Gezintiyi Atla

Azure Active Directory güvenliği ve idaresi

Kullanıcıların kimlik bilgilerini koruma ve dijital kimliklerinizi yönetme

Kullanıcıları koruma ve erişimi yönetme

Uzaktan çalışmanın güvenli hale getirilmesi için güçlü kimlik doğrulaması kullanılması ve gerçek zamanlı risk değerlendirmeleri temel alınarak kaynaklara erişimin denetlenmesi gerekir. Kullanıcılarınızı güvenli hale getirin, akıllı ilkelerle erişimi yönetin, tehditleri sürekli olarak izleyin ve uygun eylemleri gerçekleştirin. Kurumsal kaynaklarınıza erişme izni vermeden önce bunları risk altındaki kimliklere karşı otomatik olarak korumak için gerçek zamanlı makine öğrenmesini ve buluşsal sinyalleri kullanın.

Güçlü çok faktörlü kimlik doğrulaması, kullanıcıların kimlik bilgilerini korur

Bağlam temelli uyarlanabilir ilkeler erişim izni verir, erişimi sınırlandırır veya engeller

Gerçek zamanlı makine öğrenmesi, kullanıcıları kimlik bilgilerinin sızdırılmasına veya çalınmasına karşı korur ve şüpheli oturum açma denemelerini engeller

Kimlik idaresi, hibrit ortamlarda ayrıcalıklı kullanıcılar dahil olmak üzere tüm kullanıcılara yönelik uygulama ve verilere erişimi denetler

Kaynaklarınıza erişimi güvenli hale getirme

Verify users’ identities before granting access to your resources. Implement secure sign-on and multi-factor authentication to mitigate risk and help protect your users from 99.9 percent of cybersecurity attacks.

Sıfır Güven’i kullanmaya başlayın

Enforce the core principle of Zero Trust—never trust, always verify. Set Conditional Access policies based on the user, location, device, and application to determine whether access should be allowed, limited, or blocked.

Gerçek zamanlı makine öğrenmesi uygulama

Reduce noise and focus on finding real threats quickly. Implement real-time machine learning and knowledge based on analyzing trillions of signals daily. Get visibility into high-risk events and help make your environment more secure with unified identity protection.

Ayrıcalıklı kullanıcıları verimli ve güvenli bir şekilde yönetme

Discover, restrict, and monitor access rights for privileged identities. Secure your admin accounts by limiting access to critical operations using just-in-time, time-bound, and role-based access control.

Kimlik yaşam döngüsü idaresi

Ensure that the right users have the right access to the right resources by using intelligent cloud identity governance. Monitor and audit access to all resources while managing employee productivity.

Hazırsanız başlayabiliriz. Ücretsiz Azure hesabınızı hemen ayarlayalım

Kullanmaya başlayın