FHIR için Azure API

Easily create and deploy a FHIR service for health data solutions

Azure API for FHIR benefits

  • Enterprise-grade endpoint for healthcare data management
  • High performance and low latency
  • Management of protected health data in a cloud environment
  • SMART on FHIR support for mobile and web implementations
  • Role-based access control (RBAC) for data control at scale
  • Audit logs to support compliance requirements

Sağlık hizmeti verilerini bulutta yönetin

FHIR® için Azure API verilerin FHIR biçiminde hızla paylaşılmasına olanak tanır ve bulutta yönetilen bir Hizmet Olarak Platform (PaaS) teklifi tarafından desteklenir. Korumalı sağlık bilgileri için tutarlı tek bir çözümle veri yönetimini basitleştirin. Klinik sağlık verilerinizi buluta taşıyın ve FHIR® veri standardını kullanarak birlikte çalışabilirliği artırın. Elektronik sağlık kaydı sistemleri veya araştırma veritabanları gibi mevcut veri kaynaklarınızı hızla bağlayın. Sağlık verilerinizde analiz, makine öğrenimi ve eyleme dönüştürülebilir makine zekası için yeni seçenekler oluşturun.

FHIR® ile birlikte çalışabilirliği genişletin

Okuma, yazma, arama ve diğer işlevler için FHIR® API’lerini kullanan herhangi bir sisteme bağlanın. Elektronik sağlık kayıtlarında, doktor ve hasta panolarında, uzaktan izleme programlarında ve daha fazlasında yer alan klinik verileri kullanarak makine öğrenimini birleştirin, normalleştirin ve uygulayın. İç veri sistemlerinizde veya FHIR® API’lerinin bulunduğu dış veritabanlarında birlikte çalışabilirliği genişletin. Verilerinizin değerini artırın ve değişen iş dinamiklerine daha kolay bir şekilde yanıt verin.

Control data access at scale

Manage how healthcare data is stored and accessed with RBAC. Increase security and reduce administrative workloads by applying data controls based on role definitions you create.

Keep healthcare data secure

Security intelligence in the cloud helps safeguard protected health information. PHI is isolated in a unique database for each API instance, with multi-region failover and advanced threat protection.

Denetim günlükleri ve izleme

Yerleşik denetim günlükleriyle verilerinizde neler gerçekleştiğini hızla izleyin. Her veri deposunda erişim, oluşturma, değiştirme ve okuma işlemlerini izleyin.

FHIR® nedir?

Sağlık hizmeti sektörü yeni HL7 FHIR® standardını veya Hızlı Sağlık Hizmeti Birlikte Çalışma Kaynakları’nı hızla benimsiyor. Bu sağlam ve genişletilebilir veri modeli, FHIR® kullanan tüm sistemlerin birlikte çalışabilmesi için semantiği ve veri alışverişini standartlaştırır.

FHIR®, HL7’nin kayıtlı ticari markasıdır ve HL7’nin izniyle kullanılır.

FHIR® için Azure API’yi kullanmaya başlayın