Azure Batch ile Big Compute

Big Compute ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) iş yükleri normalde işlem açısından yoğundur ve bulutun ölçek ile esneklik özelliklerinden yararlanarak paralel olarak çalıştırılabilir. Genelde iş yükleri, işi çalıştırmak için gereken işlem kaynakları ve işi belirtmek için gereken iş planlama ile toplu iş işleme kullanılarak zaman uyumsuz olarak çalıştırılır. Mali risk Monte Carlo simülasyonları, görüntü işleme, medya kodlama dönüştürme, dosya işleme, mühendislik simülasyonları ve bilimler simülasyonlar Big Compute ve HPC iş yükü örnekleri olarak sayılabilir.

Bu çözüm, Azure Batch ile yerel olarak bulutta bulunan bir uygulama uygular ve bu sayede bir platform hizmeti olarak işlem kaynağı ayırma ve yönetme, uygulama yükleme, otomatik kaynak ölçeklendirme ve iş zamanlama olanakları sunar. Batch aynı zamanda özellikle paralel olarak R çalıştırma, AI eğitimi ve iş yüklerini işlemeye yönelik yüksek düzeyde iş yükü hızlandırıcılar da sunar.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Sanal Makineler, Depolama ve Batch. Bu hizmetler düzeltme ekli, desteklenen ve yüksek kullanılabilirlik düzeyine sahip bir ortamda çalıştırılır ve böylece çözümünüze odaklanabilirsiniz.

Big compute with Azure BatchBig compute and high performance computing (HPC) workloads are normally compute intensive and can be run in parallel, taking advantage of the scale and flexibility of the cloud. The workloads are often run asynchronously using batch processing, with compute resources required to run the work and job scheduling required to specify the work. Examples of Big Compute and HPC workloads include financial risk Monte Carlo simulations, image rendering, media transcoding, file processing, and engineering or scientific simulations.123456

Giriş dosyalarını ve uygulamaları Azure Depolama hesabınıza karşıya yükleyin.

Bir Batch işlem düğümleri havuzu, havuzda iş yükünü çalıştırmak için bir iş ve iş içinde görevler oluşturun.

Batch, giriş dosyalarını ve uygulamaları indirir.

Batch, görev yürütmeyi izler.

Batch, görev çıktısını karşıya yükler.

Çıkış dosyalarını indirin.

  1. 1 Giriş dosyalarını ve uygulamaları Azure Depolama hesabınıza karşıya yükleyin.
  2. 2 Bir Batch işlem düğümleri havuzu, havuzda iş yükünü çalıştırmak için bir iş ve iş içinde görevler oluşturun.
  3. 3 Batch, giriş dosyalarını ve uygulamaları indirir.
  1. 4 Batch, görev yürütmeyi izler.
  2. 5 Batch, görev çıktısını karşıya yükler.
  3. 6 Çıkış dosyalarını indirin.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Depolama

Yapılandırılmamış veriler için yüksek düzeyde ölçeklenebilir nesne depolama.

Batch

Bulut ölçekli iş zamanlama ve bilgi işlem yönetimi.

Ürün bilgisi

Sağdaki bağlantılar, yukarıdaki çözüm mimarisinde listelenen Azure ürünlerinin dağıtımı ve yönetimiyle ilgili belgeler sağlar.

İlgili çözüm mimarileri

Hybrid HPC in Azure with HPC PackMicrosoft HPC Pack is a free high performance computing (HPC) solution built on Microsoft Azure and Windows Server technologies. HPC Pack combines a comprehensive set of deployment, administration, job scheduling, and monitoring tools for your Windows and Linux HPC cluster environment, providing a flexible platform for developing and running HPC applications on premises and in Azure.1234567

HPC Pack ile Azure’da Hibrit HPC

Microsoft HPC Pack, Microsoft Azure ve Windows Server teknolojilerini temel alan ücretsiz bir yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) çözümüdür. Windows ve Linux HPC küme ortamınız için dağıtım, yönetim, iş zamanlama ve izleme araçlarından oluşan kapsamlı bir seçenek yelpazesini bir arada sunan HPC Pack, şirket içinde ve Azure’da HPC uygulamaları geliştirmek ve çalıştırmak için esnek bir platform sağlar.

HPC cluster deployed in the cloudHigh performance computing (HPC) applications can scale to thousands of compute cores, extend on-premises big compute, or run as a 100% cloud native solution. This HPC solution including the head node, compute nodes, and storage nodes, runs in Azure with no hardware infrastructure to maintain.ORAvailability SetARM templateScript fileClusterHead NodeVirtual MachinesVM Scale SetRDMA NetworkA8, A9, and H SeriesVirtual MachinesStorageVirtual Network

Bulutta dağıtılan HPC kümesi

Binlerce işlem çekirdeğine ölçeklendirilebilen yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamaları, şirket içi Big Compute özelliklerini genişletebilir veya bulutta, tamamen yerel bir çözüm olarak çalıştırabilir. Baş düğüm, işlem düğümleri ve depolama düğümlerini içeren bu HPC çözümü, bakımı yapılması gereken herhangi bir donanım altyapısı olmadan Azure’da çalışır.