Gezintiyi Atla

SQL Server ile Kampanya İyileştirmesi

Bu çözüm, bir kampanya tarafından hedeflenen müşteri adaylarının satın alım oranını en yüksek seviyeye çıkarmak üzere eylemler önermek için R Services’ın dahil olduğu SQL Server 2016 ile nasıl makine öğrenme modeli oluşturup dağıtılacağını gösterir.

SQL Server를 사용한 캠페인 최적화이 솔루션은 SQL Server 2016 with R Services를 통해 기계 학습 모델을 빌드 및 배포하여 캠페인에서 대상으로 지정된 잠재 고객의 구매 비율을 최대화할 수 있는 작업을 추천하는 방법을 보여 줍니다.

Bildirim

© 2017 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Buradaki bilgiler “olduğu gibi” sağlanmıştır ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Microsoft, işbu bilgilerle ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Çözüm oluşturulurken üçüncü taraf verileri kullanılmıştır. Benzer veri kümeleri oluşturmak için ilgili lisansları edinmek ve bunlara uymak dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygılı olma sorumluluğu sizindir.

SQL Server를 사용한 캠페인 최적화이 솔루션은 SQL Server 2016 with R Services를 통해 기계 학습 모델을 빌드 및 배포하여 캠페인에서 대상으로 지정된 잠재 고객의 구매 비율을 최대화할 수 있는 작업을 추천하는 방법을 보여 줍니다.

İlgili çözüm mimarileri

Azure HDInsight Spark 클러스터를 사용한 캠페인 최적화이 솔루션은 Azure HDInsight Spark 클러스터에서 Microsoft R Server를 통해 기계 학습 모델을 빌드 및 배포하여 캠페인에서 대상으로 지정된 잠재 고객의 구매 비율을 최대화할 수 있는 작업을 추천하는 방법을 보여 줍니다. 이 솔루션을 통해 Microsoft R Server에서 Spark의 빅 데이터를 효율적으로 처리할 수 있습니다.

Azure HDInsight Spark Kümeleri ile Kampanya Optimizasyonu

Bu çözümde, bir kampanya tarafından hedeflenen müşteri adaylarının satın alım oranını en yüksek seviyeye çıkarmak üzere eylemler önermek için Azure HDInsight Spark kümelerinde Microsoft R Server ile nasıl makine öğrenme modeli oluşturulup dağıtılacağı gösterilmiştir. Bu çözüm, Microsoft R Server ile Spark’ta büyük verilerin etkili bir biçimde işlenmesine olanak tanır.