Operations Management Suite | Automation and Control

Otomasyon ve yapılandırma yönetimiyle kesintisiz hizmetler ve uyumluluk sağlayın

Hızlı BT operasyonları oluşturun

İşlemleri isteğe bağlı veya otomatik olarak tetikleyin. Operasyonel sorunlara karşı hemen harekete geçerek yanıt sürenizi geliştirin.

Yapılandırma tutarlılığını sağlayın

Azure’un sunduğu yüksek oranda kullanılabilir çekme hizmetini kullanarak uygulamalarınızın ve altyapı kaynaklarınızın istenen durumunu uygulayarak, görüntüleyerek ve otomatik güncelleştirerek yapılandırma değişikliklerini önleyin.

BT kaynaklarını uyumlu tutun

Yapılandırmaları tanımlayıp uygulamak ve uyumluluğu etkinleştirmek için yapılandırma yönetimi ile değişiklik izlemeyi birleştirin. Buluttan Windows Server ve Linux için düzenlenmiş güncelleştirme yönetimi sunun.

Hizmetlerin uçtan uca otomatik teslimini sağlayın

BT ortamınızda hizmetlerin uçtan uca otomatik teslimi için işlem otomasyonu ve yapılandırma yönetimini tümleştirin.

Şirket içinde ve bulutta kullanın

Karmaşık ve yinelenen görevleri otomatikleştirmek için tanıdık PowerShell yeteneklerini kullanın. İnsan müdahalesi olmadan şirket içi veri merkezinizdeki bulut otomasyon özelliklerini genişletin.

İlgili ürün ve hizmetler

Öngörü ve Analiz

Birleştirilmiş ve basit bir deneyimle, BT kaynaklarını ister platformlar üzerinde ister genel bulutta yönetin

Güvenlik ve Uyumluluk

Şirket içi veri merkezlerinizdeki ve diğer bulut hizmeti sağlayıcılarındaki düğümler dahil olmak üzere tüm veri merkezi ortamlarında güvenliği sağlayın

Koruma ve Kurtarma

Uygulama kullanılabilirliği ve veri koruması sağlayın

Automation and Control’u ücretsiz olarak değerlendirin