HDInsight için Apache Kafka

Gerçek zamanlı veriler için işleme düzeyi yüksek ve gecikme süresi düşük, yönetilen hizmet

HDInsight için Kafka, ayarlanması, yönetilmesi ve kullanılması ekonomik ve kolay olan kurumsal sınıf, açık kaynaklı bir akış alma hizmetidir. Nesnelerin İnterneti (IoT), sahtekarlık algılama, tıklama dizisi analizi, finansal uyarılar ve sosyal analiz gibi gerçek zamanlı çözümler oluşturun.

Saniyede milyonlarca etkinliğin akışını sağlayın

Gerçek zamanlı uygulamalarınız tarafından üretilen çok büyük miktarlarda veriyi HDInsight için Kafka ile işleyebilirsiniz. Apache Kafka popüler bir açık kaynaklı akış alma aracısıdır. Saniyede binlerce istemciden gelen çok sayıda okuma ve yazma işlemini işleyebilir. Yerleşik olarak bulunan HDInsight için Apache Storm veya HDInsight için Apache Spark tümleştirmesi sayesinde akışlar için güçlü işlem hatları tasarlayın ve böylece akıllı, gerçek zamanlı eylemlerden yararlanın.


Apache Hadoop® ve ilişkili açık kaynak proje adları, The Apache Software Foundation’ın ticari markalarıdır.

Veriler, çeşitli olay kaynaklarından (uygulamalar, cihazlar, algılayıcılar, web, sosyal medya) gelir ve web API’leri veya alan ağ geçitleri aracılığıyla bulutta toplanır. Veri akışı, HDInsight için Kafka tarafından, Azure Machine Learning, HDInsight için Spark, HDInsight için Storm ve depolama bağdaştırıcıları gibi hizmetler aracılığıyla işleme ve analiz işlemleri gerçekleştirmek amacıyla alınır. Veriler HDInsight üzerinde Apache HBase, DocumentDB, MonoDB SQL, Solr Azure, Data Lake Store ve Azure Search gibi hizmetler ile uzun süreli depolamaya taşınır. Daha sonra gerçek zamanlı panolarınızı, sorgularınızı ve analizlerinizi çalıştırabilir veya işlem yapmak için verileri cihazlara gönderebilirsiniz.

Kurumsal düzeyde yönetim ve kontrol

Microsoft Operations Management Suite aracılığıyla tehdit algılama, izleme ve yönetme sayesinde gerçek zamanlı çözümünüz üzerinde görünürlük ve denetim elde edin. Günlük, olay ve Java Management Extensions (JMX) ölçümlerini yakalayarak önleyici eylemler tanımlayın ve Azure Otomasyonu runbook’ları ile uyarılar ayarlayın. Raporlama ve izlemeye yönelik istatistiksel toplamalar ve zengin görselleştirmeler gerçekleştirme olanağı elde edin.

Güvenli kullanım ve açık kaynak desteği

HDInsight için Kafka, 7/24 kurumsal destek ve küme izleme olanakları sağlayan Microsoft tarafından yönetilir ve desteklenir. HDInsight, genel kullanım süresince Kafka kümeleriniz için %99,9 çalışma süresi sağlar.

Kolay ayarlama, hızlı sonuçlar

HDInsight için Kafka, yükleme ve kuruluma zaman ayırmanızı gerektirmez. Bunu Azure sizin için halleder. Tam özellikli portalı kullanarak veya basit JSON şablonları aracılığıyla, yapılandırmanız için yönetilen bir Kafka kümesi dağıtın. Birkaç dakika içinde çalışmaya başlayan kümeniz, gecikme süresi düşük ve aktarım hızı yüksek verileri alır. Yalnızca kullandığınız işlemler ve depolama alanı için ödeme yaparsınız; yeni donanım satın almanız ve başka bir ön ücret ödemeniz gerekmez.

HDInsight için Kafka’yı deneyin