Azure HDInsight Spark Kümeleri ile Kampanya Optimizasyonu

Bu çözümde, bir kampanya tarafından hedeflenen müşteri adaylarının satın alım oranını en yüksek seviyeye çıkarmak üzere eylemler önermek için Azure HDInsight Spark kümelerinde Microsoft R Server ile nasıl makine öğrenme modeli oluşturulup dağıtılacağı gösterilmiştir. Bu çözüm, Microsoft R Server ile Spark’ta büyük verilerin etkili bir biçimde işlenmesine olanak tanır.

Campaign Optimization with Azure HDInsight Spark ClustersThis solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with Microsoft R Server on Azure HDInsight Spark clusters to recommend actions to maximize the purchase rate of leads targeted by a campaign. This solution enables efficient handling of big data on Spark with Microsoft R Server.

Bildirim

© 2017 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Buradaki bilgiler “olduğu gibi” sağlanmıştır ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Microsoft, işbu bilgilerle ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Çözüm oluşturulurken üçüncü taraf verileri kullanılmıştır. Benzer veri kümeleri oluşturmak için ilgili lisansları edinmek ve bunlara uymak dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygılı olma sorumluluğu sizindir.

Campaign Optimization with Azure HDInsight Spark ClustersThis solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with Microsoft R Server on Azure HDInsight Spark clusters to recommend actions to maximize the purchase rate of leads targeted by a campaign. This solution enables efficient handling of big data on Spark with Microsoft R Server.

İlgili çözüm mimarileri

Campaign Optimisation with SQL ServerThis solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with SQL Server 2016 with R Services to recommend actions to maximise the purchase rate of leads targeted by a campaign.

SQL Server ile Kampanya İyileştirmesi

Bu çözüm, bir kampanya tarafından hedeflenen müşteri adaylarının satın alım oranını en yüksek seviyeye çıkarmak üzere eylemler önermek için R Services’ın dahil olduğu SQL Server 2016 ile nasıl makine öğrenme modeli oluşturup dağıtılacağını gösterir.