BizTalk Services

Kurumsal ve bulutu sorunsuz şekilde tümleştirin

Azure BizTalk Services'ın özellikleri artık Azure App Service'ta de kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinin

App Service, API Apps ve Logic Apps

Yeni App Service özelliklerinden yararlanarak tümleştirme çözümlerini buluta genişletin. Daha fazla bilgi edinin.

Kuruluş uygulaması tümleştirme

BizTalk Hizmetleri hazır olarak, SAP, Oracle EBS, SQL Server ve PeopleSoft için buluttan şirket içine tümleştirme ve iş kolu uygulama tümleştirmesi sağlar. Herhangi bir HTTP, FTP, SFTP veya REST veri kaynağına bağlanmanıza olanak tanır. Hizmet Veri Yolu kuyrukları, Konular, SQL Veritabanı ve Blob depolama gibi çeşitli Azure yapıtlarını kullanarak iletileri yönlendirebilirsiniz.

Binlerce müşteri; ödeme işleme, tedarik zinciri yönetimi, işletmeler arası etkileşimler, gerçek zamanlı karar verme ve raporlama gibi çözümlerde BizTalk Hizmetleri’ne güveniyor. Microsoft tümleştirmesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Karma BağlantıÖnizlemesi

BizTalk Hizmetleri Karma Bağlantılar özelliği, özel bir kod kullanmadan yalnızca birkaç yapılandırma değişikliğiyle Azure Web Siteleri veya Azure Mobil Hizmetlerini Microsoft SQL Server, MySQL ya da herhangi bir web hizmeti gibi tüm şirket içi TCP ve HTTP kaynaklarına bağlamanızı sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Karma Bağlantılara Genel Bakış ve Başlarken.

İlgili ürün ve hizmetler

Azure Active Directory

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin

API Management

API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli ve ölçekli bir şekilde yayımlayın

SQL Veritabanı

Hizmet olarak yönetilen ilişkisel SQL Veritabanı

Tümleştirme çözümlerini buluta genişletmek için App Service'ı kullanın