Azure Web Apps için CI/CD

Azure Web Apps ile ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanarak hızlı ve basit bir şekilde web uygulaması oluşturabilirsiniz. Yaptığınız her değişikliği otomatik olarak Web Apps’e gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı ile müşterilerinize daha hızlı değer sunun.

CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678

Uygulama kaynak kodunu değiştirin.

Uygulama kodunu ve Web Apps web.config dosyasını işleyin.

Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir.

Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler.

Web Apps’e dağıtım.

Azure Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder.

Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin.

Kapsam öğesini güncelleştirin.

  1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin.
  2. 2 Uygulama kodunu ve Web Apps web.config dosyasını işleyin.
  3. 3 Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir.
  4. 4 Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler.
  1. 5 Web Apps’e dağıtım.
  2. 6 Azure Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder.
  3. 7 Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin.
  4. 8 Kapsam öğesini güncelleştirin.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Application Insights

Web uygulaması ve hizmetlerindeki sorunları algılayın, önceliklendirin ve tanılayın.

Web Apps

Görev açısından kritik Web uygulamalarını uygun ölçekte hızla oluşturun ve dağıtın.

Azure DevOps

Ekiplerin kod paylaşmasına, işleri izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler.

Visual Studio

Android, iOS, Windows, web ve buluta yönelik uygulamaları için kodu görüntüleyip düzenleme, sonra da hataları ayıklama, derleme ve yayımlamaya yönelik yaratıcı bir başlangıç platformu.

İlgili çözüm mimarileri