Kuyruk depolama

Büyük hacimli bulut hizmetleri için dayanıklı kuyruklar

  • Büyük iş yüklerinde iletileri basit, uygun maliyetli ve dayanıklı bir şekilde kuyruğa alma olanağı
  • .NET, Java, Android, C++, Node.js, PHP, Ruby ve Python için zengin istemci kitaplıkları
  • REST API aracılığıyla erişilebilen veriler

Bileşenleri ayırın

İşlevleri ayırmak ve böylece büyük iş yüklerinde daha iyi bir dayanıklılık düzeyine ulaşmak için, Kuyruk Depolama’yı kullanarak esnek uygulamalar oluşturun. Ölçeklendirmek üzere uygulama tasarlanırken uygulama bileşenleri, bağımsız ölçeklendirilebilmeleri için genellikle birbirinden ayrılır. Kuyruk Depolama, bulutta, masaüstünde, şirket içinde veya mobil cihazlarda çalışan uygulama bileşenleri arasındaki iletişim için zaman uyumsuz ileti kuyruğu oluşturur.

Daha esnek uygulamalar oluşturma

Dayanıklı yöntemlerle geliştirme yapın

Kuyruk depolama, uygulamanızın ölçeklenebilir olmasının yanı sıra bileşenlerde oluşabilecek hatalara karşı daha az duyarlı olmasına da yardımcı olur. Mimarinizin bir kısmı çökerse, iletiler arabelleğe alınır ve sonra diğer ileti işleme düğümleri, iş yükünüzün bütünlüğü koruyarak bu iletileri alır.

Trafik artışlarıyla başa çıkma

Ani artışlar için ölçeklendirin

Kuyruk Depolama kullanarak hizmet dağıtımınızı doğru şekilde boyutlandırın. Uygulamalar, beklenmedik trafik artışlarını devralarak sunucuların ani ve aşırı istek akışları nedeniyle dolmasını önler. Ayrıca uygulamanıza esneklik kazandırmak için, müşterinin isteğine bağlı olarak ek çalışan düğümler dağıtılarak veya hazırda bekletilerek kuyruk uzunluğu izlenebilir.

Ani artışlar için ölçeklendirin
Zitec

"We’re so happy with the interoperability and storage capabilities of Microsoft Azure that, if the need arises to put the entire application in the cloud, we will certainly choose Microsoft Azure based on its scalability and interoperability with PHP and many other open source technologies"

Alexandru Lapusan, CEO & Founding Partner at Zitec

İlgili ürün ve hizmetler

Data Lake Store

Büyük veri analiz iş yükleri için çok büyük ölçekte depo

SQL Veritabanı

Hizmet olarak yönetilen ilişkisel SQL Veritabanı

DocumentDB

Yönetilen NoSQL hizmet olarak belge veritabanı

Kuyruk depolamayı kullanmaya başlama