden en iyi biçimde yararlanmak için çok platformlu uygulamalar oluşturun ve dağıtın

İlgili çözüm mimarileri

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910

Kapsayıcılar için CI/CD

Kapsayıcılar, uygulamalarınızı sürekli derleyip dağıtmanızı çok kolay hale getirir. Azure Kubernetes Service’te (AKS) Kubernetes kullanıp bu kapsayıcıların dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri elde edebilirsiniz.

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677

Jenkins ve Azure Web Apps kullanan Java CI/CD

Java, Node, PHP veya ASP.NET kullanarak web uygulamaları oluşturmanın hızlı ve basit bir yolu olan Azure App Service, Docker kullanan özel dil çalışma zamanlarını da destekler. Yaptığınız her değişikliği otomatik olarak Azure uygulama hizmetlerine gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı ile müşterilerinize daha hızlı değer sunabilirsiniz.