Log Analytics

Ortamlarınız hakkında daha ayrıntılı bilgi edinin

Azure Log Analytics’i, Microsoft Operations Management Suite’in bir parçası olarak ücretsiz değerlendirin

Kullanmaya Başlayın

Log Analytics nedir?

Azure Log Analytics, bulut ve şirket içi ortamlarınızdaki kaynaklar tarafından oluşturulan verileri toplayıp analiz etmenize yardımcı olan bir Operations Management Suite hizmetidir. Fiziksel konumlarından bağımsız olarak, tüm iş yüklerinizde ve sunucularınızda yer alan milyonlarca kaydı tümleşik arama ve özel panolarla analiz ederek gerçek zamanlı öngörüler alın.

Verilerinizin tamamını toplayın, birleştirin, ilişkilendirin ve görselleştirin

Basit, güçlü günlük yönetme araçlarıyla önemli sinyalleri gürültüden ayırın. Operasyonel sorunların asıl nedenini hızla belirleyebilmek için tek bir veri deposunda merkezileştirilmiş birden fazla sistemdeki veri kaynaklarını kullanarak verileri toplayın ve arayın. Sürükle ve bırak arama sorgularından yararlanarak güçlendirilmiş panolarda arama yapın ve özel görselleştirmeler oluşturun. Sizin için en önemli şeylere odaklanmak için kendi objektifinizi oluşturun.

Azure kaynaklarınızı kurumsal düzeyde yönetme

Kuruluşunuzun kullandığı aboneliklerdeki Azure kaynaklarınızla ilgili ayrıntılı bilgi edinin. Esnek arama sorgularıyla, Azure etkinlik verilerinizi ve yönetilen kaynak verilerinizi öngörülere dönüştürün.

Sunucularınızın güncel olduğundan emin olun

Veri merkezinizde veya genel bulutta çalışan Windows Server örneklerinizin tamamında hangi sistem güncelleştirmelerinin eksik olduğunu belirleyin ve kötü amaçlı yazılım durumunu görün. Sunucularınızın hangisinde son güncelleştirmelerin yüklü olduğunu ve hangilerinin güncelleştirilmesi gerektiğini bilin.

Sunucu yapılandırma değişikliklerini izleyin

İşletimsel bir olayın sorunlarını giderirken bilmek isteyeceğiniz ilk şey, sunucularınızda neyin değiştiğidir. Windows hizmet değişiklikleri ve ortamınızdaki yazılım değişikliklerinin sebep olduğu operasyonel sorunları hızla belirleyin.

İş yükleriniz için yapılandırmaları gözden geçirin

Microsoft SQL Server, SharePoint, Exchange ve Hyper-V gibi iş yükleri için olası yapılandırma sorunlarını ve en iyi yöntemlerden sapmaları tespit edin. Yapılandırmanızın sürekli değerlendirilmesi sayesinde sorunlara önceden çözüm bulun.

İlgili ürün ve hizmetler

HDInsight

Bulut Hadoop, Spark, R Server, HBase ve Storm kümeleri sağlayın

Sanal Makineler

Birkaç saniye içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın

Cloud Services

Yüksek düzeyde erişilebilir, sonsuz ölçeklenebilir bulut uygulamaları ve API'ler oluşturun

Log Analytics’i ücretsiz deneyin