Gezintiyi Atla

Boston Safety Data

Boston 311 CRM Case Management City Services Public Safety

Boston şehrine bildirilen 311 çağrıları.

BOS:311 hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu bağlantıya bakın.

Hacim ve Saklama

Bu veri kümesi Parquet biçiminde depolanır. Günlük olarak güncelleştirilir ve 2019 itibarıyla toplamda yaklaşık 100 bin satır (10 MB) içerir.

Bu veri kümesi 2011’den günümüze kadar birikmiş geçmiş kayıtları içerir. Belirli bir zaman aralığı içindeki verileri getirmek için SDK’mızdaki parametre ayarlarını kullanabilirsiniz.

Depolama Konumu

Bu veri kümesi Doğu ABD Azure bölgesinde depolanır. Benzeşim için Doğu ABD’deki işlem kaynaklarının ayrılması önerilir.

Ek Bilgiler

Bu veri kümesi Boston şehir yönetiminden alınır. Fiyatlandırma hakkında daha ayrıntılı bilgi burada bulunabilir. Bu veri kümesinin kullanım lisansı için Open Data Commons Ortak Etki Alanı Atama ve Lisansı’na (ODC PDDL) başvurun.

Bildirimler

MICROSOFT, AZURE AÇIK VERİ KÜMELERİNİ “OLDUĞU GİBİ” SAĞLAR. MICROSOFT, VERİ KÜMELERİNİ KULLANMANIZLA İLGİLİ AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ HİÇBİR GARANTİ VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. YEREL KANUNLARINIZIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, MICROSOFT DOĞRUDAN, BAĞLI, ÖZEL, DOLAYLI, TESADÜFİ VEYA CEZA GEREKTİRENLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR HASAR YA DA KAYIPLA İLGİLİ HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

Bu veri kümesi Microsoft’un kaynak verileri aldığı orijinal hükümler kapsamında sağlanır. Veri kümesi Microsoft’tan alınan verileri içerebilir.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

dataType dataSubtype dateTime category subcategory status address latitude longitude source extendedProperties
Safety 311_All 2/27/2021 11:43:45 PM Enforcement & Abandoned Vehicles Parking Enforcement Open INTERSECTION of Trenton St & Brooks St East Boston MA 42.3594 -71.0587 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/27/2021 11:42:56 PM Enforcement & Abandoned Vehicles Parking Enforcement Open INTERSECTION of Trenton St & Brooks St East Boston MA 42.3594 -71.0587 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/27/2021 11:42:04 PM Enforcement & Abandoned Vehicles Parking Enforcement Open INTERSECTION of Trenton St & Brooks St East Boston MA 42.3594 -71.0587 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/27/2021 11:25:00 PM Enforcement & Abandoned Vehicles Parking Enforcement Open 21 Readville St Hyde Park MA 02136 42.2451 -71.1342 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/27/2021 11:23:32 PM Highway Maintenance Request for Pothole Repair Open 43 Pearl St Charlestown MA 02129 42.379 -71.0639 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/27/2021 11:14:58 PM Street Lights Street Light Outages Open 22 Neptune Cir East Boston MA 02128 42.3806 -71.0181 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/27/2021 11:13:24 PM Enforcement & Abandoned Vehicles Parking Enforcement Open 6 Beechcroft St Brighton MA 02135 42.3494 -71.1614 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/27/2021 11:11:39 PM Street Lights Street Light Outages Open 1918-1920 Beacon St Brighton MA 02135 42.3365 -71.1492 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/27/2021 11:02:48 PM Street Lights Street Light Outages Open INTERSECTION of Prendergast Ave & Beacon St Brighton MA 42.3594 -71.0587 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/27/2021 11:00:44 PM Street Lights Street Light Outages Open INTERSECTION of Beacon St & Chestnut Hill Ave Brighton MA 42.3594 -71.0587 Citizens Connect App
Name Data type Unique Values (sample) Description
address string 142,093 \" \"
1 City Hall Plz Boston MA 02108

Konum.

category string 54 Street Cleaning
Sanitation

Hizmet isteğinin nedeni.

dataSubtype string 1 311_All

“311_All”

dataType string 1 Safety

“Güvenlik”

dateTime timestamp 1,727,609 2015-07-23 10:51:00
2015-07-23 10:47:00

Hizmet isteğinin açılış tarihi ve saati.

latitude double 1,622 42.3594
42.3603

Enlem değeridir. Enlem çizgileri ekvatora paraleldir.

longitude double 1,806 -71.0587
-71.0583

Boylam değeridir. Boylam çizgileri enlem çizgilerine dik iner ve her iki kutuptan geçer.

source string 7 Constituent Call
Citizens Connect App

Olayın orijinal kaynağı.

status string 2 Closed
Open

Olay durumu.

subcategory string 208 Parking Enforcement
Requests for Street Cleaning

Hizmet isteğinin türü.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import BostonSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = BostonSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading Safety/Release/city=Boston/part-00196-tid-845600952581210110-a4f62588-4996-42d1-bc79-23a9b4635c63-447039.c000.snappy.parquet under container citydatacontainer Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=2213.69 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=2216.01 [ms]
In [2]:
safety.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 1 entries, 56262 to 56262 Data columns (total 11 columns): dataType 1 non-null object dataSubtype 1 non-null object dateTime 1 non-null datetime64[ns] category 1 non-null object subcategory 1 non-null object status 1 non-null object address 1 non-null object latitude 1 non-null float64 longitude 1 non-null float64 source 1 non-null object extendedProperties 0 non-null object dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), object(8) memory usage: 96.0+ bytes
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "citydatacontainer"
folder_name = "Safety/Release/city=Boston"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import BostonSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = BostonSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=2380.02 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=2381.75 [ms]
In [2]:
display(safety)
dataTypedataSubtypedateTimecategorysubcategorystatusaddresslatitudelongitudesourceextendedProperties
Safety311_All2015-07-24T12:48:24.000+0000Call InquiryOCR Front Desk InteractionsClosed 42.3594-71.0587Constituent Callnull
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "citydatacontainer"
blob_relative_path = "Safety/Release/city=Boston"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [1]:
from azureml.opendatasets import BostonSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = BostonSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=2380.02 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=2381.75 [ms]
In [2]:
display(safety)
dataTypedataSubtypedateTimecategorysubcategorystatusaddresslatitudelongitudesourceextendedProperties
Safety311_All2015-07-24T12:48:24.000+0000Call InquiryOCR Front Desk InteractionsClosed 42.3594-71.0587Constituent Callnull
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "citydatacontainer"
blob_relative_path = "Safety/Release/city=Boston"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

City Safety

From the Urban Innovation Initiative at Microsoft Research, databricks notebook for analytics with safety data (311 and 911 call data) from major U.S. cities. Analyses show frequency distributions and geographic clustering of safety issues within cities.