Çözüm mimarisi: Havacılıkta tahmine dayalı bakım amacıyla uçak motoru izleme

Microsoft Azure’ın Tahmine Dayalı Bakım çözümü, gerçek zamanlı uçak verilerinin analiz özellikleriyle birleştirilerek uçak durumunun nasıl izlenebileceğini gösterir.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Azure Stream Analytics, Event Hubs, Machine Learning Studio, HDInsight, Azure SQL Veritabanı, Data Factory 'nı ve Power BI. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Havacılıkta tahmine dayalı bakım amacıyla uçak motoru izlemeMicrosoft Azure’ın Tahmine Dayalı Bakım çözümü, gerçek zamanlı uçak verilerinin analiz özellikleriyle birleştirilerek uçak durumunun nasıl izlenebileceğini gösterir.Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitorSQL DatabaseMachine LearningPower BI Event HubStream AnalyticsHDInsightGeography Data(Blob Storage)Engine Sensor Data (Simulated)

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Azure Stream Analytics

Stream Analytics, Azure Event Hub’dan gelen giriş akışı üzerinde neredeyse gerçek zamanlı analiz gerçekleştirir. Giriş verileri filtrelenerek bir Machine Learning uç noktasına geçirilir ve sonuçlar Power BI panosuna gönderilir.

Event Hubs

Event Hubs, ham montaj hattı verilerini alır ve Stream Analytics’e geçirir.

Machine Learning Studio

Machine Learning, Stream Analytics’ten gelen gerçek zamanlı montaj hattı verilerine dayalı olarak olası arızaları tahmin eder.

HDInsight

HDInsight, Stream Analytics tarafından arşivlenmiş ham olaylar üzerinde Hive betikleri çalıştırarak toplama işlemleri sağlar.

Azure SQL Veritabanı

SQL Veritabanı, Machine Learning hizmetinden alınan tahmin sonuçlarını depolar ve verileri Power BI’da yayımlar.

Data Factory

Data Factory, toplu işlemlere yönelik işlem hattının düzenlenmesi, zamanlanması ve izlenmesini yürütür.

Power BI

Power BI, Stream Analytics’ten gelen gerçek zamanlı montaj hattı verilerini, Veri Ambarı’ndan gelen tahmin edilen arızaları ve uyarıları görselleştirir.

İlgili çözüm mimarileri