Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

Kavramsal mimari: Şirket içi veri ve uygulamaları bulutta yedekleme

Şirket içi bir sistemdeki veri ve uygulamaları, Azure Backup veya bir iş ortağı çözümü kullanarak Azure’da yedekleyin. Azure Backup’a veya Azure Blob depolamaya bağlanmak için Azure ile İnternet üzerinden bağlantı kurulur. Azure Backup Sunucusu, yedeklemeleri doğrudan Azure Backup Hizmeti’ne yazabilir. Alternatif olarak, şirket içinde barındırılan Commvault Simpana veya Veeam Availability Suite gibi bir üçüncü taraf çözümü, yedeklemeleri blob depolama alanına doğrudan ya da Veeam Cloud Connect gibi bir bulut uç noktası aracılığıyla yazabilir.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri üzerinde oluşturulmuştur: Backup. Bu hizmetler düzeltme ekli, desteklenen ve yüksek kullanılabilirlik düzeyine sahip bir ortamda çalıştırılır. Böylece çalıştırılacak ortam yerine çözümünüzün kendisi üzerinde odaklanabilirsiniz.

Backup On-premises apps to cloudon-premisesOption 1 - Use native Azure BackupOption 2 - Use 3rd party backup appson-premisesVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Backup ServerVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Storage (blob)Azure BackupCommvault SimpanaApp/Item level restoreInternetVCC for EnterpriseorApp/Item level restoreInternet

Uygulama kılavuzu

Ürünler Belgeler

Azure Backup Sunucusu

Azure Backup Sunucusu, makinelerin yedeklenmesini düzenler ve geri yükleme yordamlarının yapılandırılmasını yönetir. Ayrıca, operasyonel kurtarma için birkaç günlük verileri yedekleme olanağı da sunar.

Backup

Bulutta çalıştırılan Azure Backup hizmeti. Kurtarma noktalarını saklar, ilkeleri uygular, müşterilerin veri ve uygulama korumasını yönetmesine olanak tanır. Azure Backup çözümünü kullanan müşterilerin, Azure blob depolama hesabı oluşturmasına veya yönetmesi gerekmez.

Blob Depolama

Commvault gibi üçüncü taraf çözümlerinin, veri ve uygulama yedeklemek için bağlandığı blob depolama alanı. Üçüncü taraf çözümleri kullanan müşterilerin, Azure blob depolama alanı oluşturması ve yönetmesi gerekir

Commvault

Commvault Simpana, veri ve uygulamalarınızı Azure’da yedeklemeye veya arşivlemeye yönelik iş ortağı çözümlerinden biridir. Şirket içinde, sanallaştırılmış bir makinede çalıştırılır.

İlgili çözüm mimarileri