Eski bir talep işleme uygulamasına modern web ve mobil ön ucu ekleme

Bu iş kolu uygulaması çözümü birden fazla iş sistemindeki verileri bir araya getirir ve web ile mobil ön uçları üzerinden verileri ortaya çıkararak çalışan üretkenliğini ve hızlı karar alma yeteneğini geliştirmeye yardımcı olur.

Adding a modern web and mobile front-end to a legacy claims-processing appThis line-of-business application solution consolidates data from multiple business systems, and surfaces the data through web and mobile front-ends – helping to improve employee productivity and speed up decision making.87654321

Müşterinin mobil uygulaması Azure Active Directory B2C aracılığıyla kimlik doğrulaması sağlar

Müşterinin mobil uygulaması, zaman uyumsuz bağlantı kullanarak farklı sistemlerden veri toplayan bir arka uç web hizmetine bağlanır

Web uygulaması, SQL veritabanına bağlanır

Power BI, SQL veritabanına ve SharePoint’e bağlanır

Mantıksal uygulama, CRM’den (Salesforce) veri çeker

Mantıksal uygulama, SAP sistemine (şirket içi veya bulutta) bağlanır

Çalışan mobil uygulaması, iş sürecini düzenleyen mantıksal uygulamaya bağlanır

Çalışan mobil uygulaması, Azure Active Directory üzerinden kimlik doğrulaması sağlar

  1. 1 Müşterinin mobil uygulaması Azure Active Directory B2C aracılığıyla kimlik doğrulaması sağlar
  2. 2 Müşterinin mobil uygulaması, zaman uyumsuz bağlantı kullanarak farklı sistemlerden veri toplayan bir arka uç web hizmetine bağlanır
  3. 3 Web uygulaması, SQL veritabanına bağlanır
  4. 4 Power BI, SQL veritabanına ve SharePoint’e bağlanır
  1. 5 Mantıksal uygulama, CRM’den (Salesforce) veri çeker
  2. 6 Mantıksal uygulama, SAP sistemine (şirket içi veya bulutta) bağlanır
  3. 7 Çalışan mobil uygulaması, iş sürecini düzenleyen mantıksal uygulamaya bağlanır
  4. 8 Çalışan mobil uygulaması, Azure Active Directory üzerinden kimlik doğrulaması sağlar

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Mimarinin belirli bir alanında gezinti yapmaya dair ayrıntılı teknik rehber

Bulut uygulamalarının performansı konusunda sıkça tekrarlanan yanlışlar

Sanal Makineler

Azure Sanal Makineleri, bulutta bir Windows Server veya Linux görüntüsü dağıtmanızı sağlar. Bir marketten görüntü seçebilir veya kendi özelleştirilmiş görüntülerinizi kullanabilirsiniz.

Azure SQL Veritabanı

Azure SQL Veritabanı, bulutta hızlı bir şekilde ilişkisel uygulamalar oluşturmanıza, genişletmenize ve ölçeklendirmenize olanak sağlayan bir ilişkisel veritabanı hizmetidir.

İlgili çözüm mimarileri