Azure çözüm mimarileri

Mimariler, Azure’da güvenli, kullanılabilirlik düzeyi yüksek, iyi performanslı ve esnek çözümler tasarlayıp uygulamanıza yardımcı olur.

Sitio web sencillo de marcaCree e inicie rápidamente campañas digitales que escalen automáticamente basándose en la demanda del cliente. Empiece con facilidad con el sistema de administración de contenido que le permite realizar un mantenimiento sencillo y en tiempo real de los mensajes en el sitio web, desde el explorador y sin necesidad de realizar codificación.1324

Basit markalı web sitesi

Müşteri talebine göre otomatik olarak ölçeklendirilen dijital kampanyaları hızla oluşturun ve sunun. Web sitenizdeki mesajlaşmaları tarayıcı üzerinden, kodlama gerekmeksizin ve gerçek zamanlı olarak kolayca yönetebilmenizi sağlayan içerik yönetim sistemi sayesinde işe kolaylıkla başlayın.

Daha fazla bilgi
Arquitectura de análisis de riesgos híbridosEsta solución con plantillas de análisis de riesgos usa el proceso de HPC de Azure y las máquinas virtuales (VM) de GPU para expandir el proceso local de Tibco GridServer a Azure mediante Azure CycleCloud para la integración del autoescalado. El trabajo ejecuta ambos de forma local y en la nube usando la caché rápida de Avere vFXT y el acceso nativo de NFS a los datos del mercado disponibles en el entorno local.1234566778

Hibrit risk analizi mimarisi

Bu şablonlu risk analizi çözümü, otomatik ölçeklendirme tümleştirmesi için Azure CycleCloud’ı kullanarak şirket içi Tibco GridServer Azure işlemini genişletmek için Azure HPC işlemi ve GPU sanal makineleri (VM) kullanır. İş, Avere vFXT hızlı önbelleğe alma ve şirket içinde kullanılabilen market verilerine yerel NFS erişimini kullanarak hem şirket içinde hem de bulutta çalıştırılır.

Daha fazla bilgi
Conectividad híbrida con Azure StackAzure Stack le permite implementar servicios de Azure en local o en la nube con una lógica de aplicación, un paradigma de desarrollo y una metodología de operaciones coherentes. Las aplicaciones en la nube híbrida son un único sistema que tiene componentes que se ejecutan tanto en Azure como en Azure Stack. Este plan de solución es relevante para establecer la conectividad para cualquier aplicación que implique comunicaciones entre la nube pública de Azure y los componentes locales de Azure Stack. La conectividad híbrida es un plan básico que se aplicará a la mayoría de las soluciones de Azure Stack. Nota: Esto no se aplica a las implementaciones de Azure Stack que están desconectadas de Internet pública.4321321

Azure Stack ile karma bağlantı

Azure Stack, Azure hizmetlerini tutarlı bir uygulama mantığı, geliştirme paradigması ve operasyon metodolojisiyle şirket içinde veya bulutta dağıtmanıza imkan tanır. Hibrit bulut uygulaması, hem Azure’da hem de Azure Stack’te çalışan bileşenlere sahip tek bir sistemdir. Bu çözüm şeması, Azure genel bulutu ile şirket içi Azure Stack bileşenleri arasında iletişim gerektiren tüm uygulamalar için bağlantı kurma konusunda kullanışlıdır. Hibrit bağlantı, çoğu Azure Stack çözümü için geçerli olabilecek temel bir şemadır. Not: Bu, genel İnternet bağlantısı olmayan Azure Stack dağıtımları için geçerli değildir.

Daha fazla bilgi