Bilişsel Hizmetler Dizini

Bilişsel Hizmetleri Azure bulutunda yönetin veya geçici erişimle test edin

Görüntü

Görüntü İşleme teknolojisinin uygulama ve hizmetler için resim ve videolardaki içerikleri doğru bir şekilde tanımlayıp analiz etmeyi nasıl mümkün kıldığını öğrenin. Dilediğiniz hizmeti ücretsiz olarak deneyin ve hızla aşağıdaki özelliklere sahip, görüntü işleme özellikli uygulamalar ve hizmetler oluşturun.

Görüntü İşleme

Ücretsiz deneyin | Daha fazla bilgi

Resimleri sınıflandırma

Resimlerdeki sahne ve etkinlikleri tanıma | Tanıtım

Resimlerdeki ünlüleri ve önemli yerleri tanıma | Tanıtım

Resimlerdeki optik karakterleri tanıma (OCR) | Tanıtım | Kapsayıcı Desteği

El yazısı tanıma | Tanıtım

Yüz Tanıma

Ücretsiz deneyin | Daha fazla bilgi | Kapsayıcı Desteği

Resimlerde yüz algılama | Tanıtım

Resimlerdeki Kişileri Tanımlama

Resimlerde duygu tanım | Tanıtım

Resimlerdeki benzer yüzleri tanıma ve gruplandırma | Tanıtım

Video Indexer

Ücretsiz deneyin | Daha fazla bilgi

Videoda yüz algılama

Videoda nesne, sahne ve etkinlik algılama

Meta veri, ses ve ana kare ayıklama ve analiz etme

Content Moderator

Ücretsiz deneyin | Daha fazla bilgi

Resimler ve videolar için müstehcen veya rahatsız edici içerik denetimi

Eşleşen içeriği engellemeye veya buna izin vermeye yönelik özel resim ve metin listeleri

İnsan moderatörlerin geri bildirimlerini eklemeye yönelik araçlar

Dil

Uygulama ve hizmetlerin yapılandırılmamış metinleri anlayabilmesini veya bir konuşmacının söylediği sözlerin amacını tanıyabilmesini sağlayan dil hizmetleri hakkında bilgi edinin. Dilediğiniz hizmeti ücretsiz olarak deneyin ve hızla aşağıdaki özelliklere sahip, Dil özellikli uygulamalar ve hizmetler oluşturun.

Metin Analizi

Ücretsiz deneyin | Daha fazla bilgi | Kapsayıcı Desteği

Adlandırılmış Varlık Tanıma | Tanıtım

Anahtar tümcecik ayıklama | Tanıtım

Metin duygu analizi | Tanıtım

Translator Metin Çevirisi

Ücretsiz deneyin | Daha fazla bilgi

Otomatik dil algılama | Kapsayıcı Desteği

Otomatik metin çevirisi

Özelleştirilebilir çeviri

Bing Yazım Denetimi

Ücretsiz deneyin | Daha fazla bilgi

Web ölçeğinde, çok dilli yazım denetimi | Tanıtım

Bağlamsal yazım denetimi

Soru-Cevap Oluşturma

Ücretsiz deneyin | Daha fazla bilgi

Yapılandırılmamış metinden soru-cevap ayıklama | Tanıtım

Soru-cevap koleksiyonlarından bilgi bankası oluşturma | Tanıtım

Bilgi bankaları için anlamsal eşleştirme

Content Moderator

Ücretsiz deneyin | Daha fazla bilgi

Resimler ve videolar için müstehcen veya rahatsız edici içerik denetimi

Eşleşen içeriği engellemeye veya buna izin vermeye yönelik özel resim ve metin listeleri

İnsan moderatörlerin geri bildirimlerini eklemeye yönelik araçlar

Konuşma

Konuşma Tanıma’nın konuşma işleme özelliklerini dilediğiniz uygulama veya hizmetle tümleştirmenize nasıl imkan sağladığını keşfedin. Konuşma dilini metne dönüştürün ya da Standart (veya özelleştirilebilir) ses tiplerini kullanarak metinden kulağa doğal gelen konuşmalar oluşturun. Dilediğiniz hizmeti ücretsiz olarak deneyin ve hızla aşağıdaki özelliklere sahip, konuşma tanıma özellikli uygulamalar ve hizmetler oluşturun.

Konuşmayı Metne Dönüştürme

Ücretsiz deneyin | Daha fazla bilgi

Otomatik konuşma tanıma ve konuşma transkripsiyonu (konuşmayı metne dönüştürme) | Tanıtım

Özelleştirilebilir konuşma tanıma ve konuşma transkripsiyonu (konuşmayı metne dönüştürme) | Tanıtım

Benzersiz sözcük hazineleri veya aksanlar için özelleştirilebilir konuşma modelleri | Tanıtım

Konuşmacı Tanıma ÖNİZLEME

Ücretsiz deneyin | Daha fazla bilgi

Konuşmacı tanıma | Tanıtım

Konuşmacı doğrulama | Tanıtım

Metin Okuma

Ücretsiz deneyin | Daha fazla bilgi

Otomatik metin okuma | Tanıtım

Metin okuma için özelleştirilebilir ses tipleri | Tanıtım

Konuşma Çevirisi

Ücretsiz deneyin | Daha fazla bilgi

Gerçek zamanlı çeviri

Otomatik konuşma çevirisi

Özelleştirilebilir çeviri

Anomali Algılama

Sorunların oluşur oluşmaz tanımlanması için uygulamalarınıza anomali algılama özelliği ekleyin.

Anomali Algılayıcısı ÖNİZLEME

Ücretsiz deneyin | Daha fazla bilgi

Gerçek zamanlı anomali algılama

Özelleştirilebilir risk duyarlılığı

Yeni bilişsel yeteneklere sahip Azure Search’ü keşfedin

Azure Search’ün bir parçası olarak, kurumsal dosyalarınızın içeriğini anlayarak, bilgileri ayıklayıp zenginleştirerek, önem verdiğiniz bilgileri ve öngörüleri hızlıca bulmanızı sağlamak için yeni Bilişsel Arama özelliğini keşfedin.

Bilişsel Hizmetler Laboratuvarları

Laboratuvarlar, geliştiricilere yeni Bilişsel Hizmetler teknolojilerini herkesten önce öğrenme fırsatı sağlar. Bu yenilikçi proje takımlarının en yeni araştırmalarına ve son teknoloji tasarımlarına göz atın. Bilişsel Hizmetleri gelecekte nelerin beklediğini öğrenin. Laboratuvarlar, Azure Hizmetleri’nden biri değildir.