Azure çözüm mimarileri

Mimariler, Azure’da güvenli, kullanılabilirlik düzeyi yüksek, iyi performanslı ve esnek çözümler tasarlayıp uygulamanıza yardımcı olur.

Training and procedural guidance powered by mixed realityHelp people get up to speed faster with step-by-step digital guidance that you can lock to important objects in workspaces or classrooms.Azure Active DirectoryAzure Spatial AnchorsCosmos DBMedia ServicestrustAzure App ServiceMicrosoftHoloLensClientVideo Indexer

Karma gerçeklik tarafından desteklenen eğitim ve yordam bilgileri

Çalışma alanlarındaki veya sınıflardaki önemli nesnelere sabitleyebileceğiniz adım adım dijital kılavuzla insanların hızla çalışmaya başlamasını sağlayın.

Daha fazla bilgi