Gezintiyi Atla

Çözüm mimarisi: Bulut uygulamalarını ve verileri bulutta yedekleme

Azure’da çalıştırılan veri ve uygulamaları, Azure Backup veya bir iş ortağı çözümü kullanarak başka bir Azure konumuna yedekleyin.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Azure Backup 'nı ve Blob Depolama. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Fazer cópias de segurança de aplicações e dados da cloud para a cloudFaça cópias de segurança de dados e aplicações em execução no Azure para outra localização do Azure com o Azure Backup ou uma solução de parceiro. Option 1 - Use native Azure Backup Option 2 - Use 3rdpartybackup apps Virtual Machines VPC/tenantRestore Azure BackupState/Config Virtual Machines VPC/tenantRestore AzureStore(blob) CommvaultSimpanaAgent

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Azure Backup

Azure Backup hizmeti bulutta çalışır ve kurtarma noktalarını tutar, ilkeleri uygular, veri ve uygulama korumasını yönetmenize olanak tanır. Azure Backup kullanırken bir Azure Blob Depolama hesabı oluşturmanız veya yönetmeniz gerekmez.

Blob Depolama

Commvault gibi iş ortağı çözümlerinin veri ve uygulamaları yedeklemek için bağlandığı Blob Depolama alanı. İş ortağı çözümleri kullanırken Azure Blob Depolama hesabı oluşturmanız ve yönetmeniz gerekir.

Commvault

Commvault Simpana veri ve uygulamalarınızı Azure’da yedeklemeye veya arşivlemeye yönelik iş ortağı çözümlerinden biridir. Azure’daki bir sanal makinede çalıştırılır.

Aracı

Yedeklenmesi gereken her sanal makineye, iş ortağı yedekleme sağlayıcısı tarafından sunulan bir aracı yüklenir. Aracı, sanal makinede çalıştırılan veri ve uygulamalara erişebilir, ayrıca Azure’da barındırılan Commvault Simpana gibi sanal gereçlerle etkileşim kurar.

İlgili çözüm mimarileri

Fazer cópias de segurança de aplicações no local e dados na cloudFaça cópias de segurança de dados e aplicações a partir de um sistema no local para o Azure com o Azure Backup ou uma solução de parceiro. É utilizada uma ligação à Internet ao Azure para ligar ao Azure Backup ou ao armazenamento de Blobs do Azure. O Azure Backup Server pode escrever cópias de segurança diretamente no Azure Backup. Em alternativa, uma solução de parceiro, como o Commvault Simpana ou o Veeam Availability Suite, alojada no local, pode escrever cópias de segurança diretamente no armazenamento de Blobs ou através de um ponto final na cloud, como o Veeam Cloud Connect.on-premisesOption 1 - Use native Azure BackupOption 2 - Use 3rd party backup appson-premisesVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Backup ServerVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Storage(blob)Azure BackupCommvault SimpanaApp/Item level restoreInternetVCC for EnterpriseorApp/Item level restoreInternet

Şirket içi veri ve uygulamaları bulutta yedekleme

Şirket içi bir sistemdeki veri ve uygulamaları Azure Backup veya bir iş ortağı çözümünü kullanarak Azure’da yedekleyin. Azure Backup’a veya Azure Blob depolamaya bağlanmak için Azure ile İnternet üzerinden bağlantı kurulur. Azure Backup Sunucusu, yedeklemeleri doğrudan Azure Backup’a yazabilir. Alternatif olarak, şirket içinde barındırılan Commvault Simpana veya Veeam Availability Suite gibi bir iş ortağı çözümü, yedeklemeleri Blob Depolama’ya doğrudan ya da Veeam Cloud Connect gibi bir bulut uç noktası aracılığıyla yazabilir.

Daha fazla bilgi edinin