Azure Active Directory güvenliği ve idaresi

Kullanıcıların kimlik bilgilerini koruma ve dijital kimliklerinizi yönetme

Kullanıcıları koruma ve erişimi yönetme

Uzaktan çalışmanın güvenli hale getirilmesi için güçlü kimlik doğrulaması kullanılması ve gerçek zamanlı risk değerlendirmeleri temel alınarak kaynaklara erişimin denetlenmesi gerekir. Kullanıcılarınızı güvenli hale getirin, akıllı ilkelerle erişimi yönetin, tehditleri sürekli olarak izleyin ve uygun eylemleri gerçekleştirin. Kurumsal kaynaklarınıza erişme izni vermeden önce bunları risk altındaki kimliklere karşı otomatik olarak korumak için gerçek zamanlı makine öğrenmesini ve buluşsal sinyalleri kullanın.

Güçlü çok faktörlü kimlik doğrulaması, kullanıcıların kimlik bilgilerini korur

Bağlam temelli uyarlanabilir ilkeler erişim izni verir, erişimi sınırlandırır veya engeller

Gerçek zamanlı makine öğrenmesi, kullanıcıları kimlik bilgilerinin sızdırılmasına veya çalınmasına karşı korur ve şüpheli oturum açma denemelerini engeller

Kimlik idaresi, hibrit ortamlarda ayrıcalıklı kullanıcılar dahil olmak üzere tüm kullanıcılara yönelik uygulama ve verilere erişimi denetler

Kaynaklarınıza erişimi güvenli hale getirme

Kaynaklarınıza erişim izni vermeden önce kullanıcıların kimliklerini doğrulayın. Riskleri azaltıp kullanıcılarınızı siber saldırıların yüzde 99,9’undan korumak için güvenli oturum açmayı ve çok faktörlü kimlik doğrulamasını uygulayın.

Sıfır Güven’i kullanmaya başlayın

Sıfır Güven’in temel ilkesini (asla güvenme, her zaman doğrula) uygulayın. Erişime izin verilmesini, erişimin sınırlandırılmasını veya engellenmesini belirlemek için kullanıcıyı, konumu, cihazı ve uygulamaları temel alan Koşullu Erişim ilkeleri ayarlayın.

Gerçek zamanlı makine öğrenmesi uygulama

Gürültüyü azaltın ve gerçek tehditleri hızla bulmaya odaklanın. Her gün trilyonlarca sinyalin analiz edilmesine dayalı gerçek zamanlı makine öğrenmesi ve bilgi uygulayın. Yüksek riskli etkinliklere karşı görünürlük elde edin ve birleştirilmiş kimlik korumasıyla ortamınızın daha güvenli hale getirilmesine yardımcı olun.

Ayrıcalıklı kullanıcıları verimli ve güvenli bir şekilde yönetme

Ayrıcalıklı kimlikler için erişim haklarını bulun, kısıtlayın ve izleyin. Anlık, zaman sınırlı ve rol tabanlı erişim denetimiyle kritik işlemlere erişimi sınırlandırarak yönetici hesaplarınızı güvenli hale getirin.

Kimlik yaşam döngüsü idaresi

Akıllı bulut kimlik idaresi hizmetini kullanarak, doğru kullanıcıların doğru kaynaklara eriştiğinden emin olun. Çalışan verimliliğini yönetirken tüm kaynaklara erişimi izleyin ve denetleyin.

Hazırsanız başlayabiliriz. Ücretsiz Azure hesabınızı hemen ayarlayalım

Kullanmaya başlayın