Kavramsal mimari: Şirket içi verileri bulutta arşivleme

Şirket içi verilerinizi Azure blob depolamada arşivleyin

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri üzerinde oluşturulmuştur: StorSimple. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Archive on-premises data to cloudMicrosoft AzureFilesFoldersDiscsStorSimpleFilesFoldersDiscsCommvault SimpanaCommvault SimpanaAzure Storage (blob)Azure Storage (blob)Cool tierHot tierMicrosoft AzureAzure Storage (blob)

Uygulama kılavuzu

Ürünler Belgeler

Veeam

Şirket içinde barındırılan ve sanal veya fiziksel bir makinede çalıştırılan Veeam kullanılabilirlik paketi.

StorSimple

Şirket içinde çalıştırılan ve Azure Blob depolama alanına katmanlı bir şekilde veri aktarabilen (sık erişimli ve seyrek erişimli katmanlar) Azure StorSimple gereci. StorSimple, şirket içi verileri Azure’da arşivlemek için kullanılabilir.

Veeam

Azure’da barındırılan ve sanal makine üzerinde çalıştırılan Veeam Cloud Connect.

Sık/Seyrek Erişimli Depolama

Azure Blob depolama alanında, daha az erişilen verileri yedeklemek için Seyrek Erişimli katman, sıklıkla erişilen verileri yedeklemek için de Sık Erişimli katman kullanılır.

İlgili çözüm mimarileri

Şirket içi veri ve uygulamaları bulutta yedekleme

Şirket içi bir sistemdeki veri ve uygulamaları, Azure Backup veya bir iş ortağı çözümü kullanarak Azure’da yedekleyin. Azure Backup’a veya Azure Blob depolamaya bağlanmak için Azure ile İnternet üzerinden bağlantı kurulur. Azure Backup Sunucusu, yedeklemeleri doğrudan Azure Backup Hizmeti’ne yazabilir. Alternatif olarak, şirket içinde barındırılan Commvault Simpana veya Veeam Availability Suite gibi bir üçüncü taraf çözümü, yedeklemeleri blob depolama alanına doğrudan ya da Veeam Cloud Connect gibi bir bulut uç noktası aracılığıyla yazabilir.

Daha fazla bilgi edinin