Çözüm mimarisi: Şirket içi verileri bulutta arşivleme

Şirket içi verilerinizi Azure Blob Depolama’da arşivleyin.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: StorSimple 'nı ve Blob Depolama. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Arquivar dados locais na nuvemArquive seus dados locais no Armazenamento de Blobs do Azure.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

StorSimple

Şirket içinde çalıştırılan ve Azure Blob Depolama’ya katmanlı bir şekilde veri aktarabilen (sık erişimli ve seyrek erişimli katmanlar) Azure StorSimple gereci. StorSimple, şirket içi verileri Azure’da arşivlemek için kullanılabilir.

Blob Depolama

Azure Blob Depolama’da, daha az erişilen verileri yedeklemek için seyrek erişimli katman, sıklıkla erişilen verileri yedeklemek için de sık erişimli katman kullanılır.

İlgili çözüm mimarileri

Fazer backup de dados e aplicativos locais na nuvemFazer backup de dados e aplicativos de um sistema local para o Azure, usando o Backup do Azure ou uma solução de parceiro. Uma conexão com a Internet para o Azure é usada para conectar-se ao Backup do Azure ou ao Armazenamento de Blobs do Azure. O Servidor de Backup do Azure pode gravar backups diretamente no Backup do Azure. De forma alternativa, uma solução de parceiro, como o Commvault Simpana ou o Veeam Availability Suite, armazenados localmente, pode gravar backups tanto diretamente no Armazenamento de Blobs quanto gravar por meio de um ponto de extremidade de nuvem como o Veeam Cloud Connect.

Şirket içi veri ve uygulamaları bulutta yedekleme

Şirket içi bir sistemdeki veri ve uygulamaları Azure Backup veya bir iş ortağı çözümünü kullanarak Azure’da yedekleyin. Azure Backup’a veya Azure Blob depolamaya bağlanmak için Azure ile İnternet üzerinden bağlantı kurulur. Azure Backup Sunucusu, yedeklemeleri doğrudan Azure Backup’a yazabilir. Alternatif olarak, şirket içinde barındırılan Commvault Simpana veya Veeam Availability Suite gibi bir iş ortağı çözümü, yedeklemeleri Blob Depolama’ya doğrudan ya da Veeam Cloud Connect gibi bir bulut uç noktası aracılığıyla yazabilir.

Daha fazla bilgi edinin