BizTalk Services

Kuruluşu ve bulutu sorunsuz şekilde tümleştirin

Effective immediately, BizTalk Services is no longer available to new customers, and will be retired entirely on May 31, 2018. However, Azure Logic Apps meets and exceeds the capabilities found in BizTalk Services. For example, the key integration capabilities are already included in Azure Logic Apps, which also provides many additional customer benefits including:

  • Serverless iPaaS enhances user experience and provides usage-based billing.
  • Access to over 100 connectors to cloud and premise-based apps.
  • Easily design and implement workflows using Logic Apps’ visual designer.
  • Seamlessly harness the power of Azure services such as Machine Learning and Cognitive Services.

Learn more about Logic Apps and read the Logic Apps Documentation .

Azure BizTalk Services'ın özellikleri artık Azure App Service'ta de kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinin

App Service, API Apps ve Logic Apps

Yeni App Service özelliklerinden yararlanarak tümleştirme çözümlerini buluta genişletin. Daha fazla bilgi edinin

Kuruluş uygulaması tümleştirme

BizTalk Hizmetleri hazır olarak, SAP, Oracle EBS, SQL Server ve PeopleSoft için buluttan şirket içine tümleştirme ve iş kolu uygulama tümleştirmesi sağlar. Herhangi bir HTTP, FTP, SFTP veya REST veri kaynağına bağlanmanıza olanak tanır. Hizmet Veri Yolu kuyrukları, Konular, SQL Veritabanı ve Blob depolama gibi çeşitli Azure yapıtlarını kullanarak iletileri yönlendirebilirsiniz.

Binlerce müşteri; ödeme işleme, tedarik zinciri yönetimi, işletmeler arası etkileşimler, gerçek zamanlı karar verme ve raporlama gibi çözümlerde BizTalk Hizmetleri’ne güveniyor. Daha fazla bilgi edinin

Karma BağlantıÖnizlemesi

BizTalk Services Karma Bağlantılar özelliği, Azure App Service’in Web Apps özelliğini veya Mobile Apps özelliğini tüm şirket içi TCP ve HTTP kaynaklarına (SQL Server, MySQL ya da herhangi bir web hizmeti gibi) özel bir kod kullanmadan yalnızca birkaç yapılandırma değişikliğiyle bağlamanızı sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Karma Bağlantılara Genel Bakış ve Karma Bağlantıları kullanarak Azure App Service’te bir web uygulamasından şirket içi SQL Server'a bağlanma.

İlgili ürün ve hizmetler

Azure Active Directory

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin

API Management

API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli ve ölçekli bir şekilde yayımlayın

SQL Veritabanı

Yönetilen, ilişkisel hizmet olarak SQL Veritabanı

Tümleştirme çözümlerini buluta genişletmek için App Service'ı kullanın