Security & Compliance

Gelişmiş bulut güvenliği aracılığıyla tehdit algılama ve engelleme

Olayları çözümleyin ve araştırın

Birden çok veri kaynağında olay çözümleyin ve güvenlik risklerini tanımlayın. Güvenlik ihlalinden doğabilecek zararları azaltmak için tehdit ve saldırıların kapsamını ve etkisini anlayın.

Tehditleri henüz gerçekleşmeden algılayın

Giden kötü amaçlı IP trafiğini ve tehdit türlerini görselleştirerek saldırı modelleri tanımlayın. Platformdan bağımsız olarak ortamınızın tamamının güvenlik açısından duruşunu anlayın.

Güvenlik denetimlerini modernleştirin

Güvenlik ya da uyumluluk denetimleri için gerekli tüm günlük ve olay verilerini yakalayın. Eksiksiz, arama yapılabilen ve dışarı aktarılabilen günlük ve olay verileriyle, güvenlik denetimi için ihtiyaç duyduğunuz zaman ve kaynak miktarını azaltın.

Otomatik veri toplama

Toplayıp çözümlemeniz gereken güvenlik olayı ve tehdit verilerini tanımlamak için harcadığınız zamandan tasarruf edin ve daha az çaba harcayın. Aracıları bağladığınızda hizmet gerekli verileri otomatik olarak seçer ve toplar.

Verimli veri depolama

Regardless of the data increase, Security & Compliance gives you the compute and storage capacity that you need. It also allows you to cost-effectively monitor security events over longer periods for more accuracy and supply data for critical security audits.

İlgili ürün ve hizmetler

Öngörü ve Analiz

Buluttan alınan verilerde kolayca arama yapın ve bunları ilişkilendirip analiz edin

Otomasyon ve Denetim

Tüm otomasyon ve yapılandırma varlıklarını merkezi olarak yönetin

Koruma ve Kurtarma

Uygulama kullanılabilirliği ve veri koruması sağlayın

Ücretsiz Güvenlik ve Uyumluluk değerlendirmesi yapın