Azure çözüm mimarileri

Mimariler, Azure’da güvenli, kullanılabilirlik düzeyi yüksek, iyi performanslı ve esnek çözümler tasarlayıp uygulamanıza yardımcı olur.

Conectividad híbrida con Azure StackAzure Stack le permite implementar servicios de Azure en local o en la nube con una lógica de aplicación, un paradigma de desarrollo y una metodología de operaciones coherentes. Las aplicaciones en la nube híbrida son un único sistema que tiene componentes que se ejecutan tanto en Azure como en Azure Stack. Este plan de solución es relevante para establecer la conectividad para cualquier aplicación que implique comunicaciones entre la nube pública de Azure y los componentes locales de Azure Stack. La conectividad híbrida es un plan básico que se aplicará a la mayoría de las soluciones de Azure Stack. Nota: Esto no se aplica a las implementaciones de Azure Stack que están desconectadas de Internet pública.4321321

Azure Stack ile karma bağlantı

Azure Stack, Azure hizmetlerini tutarlı bir uygulama mantığı, geliştirme paradigması ve operasyon metodolojisiyle şirket içinde veya bulutta dağıtmanıza imkan tanır. Hibrit bulut uygulaması, hem Azure’da hem de Azure Stack’te çalışan bileşenlere sahip tek bir sistemdir. Bu çözüm şeması, Azure genel bulutu ile şirket içi Azure Stack bileşenleri arasında iletişim gerektiren tüm uygulamalar için bağlantı kurma konusunda kullanışlıdır. Hibrit bağlantı, çoğu Azure Stack çözümü için geçerli olabilecek temel bir şemadır. Not: Bu, genel İnternet bağlantısı olmayan Azure Stack dağıtımları için geçerli değildir.

Daha fazla bilgi
Integrazione continua/Distribuzione continua in ambienti ibridi con Azure StackL'implementazione di un approccio di integrazione continua/distribuzione continua per distribuire le applicazioni diventa difficile quando le applicazioni locali vengono create e gestite in modo diverso rispetto alle applicazioni cloud. La disponibilità di un set coerente di strumenti e processi di sviluppo in Azure e negli ambienti cloud pubblico di Azure e di Azure Stack locale consente di semplificare significativamente l'implementazione di una procedura basata su integrazione continua/distribuzione continua per le organizzazioni. Le app e i servizi distribuiti in modo ottimale in Azure e Azure Stack sono essenzialmente intercambiabili e possono essere eseguiti in qualsiasi ambiente.123455

Azure Stack ile hibrit CI/CD

Şirket içi uygulamalar bulut uygulamalarından farklı şekillerde oluşturulup çalıştırıldığında, uygulama dağıtımı için bir sürekli tümleştirme/sürekli dağıtım (CI/CD) yaklaşımının benimsenmesi zorlaşır. Hem Azure genel bulutunda hem de şirket içi Azure Stack ortamlarında birbiriyle tutarlı geliştirme araçlarına ve işlemlere sahip olunması, kuruluşlar için CI/CD yaklaşımı benimsemeyi çok daha kolay hale getirir. Azure’da ve Azure Stack’te doğru şekilde dağıtılan uygulamalar ve hizmetler temelde birbirlerinin yerine geçebilir ve her iki konumda çalışabilir.

Daha fazla bilgi
Identità ibrida con Azure StackLa necessità di mantenere i componenti dell'applicazione nell'ambiente locale non deve rappresentare un ostacolo per l'adozione delle tecnologie cloud. Con Azure Stack, i componenti delle app possono risiedere nell'ambiente locale interagendo con i componenti in esecuzione nel cloud pubblico di Azure. Questo progetto permette ai team di gestire le identità degli utenti e le applicazioni in modo coerente tra i cloud.12334556

Azure Stack ile karma kimlik

Uygulama bileşenlerini şirket içinde tutma gereksinimi, bulut teknolojilerinin benimsenmesine engel olmak zorunda değildir. Azure Stack ile uygulama bileşenleri şirket içinde bulunduğu halde Azure genel bulutunda çalışan bileşenlerle etkileşim kurabilir. Bu şema, takımların kullanıcılar ve uygulamalar için farklı bulutlarda tutarlı bir şekilde kimlik yönetimi gerçekleştirmesine imkan tanır.

Daha fazla bilgi