Çözüm mimarisi: Şirket içi veri ve uygulamaları bulutta yedekleme

Şirket içi bir sistemdeki veri ve uygulamaları Azure Backup veya bir iş ortağı çözümünü kullanarak Azure’da yedekleyin. Azure Backup’a veya Azure Blob depolamaya bağlanmak için Azure ile İnternet üzerinden bağlantı kurulur. Azure Backup Sunucusu, yedeklemeleri doğrudan Azure Backup’a yazabilir. Alternatif olarak, şirket içinde barındırılan Commvault Simpana veya Veeam Availability Suite gibi bir iş ortağı çözümü, yedeklemeleri Blob Depolama’ya doğrudan ya da Veeam Cloud Connect gibi bir bulut uç noktası aracılığıyla yazabilir.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Backup Sunucusu, Azure Backup 'nı ve Blob depolaması. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Zálohování místních aplikací a dat do clouduK zálohování data a aplikací z místního systému do Azure můžete využít službu Azure Backup nebo partnerské řešení. K připojení ke službě Azure Backup nebo Azure Blob Storage slouží internetové připojení k Azure. Azure Backup Server dokáže zapisovat zálohy přímo do služby Azure Backup. Alternativně může místně hostované partnerské řešení, jako je Commvault Simpana nebo Veeam Availability Suite, zapisovat zálohy do služby Blob Storage přímo nebo prostřednictvím cloudového koncového bodu, jako je Veeam Cloud Connect.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Backup Sunucusu

Azure Backup Sunucusu makinelerin yedeklenmesini düzenler ve geri yükleme yordamlarının yapılandırılmasını yönetir. Ayrıca operasyonel kurtarma için iki günlük yedek veri sağlar.

Azure Backup

Azure Backup hizmeti bulutta çalışır ve kurtarma noktalarını tutar, ilkeleri uygular, veri ve uygulama korumasını yönetmenize olanak tanır. Azure Backup kullanırken bir Azure Blob Depolama hesabı oluşturmanız veya yönetmeniz gerekmez.

Blob depolaması

Commvault gibi iş ortağı çözümlerinin veri ve uygulamaları yedeklemek için bağlandığı Blob Depolama alanı. İş ortağı çözümleri kullanırken Azure Blob Depolama hesabı oluşturmanız ve yönetmeniz gerekir.

İlgili çözüm mimarileri