Gezintiyi Atla

Çözüm mimarisi: Şirket içi verileri bulutta arşivleme

Şirket içi verilerinizi Azure Blob Depolama’da arşivleyin.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: StorSimple 'nı ve Blob Depolama. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Archive on-premises data in the cloudArchive your on-premises data to Azure Blob Storage.Microsoft AzureFilesFoldersDiscsStorSimpleFilesFoldersDiscsCommvault SimpanaCommvault SimpanaAzure Storage (blob)Azure Storage (blob)Cool tierHot tierMicrosoft AzureAzure Storage (blob)

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Veeam

Şirket içinde barındırılan ve sanal veya fiziksel bir makinede çalıştırılan Veeam kullanılabilirlik paketi.

StorSimple

Şirket içinde çalıştırılan ve Azure Blob Depolama’ya katmanlı bir şekilde veri aktarabilen (sık erişimli ve seyrek erişimli katmanlar) Azure StorSimple gereci. StorSimple, şirket içi verileri Azure’da arşivlemek için kullanılabilir.

Veeam

Azure’da barındırılan ve sanal makine üzerinde çalıştırılan Veeam Cloud Connect.

Blob Depolama

Azure Blob Depolama’da, daha az erişilen verileri yedeklemek için seyrek erişimli katman, sıklıkla erişilen verileri yedeklemek için de sık erişimli katman kullanılır.

İlgili çözüm mimarileri