Gezintiyi Atla

Azure IoT Alt Sistemleri

IoT uygulamaları için bulutta yerel, mikro hizmet ve sunucusuz tabanlı bir mimari öneririz. Bu mimaride bazı verilerin şirket içinde işlenmesi beklendiğinden hibrit bulut ve uç bilgi işlem stratejisi de desteklenir. Tek tek alt sistemlerin yatay olarak ölçeklendirilmesi için Azure Tarafından Yönetilen Kubernetes veya Service Fabric gibi bir düzenleyicinin ya da Azure App Services gibi yerleşik yatay ölçeklendirme özellikleri sunan PaaS hizmetlerinin kullanılmasını öneririz.
Azure IoT のサブシステムIoT アプリケーションには、クラウド ネイティブ、マイクロサービス、サーバーレス ベースという条件を満たしたアーキテクチャが推奨されます。オンプレミスである程度のデータ処理が発生する可能性が高いため、このアーキテクチャでは、ハイブリッド クラウドとエッジ計算戦略もサポートされます。個々のサブシステムを水平方向にスケーリングするには、オーケストレーター (Azure Managed Kubernetes、Service Fabric など) を使用するか、水平方向のスケール機能がビルトインで備わっている PaaS サービス (Azure App Service など) を使用することをお勧めします。

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Azure IoT Hub

Sistemin bulut ağ geçidi, cihazlar ile sistem arasındaki iki yönlü, güvenli iletişimi yönetir.

Azure Cosmos DB

Cihaz verilerinin sıcak olarak depolanması için kullanılır.

Sanal Makineler

Verilerin işlenmesi ve kullanıcı arabiriminin barındırılmasına yönelik mikro hizmetleri içeren kapsayıcıları barındırır.

Azure Stream Analytics

Cihazlardan sisteme gelen verileri işleme.

Blob Depolama

Cihaz verilerinin soğuk olarak depolanması.

Azure Active Directory

Sistemin kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesi için kullanılır.

Ürün bilgisi