Azure çözüm mimarileri

Mimariler, Azure’da güvenli, kullanılabilirlik düzeyi yüksek, iyi performanslı ve esnek çözümler tasarlayıp uygulamanıza yardımcı olur.

Telemetry AnalyticsWe want to introduce you to the Cortana Intelligence Vehicle Telemetry Analytics Solution Template. This solution demonstrates how car dealerships, vehicle manufacturers and insurance companies can use the capabilities of Cortana Intelligence to gain real-time and predictive insights into vehicle health and driving habits.

Telemetri Analizi

Sizi Cortana Intelligence Araç Telemetri Analizi Çözüm Şablonuyla tanıştırmak istiyoruz. Bu çözüm, araç bayileri, otomobil üreticileri ve sigorta şirketlerinin araç durumu ve sürüş alışkanlıkları ile ilgili gerçek zamanlı ve tahmine dayalı öngörüler elde etmek için Cortana Intelligence özelliklerinden nasıl yararlanılabileceğini göstermektedir.

Daha fazla bilgi
使用 Azure Batch 的大计算大计算和高性能计算 (HPC) 工作负载通常是计算密集型,可并行运行,从而利用云的缩放和灵活性。通常使用批处理异步运行工作负载,其中需要计算资源来运行工作,需要作业计划来指定工作。大计算和 HPC 工作负载的示例包括金融风险蒙特卡罗模拟、图像渲染、媒体转码、文件处理和工程或科学模拟。123456

Azure Batch ile Big Compute

Big Compute ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) iş yükleri normalde işlem açısından yoğundur ve bulutun ölçek ile esneklik özelliklerinden yararlanarak paralel olarak çalıştırılabilir. Genelde iş yükleri, işi çalıştırmak için gereken işlem kaynakları ve işi belirtmek için gereken iş planlama ile toplu iş işleme kullanılarak zaman uyumsuz olarak çalıştırılır. Mali risk Monte Carlo simülasyonları, görüntü işleme, medya kodlama dönüştürme, dosya işleme, mühendislik simülasyonları ve bilimler simülasyonlar Big Compute ve HPC iş yükü örnekleri olarak sayılabilir.

Daha fazla bilgi
Campaign Optimisation with Azure HDInsight Spark ClustersThis solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with Microsoft R Server on Azure HDInsight Spark clusters to recommend actions to maximise the purchase rate of leads targeted by a campaign. This solution enables efficient handling of big data on Spark with Microsoft R Server.

Azure HDInsight Spark Kümeleri ile Kampanya Optimizasyonu

Bu çözümde, bir kampanya tarafından hedeflenen müşteri adaylarının satın alım oranını en yüksek seviyeye çıkarmak üzere eylemler önermek için Azure HDInsight Spark kümelerinde Microsoft R Server ile nasıl makine öğrenme modeli oluşturulup dağıtılacağı gösterilmiştir. Bu çözüm, Microsoft R Server ile Spark’ta büyük verilerin etkili bir biçimde işlenmesine olanak tanır.

Daha fazla bilgi
Cross cloud scaling with Azure and Azure StackModern software is increasingly connected and distributed. The consistency of Azure Stack with Azure infrastructure and platform services enable you to scale resources cross cloud to meet increased load as needed and decrease resources as demand drops. Optimise cost and maximise resource efficiency while remaining compliant with cross cloud architecture.12345

Azure ve Azure Stack ile bulutlar arası ölçeklendirme

Modern yazılımlar gittikçe daha bağlı ve dağıtılmış hale geliyor. Azure Stack’in Azure altyapısı ve platform hizmetleri ile tutarlı olması, gerektiğinde artan yükü karşılamak için bulutlar arası kaynak ölçeklendirmesi uygulamanıza ve talep düştüğünde kaynakları azaltmanıza olanak tanır. Bulutlar arası mimari ile hem maliyeti iyileştirip kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarın hem uyumlu kalın.

Daha fazla bilgi
Build high availability into your BCDR strategyVirtual machines (VMs) are physically separated across zones and a virtual network is created using load balancers at each site. These locations are close enough for high availability replication, so your applications stay running, despite any issues at the physical locations.1234567

BCDR stratejinize yüksek düzeyde kullanılabilirlik katın

Sanal makineler (VM) bölgeler arasında fiziksel olarak ayrılır ve her sitede yük dengeleyiciler kullanılarak bir sanal ağ oluşturulur. Bu konumlar, yüksek kullanılabilirlik çoğaltmasına olanak sağlayacak kadar yakındır. Böylece uygulamalarınız, fiziksel konumlarda sorun olsa da çalışır durumda kalır.

Daha fazla bilgi