Gezintiyi Atla

Kaynak arama sonuçları

11 sonuç içinden 1 - 10 sonuç gösteriliyor


Sonuçlar

İlaç sektöründe Microsoft Azure IIoT

  

İlaç şirketleri; katı yönetmelikler, gözetim zincirinin korunması için çok sayıda işletmeyle işbirliği yapma, ilaçların üretildiği andan hastalara uygulandığı ana kadar geçen zamanda kalite kontrolünü sağlama sorumluluğu gibi birçok zorlukla mücadele ediyor.


Operasyon verilerine yönelik gerçek zamanlı görünürlük sağlayan Endüstriyel IoT (IIoT) çözümleri ürün geliştirme sürecini hızlandırabilir, değer zinciri genelindeki hataları daha erken tespit edebilir ve şirketlerin üretim süresini kısaltmasına olanak tanıyabilir.


Bu teknik incelemede, ilaç sektöründeki liderlerin verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve yeni iş modelleri oluşturmak için Azure IIoT’yi nasıl kullanabileceği açıklanır

IoT Sinyalleri Raporu

2019’da Microsoft ve Hypothesis, IoT Signals serisi kapsamında yıllık raporlar hazırlayacakları bir IoT Düşünce Liderliği girişimine başladı. Bu raporların amacı iş ortaklarımıza ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak, iş liderlerinin kendi IoT stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve çeşitli ülkelerde ve sektörlerde IoT kullanımı hakkındaki en güncel araştırmayı sağlamaktır. Önceki raporlar, üç araştırmaya odaklanıyordu. Şubat 2019’da yürütülen ilk turda çeşitli sektörlerde IoT kullanımı ele alındı. Ekim 2019’da yapılan devam çalışmasında dört büyük sektör (enerji, üretim, sağlık ve perakende) incelendi. 2020 yılında ise bu iki çalışmaya yönelik güncelleştirmeler sunuldu. 2021’de yayınlanan ve önceki Signals araştırmalarının başarısını ilerleten bu en son çalışma, son keşfedilen bilgileri içeren yeni bir araştırmayı ve IoT’nin hem mevcut hem de gelecekteki durumuna ilişkin içgörüleri içeriyor.  

Azure’da Modern Endüstriyel IoT Analizi

Müşteriler, Endüstriyel IoT Analizi için Azure Databricks’ten faydalanıyor

Kimya sektöründe Microsoft Azure IoT dijitalleştirmesi

Şirketinizin, sektörünüzün ve dünyanızın piyasa duyarlılığını, operasyonel verimliliğini, sağlığını, güvenliğini ve sürdürülebilirliğini iyileştirmek üzere dijitalleşmeden yararlanılabilecek belirli yolları keşfetmek için kimya endüstrisinde dijitalleşme hakkındaki bu teknik incelemeyi okuyun.  

Azure ile SAP varlığınızı güvenli ve güvenilir bir şekilde buluta geçirin

İşiniz açısından riskleri ve kesintileri en aza indirirken Azure’ın zekasını, güvenliğini ve güvenilirliğini SAP uygulamalarınıza katın. Packt’ın hazırladığı Azure üzerinde SAP Uygulama Kılavuzu’nun sunduğu şirket içi SAP iş yüklerinizi buluta taşımak için pratik rehberlikten yararlanın. 
Ücretsiz e-kitabı indirin ve:
  Azure'da SAP HANA, kimlik yönetimi, SAP Hybris ve SAP Veri Merkezi gibi konularda ayrıntılı bölümlerle Azure’da SAP ortamınızı tasarlamayı öğrenin.Benzersiz SAP çözümleriniz için doğru geçiş yöntemini seçme konusunda önerilerle buluta daha sorunsuz bir geçiş planlayıp uygulayın.Azure üzerinde SAP ile gelişmiş analiz ve IoT’u kullanma hakkında içgörü ve rehberlik edinin. 

Bulut Ölçeğinde Analiz 101

Bulut ölçeğinde veri analizi olanağı sayesinde dokunulmamış bilgileri ve içgörüleri açığa çıkararak ve böylece basit veri toplama ve depolamanın ötesine geçerek kuruluşunuzu daha çevik, verimli ve proaktif bir hale getirin. Bulut Ölçeğinde Analize Giriş e-kitabında iş zekası ve analizi konusundaki temel kavramlar, bunların temelinde yatan işle ilgili nedenler ve bunları uygulamak için gereken yapı taşı niteliğindeki teknolojiler hakkında bilgi edinebilirsiniz. 
Şunları öğrenmek için e-kitabı indirin:
  Silo halindeki konumlardaki müşteri verilerini toplayıp uyumlu hale getirin ve tümünü birleşik bir depoda görüntüleyin.Şirket içi ve bulut tabanlı uygulamaların yanı sıra web siteleri, sosyal medya ve IoT üzerindeki akış verilerini sentezleyin.Güçlü veri gölü teknolojilerini kullanarak petabayt ölçeğindeki verileri daha hızlı bir şekilde toplayıp yorumlayın.Makro desenleri gerçek zamanlı olarak tespit edin ve gelecek eğilimleri tahmin etmek için makine öğrenmesi modelleri oluşturun. 

Gerçek Dünyada IoT: Üretim Hikayeleri

İş liderlerinin veriler, cihazlar ve uygulamalar üzerinde denetimi sağlamaya yönelik uçtan uca bir yaklaşım için Azure IoT’u nasıl kullandığını görmek üzere bu ücretsiz kılavuzu okuyun. Nesnelerin İnternetinden (IoT) yararlanmak için gerekenleri ve IoT çözümünüzü çalışır duruma getirmeyi daha iyi anlayın. Aşağıdaki konuları araştırarak daha önce deneyim yaşamış kişilerden bilgi alın: 
  IoT ile yapabilecekleriniz: bağlı cihazlar hakkında bilgi, verilerin içgörülere dönüştürülmesi ve harekete geçmeniz için gerekenler gibi. IoT maliyetlerini iş gereksinimlerinize uyacak şekilde ölçeklendirirken IoT çözümlerinizi hızlıca çalışır duruma getirme. Microsoft’un uzaktan izleme, tahmine dayalı bakım, tesis yönetimi, bağlı üretim ve filo yönetimi gibi yaygın IoT senaryolarına yönelik güvenli bir uçtan uca yaklaşım sağlaması. 

Yatırım getirisini ortaya çıkarma

Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerini takip eden kuruluşlar öncelikle iş durumunu veya daha büyük stratejileri düşünmeden yenilikçi çözümlerden yararlanmak için acele ediyor olabilir. IoT projenize birincil hedefi anlamlı iş değerleri elde etmek olan stratejik bir girişim gözüyle bakarak IoT yatırımlarınızdan elde ettiğiniz getiriyi en yüksek düzeye çıkarın. Başarılı IoT projeleri oluşturup yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz şeylere ilişkin daha net bir bakış açısı geliştirerek başlayın. 
Nasıl yapacağınızı öğrenmek için bu ücretsiz teknik incelemeyi okuyun:
  IoT projenize sağlam bir temel oluşturarak işe koyulun.Yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için projenizi verimli bir biçimde yürütün.Her adımda deneyimli IoT iş ortaklarıyla çalışın.

Tahmine dayalı bakımın ötesinde: IoT ile “Mümkün Kılma Sanatı”

İlk heyecanını atlatıp olgunlaşan Nesnelerin İnterneti (IoT) pazarı, çeşitli sektörlerdeki her boyuttan kuruluş için geçerli bir teknoloji haline geldi. Önemli kullanım örneklerinin de ana akıma girmesiyle kuruluşlar IoT’nin neden, nasıl ve nerede dağıtılacağı konusunda sınırları zorluyor:
  Yeni gelir akışları oluşturun.Yeni iş modellerine olanak tanıyın.AI, blok zinciri ve gelişmiş uç noktalar gibi diğer ileri düzey teknolojilerle sinerji elde edin. 

IoT’nin potansiyelinden eksiksiz olarak faydalanmak için öncelikle bunun iş açısından sunacağı değeri net bir biçimde anlayın ve başarılı bir proje yürütmenin temel bileşenlerini öğrenin. Rehberlik almak ve IoT’yi kullanarak işle ilgili zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak gerçek örnekleri incelemek için Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan bu ücretsiz yetkili raporu okuyun. 

Gerçek Dünyada IoT: Üretim Hikayeleri (etkileşimli)

İş liderlerinin veriler, cihazlar ve uygulamalar üzerinde denetimi sağlamaya yönelik uçtan uca bir yaklaşım için Azure IoT’u nasıl kullandığını görmek üzere bu etkileşimli kılavuzu keşfedin. Nesnelerin İnternetinden (IoT) yararlanmak için gerekenleri ve IoT çözümünüzü çalışır duruma getirmeyi daha iyi anlayın. Aşağıdaki konuları araştırarak daha önce deneyim yaşamış kişilerden bilgi alın:
  IoT ile yapabilecekleriniz: bağlı cihazlar hakkında bilgi, verilerin içgörülere dönüştürülmesi ve harekete geçmeniz için gerekenler gibi.IoT maliyetlerini iş gereksinimlerinize uyacak şekilde ölçeklendirirken IoT çözümlerinizi hızlıca çalışır duruma getirme.Microsoft’un uzaktan izleme, tahmine dayalı bakım, tesis yönetimi, bağlı üretim ve filo yönetimi gibi yaygın IoT senaryolarına yönelik güvenli bir uçtan uca yaklaşım sağlaması.