Gezintiyi Atla

Azure Service Fabric

Her zaman açık, ölçeklenebilir, dağıtılmış uygulamalar oluşturun ve çalıştırın

Görev açısından kritik uygulamalar için güvenilir bir platforma güvenin

Uygulama ve kurumsal mantık oluşturmaya odaklanın ve Azure’ın güvenilirlik, ölçeklenebilirlik, yönetim ve gecikme süresi gibi zorlu dağıtılmış sistem sorunlarını çözmesine izin verin. Service Fabric; Skype for Business, Intune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Azure Cosmos DB, Azure SQL Veritabanı, Dynamics 365 ve Cortana gibi diğer Microsoft hizmetlerinin yanı sıra çekirdek Azure altyapısını da sağlayan temel teknolojidir. Bulut ölçeğinde oldukça kullanılabilir ve dayanıklı hizmetler sunmak üzere tasarlanan Azure Service Fabric, yapısı itibariyle kullanılabilir altyapıyı ve uygulamaların kaynak ihtiyaçlarını anlayarak otomatik ölçekleme, sıralı yükseltmeler ve hata ortaya çıktığında kendi kendini düzeltmeye olanak tanımaktadır.

Kendi mikro hizmet ve kapsayıcı tabanlı uygulamalarınızı oluşturmak için C# ve Java gibi çeşitli üretken programlama modellerinden ve dillerinden birini seçin.

Azure Service Fabric’in Alaska Airlines’a yeni mikro hizmetleri daha hızlı bir şekilde dağıtmasında nasıl yardımcı olduğunu görün

Azure Service Fabric’in bir ultra MMO oyunu olan Age of Ascent’i nasıl güçlendirdiğini görün

Müşterilerimizin görüşleri

Mikro hizmet uygulamalarını derlemeyi ve yönetmeyi basitleştirin

  • Hızlı pazarlama süresi: Güvenilirlik, ölçeklenebilirlik, yönetim veya temel altyapıdaki gecikme süresi gibi sorunları çözmek için ek kod tasarlama ve yazma işleriyle uğraşmak yerine, uygulamanıza ticari değer katan özellikler oluşturmaya odaklanın.
  • Aynı ortamdaki kapsayıcı ve hizmetlerin düzenlenmesi: Linux veya Windows üzerindeki Docker kapsayıcılarınızı diğer iş yükleri ve hizmetlerle birlikte uygun ölçekte, güvenilir biçimde çalıştırın. Azure Service Fabric’in kapsayıcı barındırma, küme kaynak yönetimi ve iş yükü düzenleme özelliklerinden yararlanın.
  • Mimarinizi seçin: Azure Service Fabric ile karmaşık, düşük gecikme süreli, veri kullanımı yoğun senaryoları desteklemek ve bunları buluta veya bulutta ölçeklendirmek için durum bilgisi olan veya olmayan mikro hizmetler derleyin; bu mimari yaklaşım, birbirinden bağımsız sürümlere sahip küçük hizmetlerden oluşan karmaşık uygulamalar söz konusu olduğunda kullanılır. Kapsayıcılar ve konuk tarafından çalıştırılabilen öğelerden mikro hizmetlere ve aktörlere kadar, size en uygun programlama modellerini ve dilleri birlikte kullanın.
  • Mikro hizmet becerikliliği: Çok küçük parçalı mikro hizmet uygulamaları tasarlayarak kesintisiz tümleştirme ve sürekli geliştirme alışkanlıkları sağlamanın yanı sıra yeni işlevlerin uygulanmasını hızlandırın.
  • Visual Studio ile tümleştirme: Visual Studio Araçları ve komut satırı desteğiyle tek bir makine, test ve üretim ortamlarında Service Fabric uygulamalarınızı hızla ve kolayca derleyin, test edin, hata ayıklayın, dağıtın ve yükseltin.
  • Her Yerde Çalıştırın: Konak işletim sistemi olarak Windows Server veya Linux (Ubuntu veya RHEL) seçeneğiyle tutarlı platform hizmetleri ve aynı uygulama programlama modellerini kullanarak genel, barındırılan veya özel bulutlarda aynı uygulama kodunu esnek biçimde dağıtın.
Service Fabric düşük gecikmeli performans sunar

Düşük gecikme süreli performans ve çok büyük ölçekte verimlilik sağlayın

Sıfır kesintiyle hızlı ve güvenli yükseltmeler sunun, ölçeklendirme işlemlerini otomatik hale getirin, durum izlemeyi tümleştirin ve hatalardan otomatik kurtarma sağlayın. Mikro hizmet ve kapsayıcı tabanlı uygulamaları düzenleyin, uygulama durumunu ve performansını daha iyi anlayın, ölçeklendirilen düşük gecikme süreli ve esnek hizmetlerin geliştirilmesine olanak tanıyın.

Güvenilir hata algılama ve yük devretme, lider seçimi, durum yönetimi, hizmet keşfi, sıralı yükseltmeler, uygulama taşınabilirliği, ortam soyutlama, kaynak yönetimi ve idaresi ile yapılandırma yönetimi gibi zorlu dağıtılmış sistem sorunlarını çözmenin yanı sıra uygulama yaşam döngüsü yönetimi özellikleri sağlayarak geliştiricilerin kullanım arttıkça uygulama mimarisini yenileme ihtiyaçlarını ortadan kaldırın. Çok kiracılı SaaS uygulamaları, görev açısından kritik iş kolu uygulamaları, IoT veri toplama ve işleme iş yükleri ile oyunlar gibi birçok uygulama ve iş yükü türünü geliştirip sunun.

İlgili ürün ve hizmetler

API Management

API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve uygun ölçekte yayımlayın

IoT Hub

Milyarlarca IoT varlığını bağlayın, izleyin ve yönetin

Azure Cosmos DB

Her ölçeğe uygun, global olarak dağıtılan çok modelli veritabanı