Yüz API'si

Yüz doğrulama

İki yüzün aynı insana ait olma ihtimalini denetleyin. API tarafından, iki yüzün aynı kişiye ait olma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğuna ilişkin bir güven puanı döndürülür.
Nasıl çalıştığını görün

Doğrulama sonucu: Bu iki yüz, aynı kişiye ait. Güven: 0.7349.

Bunu oluşturmak istiyor musunuz?

Yüz algılama

Resimlerde, bir veya daha fazla insan yüzünün tanınmasını sağlayın ve yüzlerin bulunduğu noktaları gösteren dikdörtgenlerle birlikte, yüz ifadelerine yönelik makine öğrenimi tabanlı tahminler içeren yüz öznitelikleri görüntüleyin. Kullanılabilen yüz özniteliği özellikleri: Yaş, Duygu, Cinsiyet, Poz, Gülümseme, Sakal ve Bıyığın yanı sıra resimdeki her yüz için 27 yer işareti.

Nasıl çalıştığını görün

Cinsiyet female
Yaş 23,4
Gözlük ReadingGlasses
Gülümseme 0,897
Öfke 0,066
Küçümseme 0,001
İğrenme 0,024
Korku 0,002
Mutluluk 0,897
Nötr 0,002
Üzüntü 0,001
Şaşkınlık 0,007
Algılama sonucu:
JSON:
[ { "FaceId": "1e3f82df-c0d4-492d-b51a-b9a350503719", "FaceRectangle": { "Top": 74, "Left": 274, "Width": 138, "Height": 138 }, "FaceAttributes": { "Smile": 0.897, "HeadPose": { "Pitch": 0.0, "Roll": -16.6, "Yaw": 9.8 }, "Gender": "female", "Age": 23.4, "FacialHair": { "Moustache": 0.0, "Beard": 0.0, "Sideburns": 0.0 }, "Glasses": "ReadingGlasses", "Emotion": { "Anger": 0.066, "Contempt": 0.001, "Disgust": 0.024, "Fear": 0.002, "Happiness": 0.897, "Neutral": 0.002, "Sadness": 0.001, "Surprise": 0.007 } }, "FaceLandmarks": null } ]

Bunu oluşturmak istiyor musunuz?

Yüz tanıma

Yüzleri arayın ve tanımlayın. Kişi ve grupları kullanıcılar tarafından sağlanan verilerle etiketleyin ve daha önce görülmemiş yüzlerle eşleşme olup olmadığını denetlemek için bu verilerde arama yapın.

Benzer yüz araması

Birbirine benzeyen yüzleri kolayca bulun. Sorgu olarak bir yüz koleksiyonu ile yeni bir yüz girildiğinde bu API, benzer yüzlerden oluşan bir koleksiyon döndürür.

Yüz gruplama

Birçok tanımlanmamış yüzü görsel benzerliğine bağlı olarak gruplar halinde düzenleyin.

Uber

"Thousands of partners sign in to our platform every hour. The response time from the Face API is incredible, enabling us to verify our drivers without slowing them down."

Dima Kovalev: Ürün Yöneticisi

Diğer Cognitive Services API’lerine göz atın

Yüz API'si

Fotoğraflardaki yüzleri algılayın, çözümleyin, düzenleyin ve etiketleyin

Content Moderator

Otomatik görüntü, metin ve video denetimi

Duygu Tanıma API'si ÖNİZLEME

Duygu tanıma ile kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirin

Görüntü İşleme API'si

Görüntülerden eyleme dönüştürülebilir bilgiler çıkarın

Language Understanding Intelligent Service ÖNİZLEME

Uygulamalarınıza kullanıcılarınızın verdiği komutları anlamayı öğretin

Bing Yazım Denetimi API’si

Uygulamanızdaki yazım hatalarını saptayın ve düzeltin

Web Dil Modeli API’si ÖNİZLEME

Web ölçeğindeki veriler üzerine geliştirilen tahmine dayalı dil modellerinin gücünden yararlanın

Metin Analizi API’si ÖNİZLEME

Duyguları ve konuları kolayca değerlendirerek kullanıcıların ne istediğini anlayın

Translator Metin Tanıma API’si

Basit bir REST API çağrısıyla kolayca otomatik metin çevirisi gerçekleştirin

Bing Konuşma Tanıma API'si ÖNİZLEME

Metni konuşmaya, konuşmayı metne dönüştürerek kullanıcının amacını anlayın

Özel Konuşma Hizmeti ÖNİZLEME

Konuşma tarzı, arka plan gürültüsü ve sözlük gibi konuşma tanıma engellerini aşın

Bing Yazım Denetimi API’si

Uygulamanızdaki yazım hatalarını saptayın ve düzeltin

Konuşmacı Tanıma API’si ÖNİZLEME

Konuşmacıları belirlemek ve kimliklerini doğrulamak için konuşma özelliklerinden yararlanın

Translator Konuşma Tanıma API’si

Basit bir REST API çağrısıyla kolayca gerçek zamanlı konuşma çevirisi gerçekleştirin

Öneriler API’si ÖNİZLEME

Müşterilerinizin isteyebileceği öğeleri tahmin edin ve önerin

Akademik Bilgi API'si ÖNİZLEME

Microsoft Academic Graph’te yer alan geniş akademik içerikten faydalanın

Uygulamanızı güçlendirmeye hazır mısınız?