Azure ürünleri

Tümleşik Azure hizmetleri, özellikleri ve paketlerinin yer aldığı, kapsamı gün geçtikçe genişleyen dizinimize göz atın.

Bilgi İşlem

Sanal Makineler

Birkaç saniye içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın

App Service

Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun

İşlevler

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Batch

Bulut ölçeğinde iş zamanlaması ve bilgi işlem yönetimi

Container Instances

Kapsayıcıları tek bir komutla kolayca çalıştırın

Service Fabric

Windows veya Linux’ta mikro hizmet geliştirin ve kapsayıcıları düzenleyin

Sanal Makine Ölçek Kümeleri

Binlerce Linux ve Windows sanal makinesi yönetin ve ölçeklendirin

Azure Container Service (AKS)

Kubernetes dağıtımı, yönetimi ve işlemlerini kolaylaştırın

Cloud Services

Yüksek düzeyde erişilebilir, sonsuz ölçeklenebilir bulut uygulamaları ve API'ler oluşturun

Linux Sanal Makineleri

Ubuntu, Red Hat ve daha fazlası için sanal makineler sağlayın

Sanal Makinelerde SQL Server

Kurumsal SQL Server uygulamalarını bulutta barındırın

Azure’da SAP HANA Büyük Örnekler

Diğer tüm hiper ölçekli bulut sağlayıcılarına kıyasla en büyük SAP HANA iş yüklerini çalıştırın

Networking (Ağ İletişimi)

Content Delivery Network

Dünya çapında geniş çaplı erişimle güvenli, güvenilir içerik teslimi sağlayın

ExpressRoute

Azure için ayrılmış özel fiber ağ bağlantıları

Azure DNS

DNS etki alanınızı Azure'da barındırın

Sanal Ağ

Özel ağlar sağlayın ve bu ağları isteğe bağlı olarak şirket içi veri merkezlerine bağlayın

Traffic Manager

Yüksek performans ve kullanılabilirlik için gelen trafiği yönlendirin

Load Balancer

Uygulamalarınıza yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve ağ performansı sağlayın

VPN Gateway

Şirketler arası güvenli bağlantı kurun

Application Gateway

Azure’da güvenli, ölçeklenebilir ve yüksek oranda kullanılabilir web ön uçları oluşturun

Azure DDoS Koruması

Uygulamalarınızı Dağıtılmış Hizmet Engelleme (DDoS) saldırılarına karşı koruyun

Ağ İzleyicisi

Ağ performansı izleme ve tanılama çözümü

Depolama

Depolama

Dayanıklı, yüksek oranda kullanılabilir ve büyük ölçüde ölçeklenebilir bulut depolaması

Backup

Bulutta basit ve güvenilir sunucu yedeklemesi

StorSimple

Kurumsal bir hibrit bulut depolaması çözümüyle maliyetleri düşürün

Site Kurtarma

Özel bulutların korunmasını ve kurtarılmasını düzenleyin

Data Lake Store

Büyük veri analiz iş yükleri için çok büyük ölçekte depo

Blob Depolama

Yapılandırılmamış veriler için REST tabanlı nesne depolama

Disk Depolama

Sanal makineleri destekleyen kalıcı ve güvenli disk seçenekleri

Managed Disks (Yönetilen Diskler)

Azure sanal makineler için kalıcı ve güvenli disk depolama

Kuyruk Depolama

Uygulamaları, trafiğe göre etkili bir şekilde ölçeklendirme

Dosya Depolama

Standart SMB 3.0 protokolünü kullanan dosya paylaşımları

Azure Data Box

Azure veri aktarımına yönelik güvenli, sağlamlaştırılmış bir alet

Web ve Mobil

App Service

Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun

API Management

API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve uygun ölçekte yayımlayın

Content Delivery Network

Dünya çapında geniş çaplı erişimle güvenli, güvenilir içerik teslimi sağlayın

Media Services

Ölçekli video ve ses kodlayın, depolayın ve yayımlayın

Notification Hubs

Herhangi bir arka uçtan herhangi bir platforma anlık bildirimler gönderin

Azure Search

Tümüyle yönetilen hizmet olarak veritabanı

Logic Apps

Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını kod yazmadan otomatikleştirin

Encoding

Bulut ölçeğinde Studio Sınıfı kodlama

Canlı ve İsteğe Bağlı Akış

İçeriği, işletme ihtiyaçlarını karşılamak için neredeyse her cihaza ölçekle sunma

Azure Media Player

Tüm kayıttan yürütme ihtiyaçlarınız için tek bir katman

Content Protection

AES, PlayReady, Widevine ve Fairplay kullanarak içerikleri güvenli bir şekilde teslim edin

Azure Media Indexer

Multimedya içeriğinizi bulunabilir ve erişebilir duruma getirin

Web Apps

Görev açısından kritik Web uygulamalarını uygun ölçekte hızla oluşturun ve dağıtın

Mobile Apps

Tüm mobil uygulamalar için arka uç oluşturun ve barındırın

API Apps

Bulut API'lerini kolayca oluşturun ve kullanın

Medya Analizi

Konuşma ve görüntü hizmetlerini kullanarak video dosyalarındaki öngörüleri keşfedin

Kapsayıcılar

App Service

Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun

Batch

Bulut ölçeğinde iş zamanlaması ve bilgi işlem yönetimi

Container Kayıt Defteri

Tüm Azure dağıtımı türlerinde kapsayıcı görüntüleri depolayın ve yönetin

Container Instances

Kapsayıcıları tek bir komutla kolayca çalıştırın

Service Fabric

Windows veya Linux’ta mikro hizmet geliştirin ve kapsayıcıları düzenleyin

Azure Container Service (AKS)

Kubernetes dağıtımı, yönetimi ve işlemlerini kolaylaştırın

Veritabanları

Azure SQL Veritabanı

Yönetilen, ilişkisel hizmet olarak SQL Veritabanı

Azure Cosmos DB

Her ölçeğe uygun, global olarak dağıtılan çok modelli veritabanı

SQL Veri Ambarı

Kurumsal düzeyde özellikler içeren, hizmet olarak elastik veri ambarı

Redis Önbelleği

Verilere yüksek aktarım hızı ve düşük gecikme süresiyle erişim olanağıyla uygulamaları daha da güçlendirin

SQL Server Esnetme Veritabanı

Şirket içi SQL Server veritabanlarını dinamik olarak Azure’a esnetin

Tablo Depolama

Kısmen yapılandırılmış veri kümeleri kullanan NoSQL anahtar-değer deposu

PostgreSQL için Azure Veritabanı

Uygulama geliştiricileri için, yönetilen PostgreSQL veritabanı hizmeti

MySQL için Azure Veritabanı

Uygulama geliştiriciler için yönetilen MySQL veritabanı hizmeti

Azure Veritabanı Geçiş Hizmeti

Şirket içi veritabanının buluta geçişini basitleştirin

HDInsight

Bulut Hadoop, Spark, R Server, HBase ve Storm kümeleri sağlayın

Azure HDInsight için Apache Spark

Görev açısından kritik dağıtımlar için bulutta Apache Spark

HDInsight için Apache Storm

Büyük veriler için gerçek zamanlı akış işleme kolaylaştırıldı

HDInsight için R Server

Büyük veri için tahmine dayalı analiz, makine öğrenimi ve istatistiksel modelleme

SQL Veri Ambarı

Kurumsal düzeyde özellikler içeren, hizmet olarak elastik veri ambarı

Stream Analytics

Milyonlarca IoT cihazından gerçek zamanlı veri akışı işleme

Event Hubs

Milyonlarca cihazdan telemetri alın

Data Factory

Kurumsal ölçekte karma veri tümleştirmesi artık daha kolay

Log Analytics

Şirket içinde ve bulutta makine verilerini toplayın, arayın ve görselleştirin

Veri Kataloğu

Kurumsal veri varlıklarınızdan daha fazla değer elde edin

Data Lake Store

Büyük veri analiz iş yükleri için çok büyük ölçekte depo

Data Lake Analytics

Büyük verileri kolaylaştıran dağıtılmış analiz hizmeti

Azure Analysis Services

Hizmet olarak kurumsal düzeyde analiz altyapısı

Azure Databricks

Hızlı, kolay ve işbirliğine dayalı Apache Spark temelli analiz platformu

Power BI Embedded

Uygulamalarınıza tam etkileşimli, çarpıcı veri görselleştirmeleri ekleyin

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Machine Learning Studio

Kolayca tahmine dayalı analiz çözümleri oluşturun, dağıtın ve yönetin

Bilişsel Hizmetler

Bağlama göre etkileşim olanağı sağlayan akıllı API özellikleri ekleyin

Azure Robot Hizmeti

İsteğe bağlı olarak ölçeklenen akıllı, sunucusuz robot hizmeti

Metin Analizi API’si

Duyguları ve konuları kolayca değerlendirerek kullanıcıların ne istediğini anlayın

Görüntü İşleme API'si

Görüntülerden eyleme dönüştürülebilir bilgiler çıkarın

Content Moderator

Otomatik görüntü, metin ve video denetimi

Duygu Tanıma API'si

Duygu tanıma ile kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirin

Yüz API'si

Fotoğraflardaki yüzleri algılayın, tanımlayın, çözümleyin, düzenleyin ve etiketleyin

Bing Konuşma Tanıma API'si

Metni konuşmaya, konuşmayı metne dönüştürerek kullanıcının amacını anlayın

Web Language Model API

Web ölçeğindeki veriler üzerine geliştirilen tahmine dayalı dil modellerinin gücünden yararlanın

Language Understanding (LUIS)

Uygulamalarınıza kullanıcılarınızın verdiği komutları anlamayı öğretin

Konuşmacı Tanıma API’si

Konuşmacıları belirlemek ve kimliklerini doğrulamak için konuşma özelliklerinden yararlanın

Özel Konuşma Hizmeti

Konuşma tarzı, arka plan gürültüsü ve sözlük gibi konuşma tanıma engellerini aşın

Bing Otomatik Öneri API’si

Aramalar için uygulamanıza akıllı otomatik öneri seçenekleri ekleyin

Bing Yazım Denetimi API’si

Uygulamanızdaki yazım hatalarını saptayın ve düzeltin

Translator Konuşma Tanıma API’si

Basit bir REST API çağrısıyla kolayca gerçek zamanlı konuşma çevirisi gerçekleştirin

Translator Metin Tanıma API’si

Basit bir REST API çağrısıyla kolayca makine çevirisi yapın

Bing Özel Arama API'si

İstediğiniz sonuçları elde etmenizi sağlayan kullanımı kolay, reklamsız, profesyonel düzeyde bir arama aracı

Bing Varlık Arama API’si

Web’deki varlık bilgilerini belirleyip geliştirerek deneyimlerinizi zenginleştirin

Bing Web Araması API’si

Milyarlarca web belgesi arasından gelişmiş arama ayrıntıları elde edin

Bing Video Arama API’si

Videolar için arama yapın ve kapsamlı sonuçlar elde edin

Bing Resim Arama API’si

Resimler için arama yapın ve kapsamlı sonuçlar elde edin

Bing Haber Arama API’si

Haberler için arama yapın ve kapsamlı sonuçlar elde edin

Custom Decision Service

Deneyim kazandıkça zeka düzeyi artan, bulut tabanlı ve bağlamsal bir karar verme API’si

Soru-Cevap Oluşturucu API’si

Bilgileri kategorilere ayırarak konuşma bağlamında kullanılabilen ve kolayca bulunabilen yanıtlar elde edin

Dil Analizi API’si

Dil Analizi API’si ile karmaşık dil kavramlarını basitleştirin ve metni ayrıştırın

Video Indexer

Video öngörülerini açığa çıkartın

Custom Vision Service

Son teknoloji ürünü görüntü işleme modellerini kolayca özelleştirerek kendinize özgü kullanım örnekleri oluşturun

Azure Batch Yapay Zeka

İstediğiniz ölçekte, paralel bir şekilde derin öğrenme ve yapay zeka modelleriniz üzerinde hem kolayca deneme yapın hem de onları eğitin

Microsoft Genomiks

Genom dizilemeyi ve araştırma öngörülerini destekleyin

Machine Learning Hizmetleri

Deneme ve model yönetimi özelliklerine sahip uçtan uca, ölçeklenebilir, güvenilir bir platformla herkese yapay zeka olanağı sunun

Nesnelerin İnterneti

Azure Cosmos DB

Her ölçeğe uygun, global olarak dağıtılan çok modelli veritabanı

IoT Hub

Milyarlarca IoT varlığını bağlayın, izleyin ve denetleyin

Machine Learning Studio

Kolayca tahmine dayalı analiz çözümleri oluşturun, dağıtın ve yönetin

Stream Analytics

Milyonlarca IoT cihazından gerçek zamanlı veri akışı işleme

Event Hubs

Milyonlarca cihazdan telemetri alın

Notification Hubs

Herhangi bir arka uçtan herhangi bir platforma anlık bildirimler gönderin

Logic Apps

Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını kod yazmadan otomatikleştirin

IoT Paketi

İş sonuçlarınızı geliştirmek için işlenmemiş verileri yakalayın ve analiz edin

Zaman Serisi Öngörüleri

Zaman serisi verilerini anında keşfedin ve analiz edin

Event Grid

Çok büyük ölçekte, güvenilir olay teslimi olanağı elde edin

IoT Edge

Bulut zekasını uç cihazlarına genişletin

Azure Konum Tabanlı Hizmetler

Basit ve güvenli konum API’leri, verilere jeo-uzamsal bağlam sağlar

Azure Sphere

Securely connect MCU-powered devices from the silicon to the cloud

Tümleştirme

StorSimple

Kurumsal bir hibrit bulut depolaması çözümüyle maliyetleri düşürün

API Management

API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve uygun ölçekte yayımlayın

Data Factory

Kurumsal ölçekte karma veri tümleştirmesi artık daha kolay

Service Bus

Özel ve genel bulut ortamları arasında bağlantı sağlayın

Veri Kataloğu

Kurumsal veri varlıklarınızdan daha fazla değer elde edin

SQL Server Esnetme Veritabanı

Şirket içi SQL Server veritabanlarını dinamik olarak Azure’a esnetin

Logic Apps

Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını kod yazmadan otomatikleştirin

Event Grid

Çok büyük ölçekte, güvenilir olay teslimi olanağı elde edin

Güvenlik ve Kimlik

Azure Active Directory

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin

Multi-Factor Authentication

Kullanıcılarınızın fazladan çaba harcamasına gerek kalmadan verilerinizi ve uygulamalarınızı daha güvenli hale getirin

Azure Information Protection

Hassas verilerinizi her zaman ve her yerde daha iyi koruyun

Azure Active Directory Domain Services

Azure sanal makinelerini etki alanı denetleyicileri kullanmadan etki alanına ekleyin

Key Vault

Anahtarlarınızı ve diğer gizli dizileri koruyun ve denetimini elinizde tutun

Azure Active Directory B2C

Bulutta tüketici kimliği ve erişim yönetimi

Güvenlik Merkezi

Hibrit bulut iş yüklerinde güvenlik yönetimini birleştirin ve gelişmiş tehdit korumasını etkinleştirin

Geliştirici Araçları

Visual Studio Team Services

Ekiplerin kod paylaşmasına, iş izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler

API Management

API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve uygun ölçekte yayımlayın

Application Insights

Web uygulaması ve hizmetlerindeki sorunları algılayın, önceliklendirin ve tanılayın

Azure DevTest Labs

Yeniden kullanılabilir şablonları ve yapıtları kullanarak hızlıca ortam oluşturun

HockeyApp

Mobil uygulamalar dağıtın, geri bildirim ve kilitlenme raporları toplayın ve kullanımı izleyin

Visual Studio App Center

Uygulama yaşam döngülerini otomatikleştirerek uygulamalarınızı daha hızlı kullanıma sunun

Azure DevOps Projeleri

Üç hızlı adımda Azure uygulamalarını oluşturmaya başlayın. DevOps Projeleri popüler uygulama çerçevelerini destekler, ayrıca tam CI/CD işlem hattı tümleştirmesi ve performans izlemesine sahiptir.

Yönetim Araçları

Backup

Bulutta basit ve güvenilir sunucu yedeklemesi

Site Kurtarma

Özel bulutların korunmasını ve kurtarılmasını düzenleyin

Application Insights

Web uygulaması ve hizmetlerindeki sorunları algılayın, önceliklendirin ve tanılayın

Azure Advisor

Azure’a yönelik en iyi yöntemler için kişiselleştirilmiş öneri altyapınız

Scheduler

İşlerinizi basit veya karmaşık yinelenen zamanlamalara göre çalıştırın

Otomasyon

Süreç otomasyonu sayesinde bulut yönetimini basitleştirin

Log Analytics

Şirket içinde ve bulutta makine verilerini toplayın, arayın ve görselleştirin

Traffic Manager

Yüksek performans ve kullanılabilirlik için gelen trafiği yönlendirin

Azure İzleyici

Tüm Azure kaynakları için oldukça ayrıntılı ve gerçek zamanlı izleme verileri

Güvenlik ve Uyumluluk

Gelişmiş bulut güvenliği aracılığıyla tehdit algılama ve engelleme olanağına sahip olun

Koruma ve Kurtarma

Uygulama kullanılabilirliği ve veri koruması sağlayın

Otomasyon ve Denetim

Tüm otomasyon ve yapılandırma varlıklarını merkezi olarak yönetin

Öngörü ve Analiz

Buluttan alınan verilerde kolayca arama yapın ve bunları ilişkilendirip analiz edin

Ağ İzleyicisi

Ağ performansı izleme ve tanılama çözümü

Azure Hizmet Durumu

Azure hizmetlerindeki sorunlardan etkilenmeniz durumunda kişiselleştirilmiş rehberlik ve destekten yararlanabilirsiniz

Microsoft Azure Portal

Tüm Azure ürünlerini tek ve birleşik bir konsol üzerinde oluşturun, yönetin ve izleyin

Azure Resource Manager

Uygulama kaynaklarınızı yönetme biçiminizi basitleştirme

Cloud Shell

Tarayıcı tabanlı bir kabukla Azure yönetimini kolaylaştırın

Azure mobil uygulaması

Azure kaynaklarınıza istediğiniz zaman, istediğiniz yerden bağlanın

Azure İlkesi

Azure kaynakları için uygun ölçekte kurumsal idare ve standartlar uygulayın

Cost Management (Maliyet Yönetimi)

Bulut harcamalarınızı iyileştirirken bulut potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın

Azure Yönetilen Uygulamalar

Bulut tekliflerinin yönetimini kolaylaştırın

Azure Geçişi

Şirket içi sanal makinelerinizi kolayca keşfedin, değerlendirin, doğru boyuta getirin ve Azure’a geçirin