StorSimple

Maliyetleri %60’a kadar azaltan bir kurumsal karma bulut depolama çözümü

StorSimple kullanan şirketler

Depolama altyapınızı birleştirin

Kurumlar için eksiksiz bir karma bulut depolama çözümü sağlayan StorSimple, hem performans hem de kapasite odaklı uygulamaların gereksinimlerini karşılar. Veri merkezlerinde dağıtım için fiziksel diziler; uzak ve şube ofisler gibi daha küçük kurumsal ortamlar için ağa bağlı depolama (NAS) gerektiren sanal diziler sunan bu çözüm, her iki dünyanın da en iyi yanlarına sahiptir. İsteğe bağlı altyapısı, yeni veya özel projeler için maliyetli şirket içi ekipman kurulumu ve bakımı gerekmediği anlamına gelir. Üstelik, performans için yerel depolamayı kullanarak tüm birim verilerinizi yerel olarak tutma esnekliğine sahip olursunuz.

Veri yönetimini otomatikleştirme

Kapasiteyi çaba harcamadan genişletmek için StorSimple kullanarak etkin olmayan birincil verileri şirket içinden buluta otomatik olarak arşivleyin ve verilerinizdeki büyümeyi daha etkin bir biçimde yönetin. Şirket dışı veri koruma sağlayan bulut anlık görüntüleriyle ayrı yedekleme altyapıları gereksinimini, bulut depolama ile verilerin ikincil bir veri merkezine uzaktan çoğaltılması ihtiyacını ortadan kaldırın. Artık kapasite alışverişleri ve altyapı bakımına değil, iş ihtiyaçlarına odaklanmanızın vakti geldi.

Olağanüstü durum kurtarma özelliğine hız kazandırın ve uyumluluğu geliştirin

Çok büyük hacimler için bile güvenilir ve hızlı olağanüstü durum kurtarma işlemleri gerçekleştirin. StorSimple, bant dönüşümleri veya yedek sistem kapasitesi yerine yazılım ilkelerini kullanarak kısmi, hatta tam olağanüstü durum kurtarma sırasında bile anında veri kullanılabilirliği sağlar. Uygulamalar daha hızlı çalışarak genel kurtarma sürecini hızlandırır ve üretkenlik maliyetleri açısından milyonlarca lira tasarruf etmenizi sağlayabilir. En önemlisi, StorSimple müşterilerin veri kurtarmayı test ederek ince ayar yapmasına ve boşlukları doldurmasına imkan sağlar; bunların yanı sıra, günlük veri merkezi işlemlerini aksatmadan verileri elde tutma ve olağanüstü durum kurtarma için kurumsal ilkelerle uyumluluğu güvence altına alır.

BT esnekliğini artırın, işlerinize itici güç sağlayın

Uzak/şube ofislerden ve veri merkezilerinden buluta yenilikçi, hızlı veri geçişiyle iş zekasını ve kararları hızlandırın. StorSimple işlem verimliliğini artırır, BT bütçelerinin gereksiz depolama satın alımlarına harcanması gerekliliğini önler ve BT ek yükünü önemli ölçüde azalarak yönetici saatlerinin geri kazanılmasına ve genel depolama maliyetlerinin %60’a kadar azaltılmasına yardımcı olur.

StorSimple'a genel bakış

StorSimple 8000 serisi

Kurumsal depolamaya daha iyi bir yaklaşım geliştirin. Katı hal sürücüleri (SSD’ler) ve sabit disk sürücülerini (HDD’ler) bulut depolamayla buluşturan StorSimple 8000 serisi karma diziler, etkin olmayan veriler için ekonomik bulut depolamanın avantajını kullanırken görev açısından en kritik verilerinizi en yüksek düzey performans için şirket içinde tutar. Bundan elde edilen sonuç birincil depolama, yedekleme, arşivleme, tümleşik veri koruması ve konumdan bağımsız olağanüstü durum kurtarma sağlayan kurumsal karma bulut depolamadır. StorSimple Microsoft Azure ile birlikte kullanıldığında depolama altyapısının dev bir boyutta ölçeklendirilmesini sağlar, sürekli depolama genişlemesini engeller ve toplam kurumsal depolama verimliliği ile maliyetleri en iyi duruma getirir. StorSimple Bulut Gereci (8010 ve 8020), StorSimple çözümünün Azure’da çalışan Sanal Makine formundaki yazılım sürümüdür. Azure Standart depolamayı ve VM’leri temel alan StorSimple 8010, öğeleri tek tek kurtarmak için harika bir alternatiftir. StorSimple 8020, Azure Premium Depolama’yı kullanır ve olağanüstü durum kurtarma özelliğinin yanı sıra Azure’u StorSimple Bulut Gereci ile çalıştırmaya yönelik uygulamalar sağlar.

StorSimple Virtual Array

StorSimple, şirket içi StorSimple Sanal Dizisi’nin genel önizlemeye sunulduğunu duyurdu. Bu, StorSimple çözümünün müşterinin uzaktaki ofisinde veya şubesinde sanal makine biçiminde yüklenen sürümüdür. StorSimple Karma Bulut Depolama çözümünün temel işlevlerinin yanı sıra küçük işletme ortamları için uygun maliyetli, hafif bir çözüm sağlar. StorSimple Sanal Dizisi, Azure Portal’daki StorSimple Yöneticisi’nden indirilebilir ve Hyper-V veya VMware hiper yöneticisi üzerinde yapılandırılan bir sanal makineye yüklenebilir. StorSimple Sanal Dizisi, NAS (SMB kullanılarak) veya SAN (iSCSI kullanılarak) cihazı olarak yapılandırılabilir. Öncelikle, bilgi çalışanı ve işbirliği senaryolarının yanı sıra yerel ve katmanlı birimlerden oluşan birleşimlerin kullanıldığı küçük veritabanı iş yükleri için dosya paylaşımı hedefi olarak belirlenir. StorSimple Sanal Dizisi, StorSimple Yöneticisi tarafından Azure portalda yönetilir.

İlgili ürün ve hizmetler

ExpressRoute

Azure için ayrılmış özel fiber ağ bağlantıları

Sanal Makineler

Birkaç dakika içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın

Depolama

Dayanıklı, yüksek oranda kullanılabilir ve büyük ölçüde ölçeklenebilir bulut depolaması