Azure Active Directory Domain Services

Hizmet olarak etki alanı denetleyiciniz

Azure’da yönetilen etki alanı hizmetlerini kullanın

Azure Active Directory Etki Alanı Hizmetleri, bir etki alanına Azure sanal makineleri ekleme işlemini etki alanı denetleyicileri dağıtmak zorunda kalmadan gerçekleştirmenizi sağlar. Kullanıcılar, kurumsal Active Directory kimlik bilgilerini kullanarak bu sanal makinelerde oturum açar ve kaynaklara sorunsuz şekilde erişir. Etki alanına katılmış sanal makineleri daha güvenli şekilde yönetmek için Grup İlkesi’ni kullanabilirsiniz. Grup İlkesi, güvenlik temellerini Azure sanal makinelerinizin tümünde uygulamaya ve zorunlu kılmaya yönelik kolay ve tanıdık bir yoldur.

Kimlik konusunda endişelenmeden şirket içi uygulamaları Azure’a taşıyın

Azure Active Directory Etki Alanı Hizmetleri, kuruluşlarda yaygın şekilde kullanılan etki alanına katılım, LDAP, NTLM ve Kerberos kimlik doğrulaması gibi özelliklere sahiptir. Şirket içinde çalışan ve dizin kullanan eski uygulamalarınızı, kimlik gereksinimleri konusunda endişelenmenize gerek kalmadan Azure’a geçirin. Azure üzerindeki Linux ve Windows Server sanal makinelerinde iş kolu uygulamalarını kolayca dağıtın. Etki alanı denetleyicilerini Azure sanal makineleri olarak dağıtmanıza veya kimlik altyapınızla yeniden VPN bağlantısı kurmanıza gerek yoktur.

Dakikalar içinde dağıtın ve kullandıkça ödeyin

Kullanmaya kolayca başlayabilirsiniz. Azure Portal’ı kullanarak Azure Active Directory kiracınız için Azure Active Directory Etki Alanı Hizmetleri’ni hızla etkinleştirebilirsiniz. Dizininizin boyutuna bağlı olarak saatlik ücret üzerinden ödeme yaparsınız.

Kurumsal ölçek ve SLA edinin

Azure Active Directory Etki Alanı Hizmetleri, kurumsal düzeyde ölçeklendirme ve güvenilirlik olanağı sunar. Azure Active Directory Etki Alanı Hizmetleri, dünyanın çeşitli yerlerine dağıtılmış veri merkezlerinde barındırılan, kullanılabilirlik düzeyi yüksek bir hizmettir.

SaaS uygulamalarının yanı sıra geleneksel dizin kullanan uygulamaları da yönetin

Çalışanlarınıza, iş ortaklarınıza ve tüketicilerinize yönelik bir kimlik ve erişim yönetimi bulut çözümü olan Azure Active Directory, artık modern bulut uygulamalarınızın yanı sıra geleneksel dizin kullanan uygulamalarınızı da destekliyor.

İlgili ürün ve hizmetler

Azure Active Directory

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin

Multi-Factor Authentication

Ek kimlik doğrulama seviyesi ile verilerinize ve uygulamalarınıza erişimi koruyun

Azure Active Directory B2C

Bulutta tüketici kimliği ve erişim yönetimi

Azure Active Directory Etki Alanı Hizmetleri’ni deneyin