Gezintiyi Atla

Log Analytics hakkında sık sorulan sorular

 • Azure Log Analytics iki katmanda sunulur: ücretsiz ve ücretli. Ücretsiz katmanda, günlük toplanan veri miktarı limiti vardır. Ücretli katmanda, toplanan günlük veri miktarı için limit yoktur.

  Log Analytics fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Veri hacminiz, Azure Log Analytics hesabınıza eklediğiniz aracı ve çözüm sayısıyla doğru orantılıdır. Gönderilmekte olan veri miktarını görmek için, çalışma alanı altındaki Log Analytics Kullanımı panosuna gidin. Panoda ayrıca, çözümler tarafından gönderilen verilerin miktarı ve sunucularınızın veri gönderme sıklığı da gösterilir.

  Log Analytics’te veri kullanımı analizi hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Evet. Log Analytics yönetim sunucusuna gerek olmadan, yalnızca aracı kullanarak belirli bilgisayarları Operations Manager’a veri göndermek üzere yapılandırabilirsiniz.

  Windows bilgisayarlarını Azure’da Log Analytics hizmetine bağlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Hayır. Eklemek istediğiniz sunucularda veya sanal makinelerde bulunan Log Analytics aracısını tek başına kullanarak Azure Log Analytics’ten yararlanabilirsiniz.

  Log Analytics'i bir System Center Operations Manager ortamı üzerinden kullanıyorsanız, en son System Center 2012 R2 güncelleştirme paketini yüklemeniz gerekir. Konsol Yönetimi sayfasına gidip Operations Manager sürümünüzü denetleyin.

 • Azure Log Analytics, işletimsel veritabanını veya veri ambarını etkilemez. Log Analytics, şirket içi veri depolama alanını kullanmaz. Veriler Operations Manager yönetim sunucusundan, doğrudan buluttaki Log Analytics hizmetine gönderilir.

 • Log Analytics veri güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Yönetim Çözümü Adı Veri Türleri
  Yapılandırma Değerlendirmesi Yapılandırma Verileri
  Kapasite Planlaması Performans Verileri
  Güvenlik Denetimi Windows Güvenlik Olayları, Güvenlik Duvarı günlükleri
  Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma Yapılandırma Verileri
  Sistem Güncelleştirme Değerlendirmesi Sistem Güncelleştirme Verileri
  Günlük Yönetimi Windows Olay Günlükleri ve/veya IIS Günlükleri
  Değişiklik İzleme Yazılım Envanteri ve Windows Service meta verileri
  SQL Değerlendirmesi Yapılandırma Verileri
 • Azure Log Analytics yönetim çözümleri, belirli bir sorun alanı çerçevesinde özetlenmiş ölçümler sağlayan mantık, görselleştirme ve veri alma kurallarının oluşturduğu bir koleksiyondur.

  Log Analytics yönetim çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Kuruluş hesabı (önceki adıyla Microsoft Online Services kimliği), bir kuruluşun yöneticisi tarafından, Microsoft kurumsal hizmetlerine veya Office 365 ve Intune gibi Microsoft Azure aboneliklerine erişmek amacıyla oluşturulan bir hesaptır. Kuruluş hesapları, kuruluşun yöneticisi tarafından Azure Active Directory aracılığıyla yönetilir ve genellikle kullaniciadi@kurulusadi.onmicrosoft.com biçiminde olur.

  Kuruluşlar için Microsoft Hesabı SSS sayfasından daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 • Azure Log Analytics çalışma alanı, verilerin toplandığı düzeydir. Her bir Log Analytics çalışma alanı benzersiz olup, birden çok Microsoft hesabı ve kurumsal hesap ile ilişkilendirilebilir. Kullanıcılar birden fazla Log Analytics çalışma alanına sahip olabilir.

  Log Analytics çalışma alanıyla çalışmaya başlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Veriler Microsoft Azure Kuzey Amerika veri merkezinde depolanır.

 • Evet. Azure Log Analytics aracısını kullanıyorsanız, aracının hizmetle iletişim kurmasını engellemek için Denetim Masası'na giderek Microsoft İzleme Aracısı'nın altındaki "Azure Log Analytics’e bağlan" seçeneğinin işaretini kaldırabilirsiniz.

  Log Analytics'i Operations Manager üzerinden kullanıyorsanız, verilerin toplandığı ve Log Analytics'e gönderildiği aracıların üzerinde bulunacak aracıları belirleyebilirsiniz. Bu, Operations Manager konsolunuzdan denetlenen bir işlemdir.

 • Akıllı paketler kullanılarak toplanan veriler, Operations Manager aracıları veya Doğrudan Aracılar tarafından toplanır ve oluşturuldukları sıklıkta gönderilir. (Örneğin, bir olay yazıldıktan kısa süre sonra veya performans sayacı verileri toplandığında.)

  Yapılandırma değerlendirme verileri, varsayılan olarak birkaç saatte bir gönderilir ancak Kayıt Defteri Anahtarlarını Kullanarak System Center Advisor’ı Yapılandırma makalesindeki yönergeleri izleyerek bu sıklığı artırabilir veya azaltabilirsiniz.

 • System Center Advisor, artık Azure Log Analytics'in bir parçası.