Çözüm mimarisi: Bulut uygulamalarını ve verileri bulutta yedekleme

Azure’da çalıştırılan veri ve uygulamaları, Azure Backup veya bir iş ortağı çözümü kullanarak başka bir Azure konumuna yedekleyin.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Backup 'nı ve Blob depolaması. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Bulut uygulamalarını ve verileri bulutta yedekleme Azure’un yönetilen hizmetleri Backup ve Blob depolama temel alınarak oluşturulmuş, bulut uygulamaları ile verileri buluta yedeklemeye yönelik çözüm mimarisini gösteren diyagram. Backup Cloud app and data v3Option 1 - Use native Azure BackupOption 2 - Use 3rd party backup appsVirtual MachinesVPC/tenantRestoreAzure BackupState/ConfigVirtual MachinesVPC/tenantRestoreAzure Store (blob)CommvaultSimpanaAgent

Uygulama kılavuzu

Ürünler Belgeler

Backup

Azure Backup hizmeti bulutta çalışır ve kurtarma noktalarını tutar, ilkeleri uygular, veri ve uygulama korumasını yönetmenize olanak tanır. Azure Backup kullanırken bir Azure Blob Depolama hesabı oluşturmanız veya yönetmeniz gerekmez.

Blob depolaması

Commvault gibi iş ortağı çözümlerinin veri ve uygulamaları yedeklemek için bağlandığı Blob Depolama alanı. İş ortağı çözümleri kullanırken Azure Blob Depolama hesabı oluşturmanız ve yönetmeniz gerekir.

Commvault

Commvault Simpana veri ve uygulamalarınızı Azure’da yedeklemeye veya arşivlemeye yönelik iş ortağı çözümlerinden biridir. Azure’daki bir sanal makinede çalıştırılır.

Aracı

Yedeklenmesi gereken her sanal makineye, iş ortağı yedekleme sağlayıcısı tarafından sunulan bir aracı yüklenir. Aracı, sanal makinede çalıştırılan veri ve uygulamalara erişebilir, ayrıca Azure’da barındırılan Commvault Simpana gibi sanal gereçlerle etkileşim kurar.

İlgili çözüm mimarileri

Şirket içi veri ve uygulamaları bulutta yedekleme

Şirket içi bir sistemdeki veri ve uygulamaları Azure Backup veya bir iş ortağı çözümünü kullanarak Azure’da yedekleyin. Azure Backup’a veya Azure Blob depolamaya bağlanmak için Azure ile İnternet üzerinden bağlantı kurulur. Azure Backup Sunucusu, yedeklemeleri doğrudan Azure Backup’a yazabilir. Alternatif olarak, şirket içinde barındırılan Commvault Simpana veya Veeam Availability Suite gibi bir iş ortağı çözümü, yedeklemeleri Blob Depolama’ya doğrudan ya da Veeam Cloud Connect gibi bir bulut uç noktası aracılığıyla yazabilir.

Daha fazla bilgi edinin