Gezintiyi Atla

Çözüm mimarisi: Şirket içi verileri bulutta arşivleme

Şirket içi verilerinizi Azure Blob Depolama’da arşivleyin.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: StorSimple 'nı ve Blob Depolama. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Microsoft Azure Files Folders Discs StorSimple Files Folders Discs Commvault Simpana Commvault Simpana Azure Storage (blob) Azure Storage (blob) Cool tier Hot tier Microsoft Azure Azure Storage (blob)

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Veeam

Şirket içinde barındırılan ve sanal veya fiziksel bir makinede çalıştırılan Veeam kullanılabilirlik paketi.

StorSimple

Şirket içinde çalıştırılan ve Azure Blob Depolama’ya katmanlı bir şekilde veri aktarabilen (sık erişimli ve seyrek erişimli katmanlar) Azure StorSimple gereci. StorSimple, şirket içi verileri Azure’da arşivlemek için kullanılabilir.

Veeam

Azure’da barındırılan ve sanal makine üzerinde çalıştırılan Veeam Cloud Connect.

Blob Depolama

Azure Blob Depolama’da, daha az erişilen verileri yedeklemek için seyrek erişimli katman, sıklıkla erişilen verileri yedeklemek için de sık erişimli katman kullanılır.

İlgili çözüm mimarileri

on-premises Option 1 - Use native Azure Backup Option 2 - Use 3rd party backup apps on-premises Virtual Machines Virtual Machines Azure Backup Server Virtual Machines Virtual Machines Azure Storage(blob) Azure Backup Commvault Simpana App/Item level restore Internet VCC for Enterprise or App/Item level restore Internet

Şirket içi veri ve uygulamaları bulutta yedekleme

Şirket içi bir sistemdeki veri ve uygulamaları Azure Backup veya bir iş ortağı çözümünü kullanarak Azure’da yedekleyin. Azure Backup’a veya Azure Blob depolamaya bağlanmak için Azure ile İnternet üzerinden bağlantı kurulur. Azure Backup Sunucusu, yedeklemeleri doğrudan Azure Backup’a yazabilir. Alternatif olarak, şirket içinde barındırılan Commvault Simpana veya Veeam Availability Suite gibi bir iş ortağı çözümü, yedeklemeleri Blob Depolama’ya doğrudan ya da Veeam Cloud Connect gibi bir bulut uç noktası aracılığıyla yazabilir.

Daha fazla bilgi edinin