Azure IoT Alt Sistemleri

IoT uygulamaları için bulutta yerel, mikro hizmet ve sunucusuz tabanlı bir mimari öneririz. Bu mimaride bazı verilerin şirket içinde işlenmesi beklendiğinden hibrit bulut ve uç bilgi işlem stratejisi de desteklenir. Tek tek alt sistemlerin yatay olarak ölçeklendirilmesi için Azure Tarafından Yönetilen Kubernetes veya Service Fabric gibi bir düzenleyicinin ya da Azure App Services gibi yerleşik yatay ölçeklendirme özellikleri sunan PaaS hizmetlerinin kullanılmasını öneririz.
Azure IoT SubsystemsWe recommend an architecture for IoT applications that's cloud native, microservice, and serverless based. The architecture also supports a hybrid cloud and edge compute strategy as some on-premises data processing is expected. To scale individual subsystems horizontally, we recommend the use of an orchestrator, such as Azure Managed Kubernetes or Service Fabric, or PaaS services that offer built-in horizontal scale capabilities, like Azure App Services.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

IoT Hub

Sistemin bulut ağ geçidi, cihazlar ile sistem arasındaki iki yönlü, güvenli iletişimi yönetir.

Azure Cosmos DB

Cihaz verilerinin sıcak olarak depolanması için kullanılır.

Sanal Makineler

Verilerin işlenmesi ve kullanıcı arabiriminin barındırılmasına yönelik mikro hizmetleri içeren kapsayıcıları barındırır.

Stream Analytics

Cihazlardan sisteme gelen verileri işleme.

Blob depolaması

Cihaz verilerinin soğuk olarak depolanması.

Azure Active Directory

Sistemin kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesi için kullanılır.

Ürün bilgisi