Bu video Türkçe dilinde kullanılamaz. Bu video English (US) dilinde kullanılabilir.

Build models with a visual drag and drop interface

Build machine learning models with a visual drag and drop interface