Akademik Bilgi API'si

Akademik Bilgi API'sini kullanarak Microsoft Academic Graph’te yer alan geniş akademik içerikten faydalanın.

Yorumlayın

Doğal dildeki bir kullanıcı sorgu dizesini yorumlar. Ek açıklamalı yorumlar döndürerek, kullanıcının ne yazmakta olduğunun tahmin edildiği zengin bir arama kutusu otomatik tamamlama deneyimi sağlar.

Değerlendirin

Bir sorgu ifadesini değerlendirir ve Akademik Bilgi varlığı sonuçları döndürür

Calchistogram

Bir sorgu ifadesi tarafından döndürülen akademik varlıklara ait öznitelik değerleri dağılımının histogramını hesaplar. Örneğin, belirli bir yazar için yıla göre alıntıların dağılımı hesaplanabilir.

Benzerlik

2 metin girişi arasındaki akademik kosinüs benzerliğini hesaplar. İlgili metinlerin yalnızca sözcüklerini değil kavramlarını da benzerlik açısından değerlendirir.

Grafik Arama

Belirli bir grafik desenini arar ve eşleşen varlık sonuçlarını döndürür. Grafik desenleri JSON nesneleri ya da lambda ifadeleriyle belirtilebilir.

Diğer Cognitive Services API’lerine göz atın

Görüntü İşleme API'si

Görüntülerden eyleme dönüştürülebilir bilgiler çıkarın

Content Moderator

Otomatik görüntü, metin ve video denetimi

Video API’si ÖNİZLEME

Akıllı video işleme

Video Indexer ÖNİZLEME

Video öngörülerini açığa çıkartın

Yüz API'si

Fotoğraflardaki yüzleri algılayın, çözümleyin, düzenleyin ve etiketleyin

Duygu Tanıma API'si ÖNİZLEME

Duygu tanıma ile kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirin

Custom Vision Service ÖNİZLEME

Kendinize özgü kullanım durumu için kolayca kendi son teknolojiye sahip bilgisayar görme modellerinizi özelleştirin.

Language Understanding Intelligent Service ÖNİZLEME

Uygulamalarınıza kullanıcılarınızın verdiği komutları anlamayı öğretin

Bing Yazım Denetimi API’si

Uygulamanızdaki yazım hatalarını saptayın ve düzeltin

Web Dil Modeli API’si ÖNİZLEME

Web ölçeğindeki veriler üzerine geliştirilen tahmine dayalı dil modellerinin gücünden yararlanın

Translator Konuşma Tanıma API’si

Basit bir REST API çağrısıyla kolayca gerçek zamanlı konuşma çevirisi gerçekleştirin

Metin Analizi API’si ÖNİZLEME

Duyguları ve konuları kolayca değerlendirerek kullanıcıların ne istediğini anlayın

Translator Metin Tanıma API’si

Basit bir REST API çağrısıyla kolayca otomatik metin çevirisi gerçekleştirin

Dil Analizi API’si ÖNİZLEME

Dil Analizi API’si ile karmaşık dil kavramlarını basitleştirin ve metni ayrıştırın.

Özel Konuşma Hizmeti ÖNİZLEME

Konuşma tarzı, arka plan gürültüsü ve sözlük gibi konuşma tanıma engellerini aşın

Bing Konuşma Tanıma API'si

Metni konuşmaya, konuşmayı metne dönüştürerek kullanıcının amacını anlayın

Konuşmacı Tanıma API’si ÖNİZLEME

Konuşmacıları belirlemek ve kimliklerini doğrulamak için konuşma özelliklerinden yararlanın

Öneriler API’si ÖNİZLEME

Müşterilerinizin isteyebileceği öğeleri tahmin edin ve önerin

Bilgi Keşfetme Hizmeti ÖNİZLEME

Doğal dil girişleri aracılığıyla, yapılandırılmış veriler üzerinde etkileşimli arama deneyimlerini etkinleştirin

Entity Linking Intelligence Service API’si ÖNİZLEME

Uygulamanızın veri bağlantılarını adlandırılmış varlık tanıma ve kesinleştirme ile güçlendirin.

Akademik Bilgi API'si

Microsoft Academic Graph’te yer alan geniş akademik içerikten faydalanın

Soru-Cevap Oluşturucu API’si ÖNİZLEME

Bilgileri damıtarak konuşma bağlamında kullanılabilen ve içinde kolayca gezinilebilen yanıtlar elde edin.

Custom Decision Service ÖNİZLEME

Deneyim kazandıkça zeka düzeyi artan, bulut tabanlı ve bağlamsal bir karar verme API’si

Prague Projesi

Harekete dayalı denetimler

Nanjing Projesi

İzokron Hesaplamaları

Johannesburg Projesi

Rota lojistiği

Cuzco Projesi

Wikipedia Girişleri ile ilişkili etkinlik

Abu Dhabi Projesi

Mesafe Matrisi

Wollongong Projesi

Konum öngörüleri

Uygulamanızı güçlendirmeye hazır mısınız?