Azure Batch ile Big Compute

Big Compute ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) iş yükleri normalde işlem açısından yoğundur ve bulutun ölçek ile esneklik özelliklerinden yararlanarak paralel olarak çalıştırılabilir. Genelde iş yükleri, işi çalıştırmak için gereken işlem kaynakları ve işi belirtmek için gereken iş planlama ile toplu iş işleme kullanılarak zaman uyumsuz olarak çalıştırılır. Mali risk Monte Carlo simülasyonları, görüntü işleme, medya kodlama dönüştürme, dosya işleme, mühendislik simülasyonları ve bilimler simülasyonlar Big Compute ve HPC iş yükü örnekleri olarak sayılabilir.

Bu çözüm, Azure Batch ile yerel olarak bulutta bulunan bir uygulama uygular ve bu sayede bir platform hizmeti olarak işlem kaynağı ayırma ve yönetme, uygulama yükleme, otomatik kaynak ölçeklendirme ve iş zamanlama olanakları sunar. Batch aynı zamanda özellikle paralel olarak R çalıştırma, AI eğitimi ve iş yüklerini işlemeye yönelik yüksek düzeyde iş yükü hızlandırıcılar da sunar.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Sanal Makineler, Depolama ve Batch. Bu hizmetler düzeltme ekli, desteklenen ve yüksek kullanılabilirlik düzeyine sahip bir ortamda çalıştırılır ve böylece çözümünüze odaklanabilirsiniz.

Store behandlingsjobber med Azure BatchArbeidsbelastninger for store behandlingsjobber og databehandling med høy ytelse er som regel dataintensive og kan kjøres parallelt og dermed dra nytte av skaleringen og fleksibiliteten som finnes i skyen. Arbeidsbelastningene kjøres ofte asynkront ved bruk av bunkebehandling med databehandlingsressurser som er nødvendig for å kjøre jobben, og jobbplanlegging som er nødvendig for å spesifisere jobben. Eksempler på store behandlingsjobber og databehandling med høy ytelse omfatter Monte Carlo-simuleringer vedrørende økonomisk risiko, bildegjengivelse, medietranskoding, filbehandling og tekniske eller vitenskapelige simuleringer.123456

Giriş dosyalarını ve uygulamaları Azure Depolama hesabınıza karşıya yükleyin.

Bir Batch işlem düğümleri havuzu, havuzda iş yükünü çalıştırmak için bir iş ve iş içinde görevler oluşturun.

Batch, giriş dosyalarını ve uygulamaları indirir.

Batch, görev yürütmeyi izler.

Batch, görev çıktısını karşıya yükler.

Çıkış dosyalarını indirin.

  1. 1 Giriş dosyalarını ve uygulamaları Azure Depolama hesabınıza karşıya yükleyin.
  2. 2 Bir Batch işlem düğümleri havuzu, havuzda iş yükünü çalıştırmak için bir iş ve iş içinde görevler oluşturun.
  3. 3 Batch, giriş dosyalarını ve uygulamaları indirir.
  1. 4 Batch, görev yürütmeyi izler.
  2. 5 Batch, görev çıktısını karşıya yükler.
  3. 6 Çıkış dosyalarını indirin.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Depolama Hesapları

Yapılandırılmamış veriler için yüksek düzeyde ölçeklenebilir nesne depolama.

Batch

Bulut ölçekli iş zamanlama ve bilgi işlem yönetimi.

Ürün bilgisi

Sağdaki bağlantılar, yukarıdaki çözüm mimarisinde listelenen Azure ürünlerinin dağıtımı ve yönetimiyle ilgili belgeler sağlar.

İlgili çözüm mimarileri

HPC Pack ile Azure’da Hibrit HPCMicrosoft HPC Pack, Microsoft Azure ve Windows Server teknolojilerini temel alan ücretsiz bir yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) çözümüdür. Windows ve Linux HPC küme ortamınız için dağıtım, yönetim, iş zamanlama ve izleme araçlarından oluşan kapsamlı bir seçenek yelpazesini bir arada sunan HPC Pack, şirket içinde ve Azure’da HPC uygulamaları geliştirmek ve çalıştırmak için esnek bir platform sağlar.1234567

HPC Pack ile Azure’da Hibrit HPC

Microsoft HPC Pack, Microsoft Azure ve Windows Server teknolojilerini temel alan ücretsiz bir yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) çözümüdür. Windows ve Linux HPC küme ortamınız için dağıtım, yönetim, iş zamanlama ve izleme araçlarından oluşan kapsamlı bir seçenek yelpazesini bir arada sunan HPC Pack, şirket içinde ve Azure’da HPC uygulamaları geliştirmek ve çalıştırmak için esnek bir platform sağlar.