Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

Kuyruk depolama

Uygulama bileşenleri arası iletişim için iş akışı işleme de dahil olmak üzere çeşitli senaryolara yönelik güvenilir mesajlaşma

Kuyruk depolama kullanan müşteriler

Trafik artışlarıyla başa çıkma

Azure Kuyruk depolama, uygulamalarınızın beklenmeyen trafik artışlarıyla başa çıkmasına yardımcı olur ve sunucuların ani istek taşmalarıyla dolmasını önleyebilir. Gelen istekler, bırakılmak yerine, sunucular aynı düzeyi yakalayana kadar kuyrukta ara belleğe alınır. Böylece trafik artışları, uygulamalarınızı etkilemez.

Trafik artışlarıyla başa çıkma

Uygulamaları daha etkili bir şekilde ölçeklendirme

Kuyruk depolama, sunucuların ön uç isteklerini ne kadar iyi işleyebildiğini doğrudan yansıtır. Kaynakları kuyruk uzunluğuna göre otomatik olarak atamak en iyi kaynak kullanımını mümkün kılar.

Uygulamaları daha etkili bir şekilde ölçeklendirme

Daha esnek uygulamalar oluşturma

Kuyruk depolama, uygulama bileşenlerinin (uygulamanız için bazı işlevleri yerine getiren her türlü kod parçası) birbirine bağımlı olmadan iletişim kurmasına olanak tanır. Böylece, bulutta, masaüstünde, şirket içinde veya mobil cihazlarda çalışan birbirinden ayrılmış bileşenler oluşturabilirsiniz. Kuyruklar, uygulamanızın daha fazla ölçeklenebilir olmasına ve ayrı ayrı bileşen hatalarına karşı daha az duyarlı olmasına yardımcı olur: Bir bileşen çökerse, Kuyruk depolama, bileşen yedeklenip istekleri yeniden işleyecek duruma gelene kadar istekleri ara belleğe alabilir.

Daha esnek uygulamalar oluşturma

Üretken geliştirme deneyimi

CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse
("DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=your_account;AccountKey=your_account_key");

CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient();

CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("myqueue");

await queue.CreateIfNotExistsAsync();

await queue.AddMessageAsync(new CloudQueueMessage("Hello World!"));

CloudQueueMessage peekedMessage = await queue.PeekMessageAsync();

Console.WriteLine("The peeked message is {0}", peekedMessage.AsString);

CloudQueueMessage retrievedMessage = await queue.GetMessageAsync();

await queue.DeleteMessageAsync(retrievedMessage);

.NET İstemci Kitaplığı'nı kullanarak bir kuyruğa ileti eklemek için kod örneği.

Azure Depolama; .NET, Java, Android, C++, Node.js, PHP, Ruby ve Python ile uygulama oluşturmaya yönelik zengin istemci kitaplıkları sağlar. İstemci kitaplıkları, uygulama bileşeni hataları için destek sağlarken, kuyruklarla basit ve sorunsuz bir süreçte etkileşim kurar. Azure Depolama'daki verilere ayrıca, HTTP/HTTPS isteği yapan herhangi bir dilde çağrılabilen REST API aracılığıyla da erişilebilir.

Kuyruk depolama hizmetini kullanmaya başlayın